Show cart
Design & Illustration

Om websajten

This page is currently available in Swedish only. I may find the time to translate it eventually, but in the meantime Google Translate may provide something intelligible.

Websajten - version 7

Nyheter på sajten | ny navigation | nya kommentarsfunktioner | ny sökmotor | nytt nyhetsarkiv | ny layout | web standards | välj språk | länkutbyte? | om copyright | Vad är RSS | om cookies | om länkning | sekretess | reservationer | kommentarer och förslag | tekniskt

Ny sajt igen?

Varför göra om – det funkade väl bra som det var? Enklast och viktigast kanske: sajten skall spegla vart jag är på väg, inte var jag har varit. Det är också en logisk vidareutveckling efter några år utan andra uppdateringar än innehåll. Min egen sajt är provbänk för nya funderingar och idéer. Det skall bli lättare för besökare att hitta det de söker och lättare för mig att uppdatera och jag vill öka graden av kommunikation direkt via sajten.

Informationsarkitektur intresserar mig mycket och det är ett av de områden jag lägger mest tid på när jag jobbar med hemsidor. Det betyder helt enkelt att sajtens struktur skall vara tydlig, överskådlig och lättnavigerad. Information som inte hittas är meningslös. En besökare som inte finner vad han söker och klickar sig vidare på internet är ett nederlag för webbdesignern. Det finns nu (maj 2012) ca 2212 artiklar/nyhetsnotiser, 4818 filer och 5241 kommentarer i databasen och allt skall gå att hitta intuitivt och med få klick.

Ur en besökaren synvinkel skall det vara tydligt var man är i strukturen, hur man kommer dit man vill och vad som väntar när man klickar på en länk. För detta har jag försökt kombinera webbens länkmöjligheter med böckers tydliga och invanda struktur: uppdelning i avdelningar och kapitel, med tydliga beskrivningar av innehållet i varje kapitel.

För att snabbt komma upp till toppen av sidan finns en fast länk i sidans nedre högerkant. Upp-pilen finns på samma plats på skärmen oavsett hur innehållet skrollas.

En annan nyhet är ett det nedanför sidans innehåll finns nytt fält - en understreckare om man så vill – med information som hör till men inte ingår i sidans text: kommentarer, arkiv, referenser, länkar, litteraturtips mm

Kommentera

All sidor utom rena innehållsförteckningar kan kommenteras. Min förhoppning är att jag den vägen kan få synpunkter, frågor och kritik så att kvaliteten kan höjas efterhand – inte helt öppet som en wikipedia eftersom bara jag kommer åt innehållet i artikeln, men goda idéer och förslag hittar efterhand in i texten.

För vanliga nyheter gäller att kommentarsfunktionen är öppen 30 dagar, sedan stängs den automatiskt – detta för att försvåra för skumraskfigurer på jakt efter ställen att prångla ut skräpreklam.

Ett helt nytt söksystem är implementerat, baserat på allt innehåll i databasen. Sålunda är både artiklar, nyheter, sjösättningsrapporter och kommentarer sökbara (småningom även bilder). Sökningen är "intelligent" – den söker på de ord eller fraser du skriver in och presenterar resultatet i relevansordning: högt hamnar exakta träffar i rubriker och bildtexter, om ordet förekommer flera gånger i artikeln och därefter ord i löpande text.

Hitta i arkivet

Nyhetsarkivet är lättare sökbart än på tidigare versioner. Nederst på nyhetssidan finns arkivet, ordnat i år och månader. Klickar du på ett årtal listas alla rubriker för året, ordnat efter månad. Klickar du på en månad får den månadens nyhetsnotiser i sin helhet.

Ny layout

Självklart har jag gjort om utseendet också. En ny identitet, med mycket element från den gamla men också en del nyheter. En större vinjettbild. Större bilder. Tydligare text, lättare läsbar även i smartphones. Serif-font eftersom de flesta skärmar numera har tillräcklig upplösning. En tydligare uppdelning i två likvärda sektioner: Design/illustration respektive Kanot/paddling. En ny understreckavdelning med relaterat material: kommentarer, arkiv, länkar, referenser mm. Den kommer att byggas ut mera efterhand.

Övergripande är strävan mot enkelhet: att plocka bort det onödiga så att det nödvändiga blir synligt. Samtidigt har jag velat så långt möjligt använda de konventioner som utvecklats på internet: en liten lagom dos Jacob Nielsen – därför är länkar blå och blir röda när man klickar på dem. Vana underlättar. Jag tror inte på att man skall behöva lära sig (varken trial-and-error eller bruksanvisning) att använda en sajt.

Självklart är målet att det skall vara elegant och vackert. Skönhet är det enda säkra försvaret mot komplikation. Hur detta lyckats kommer det säkert att råda delade meningar om. Varje gång jag bytt utseende på sajten har jag fått både komplimanger och kritik.

Internet är oändligt stort och i ständigt förändring. Budskapet skall vara läsvärt, lätttillgängligt och attraktivt presenterat.

Web standards

Liksom tidigare följer sajten web standard – korrekt, välstrukturerad kod som fungerar perfekt på alla moderna webbläsare och är fullt användbar på gamla. Web standards är ett gräsrotsprojekt som vuxit fram i protest mot den förödande kodförvirring som uppstod i konkurrensen mellan de stora marknadsaktörerna under 90-talet – och innebär flera fördelar:

 • Minskad bandbredd och serverutrymme och därmed snabbare visning
 • Förbättrad användarvänlighet i webbläsare av alla sorter (även sådana för människor med funktionshinder)
 • Innehåll och presentation är skilda åt för bättre överskådlighet
 • Enklare att uppdatera och förändra
 • Snabbare inläsning av text och bilder

Skillnaden är att med det nya systemet är alla sidor rätt kodade – med den gamla kunde det slinka igenom fel här och var om jag inte såg upp.

Svenska eller engelska?

Alltmer av sajten kommer att finnas tillgänglig även på engelska. Språk väljs automatiskt baserat på det språk användaren valt i sin webbläsare - men naturligtvis kan man när som helst välja det andra alternativet (länken längst uppe till höger). Valt språk sparas som en cookie, vilket innebär att sajten öppnas med ditt valda språk varje gång, ända till du väljer om.

Språket styr även valet av valuta och porto för beställningar. Engelska innebär automatiskt pris i Euro – även om beställaren råkar finnas i Sverige.

Nyhetsnotiser kommer att i många fall att finnas på båda språken. Varje notis visas tillsammans med sina kommentarer i båda språken oavsett om den är översatt eller ej. Därför kommer det då och då att finnas svenska notiser och kommentarer på den engelska sajten och vice versa.

RSS

RSS är en metod för att presentera en webbtext eller ett sammandrag av den tillsammans med en permanent länk till den fulla webbsajten där den finns i sitt sammanhang - en så kallad syndikering.

Informationen kan skickas som en XML-fil (RSS-kanal, RSS-flöde eller RSS-fil) och visas i en RSS-läsare, som numera ingår i de flesta nya webbläsare eller mailprogram. Användaren behöver alltså inte aktivt besöka webbsidor för att se om det finns uppdaterat material, utan kan titta på nyheterna i sin RSS-läsare. Ofta används en orange ikon rss med akronymen RSS för att visa att det går att prenumerera eller syndikera innehållet på en webbplats.

Cookies

Sajten använder cookies i två fall: om du gör en beställning sparar filen beställningsdata, så att de inte försvinner om du besöker andra sidor på sajten eller kompletterar beställningen innan du skickar den till mig, och om du fyller i att sajten skall komma ihåg ditt namn och mailadress när du skriver en kommentar.så lagras dessa uppgifter i en cookie så att de är förifyllda nästa gång du vill kommentera något. För övrigt finns sparas inga data.

Observera att cookiefiler enbart sparas i din webbläsare, inte någon annanstans, de innehåller bara ren information, ingen kod, och du kan när som helst radera dem, eller ställa in webbläsaren på att inte spara cookies alls.

För länkar på min sajt gäller följande:

 • Jag länkar gärna till sajter med bra innehåll, och som kan utgöra en värdefull resurs för mina besökare, men jag utväxlar aldrig länkar bara för att förbättra rankningen hos Google m fl.
 • Normalt hittar jag sajterna själv men tar naturligtvis gärna emot tips.
 • Jag länkar inte till halvfärdiga sajter (t ex döda länkar eller alltför många sidor "under construction").
 • Specialinriktade sajter länkas från de sidor där ämnet ifråga förekommer, medan sajter av generellt intresse kan länkas från länksidan.

Copyright

Allt innehåll på webplatsen är copyright © Björn Thomasson Design enligt lagen om upphovsrätt (URL).

För användning av material från sajten gäller Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License. Creative Commons 3.0

 • Angivande av upphovsman
  Materialet på hemsidan är fritt att använda i alla icke-kommersiella sammanhang mot att upphovsmannen anges. Används materialet på en webbplats bör namnangivelsen vara i form av en aktiv länk till den sida på min webplats där citatet hämtats eller till startsidan
 • Obegränsad användning
  Materialet är fritt att användas, som det är eller förbättrat, under förutsättning att det nya verk där det ingår också på minst motsvarande sätt är fritt att använda.
 • Kommersiell användning
  Materialet är fritt att använda i alla icke-kommersiella sammanhang. Vid kommersiell användning krävs tillstånd från upphovsmannen och normalt även ersättning.

Länkning

Vid länkning till min webplats gäller följande.

 • Webplatsen får inte presenteras i ram (frame) och får inte ändras (tex förses med bård, loga eller annat).
 • Länk får inte innehålla antydan att jag rekommenderar webplatsen, dess produkter, åsikter eller annat.
 • Länkning kan ske till webplatsen som helhet eller direkt till lämplig sida (djuplänkning).
 • Behövs en bild kan någon av följande logor användas (högerklicka, spara bilden och skapa en länk eller länka in den med hjälp av bifogade kod):


  gif 120x29

  <a href="http://www.thomassondesign.com/" title="Björn Thomasson Design – kajaker, kanadensare och små båtar att bygga"><img src="/file/btd4-120.gif" width="120" height="29" border="0" alt="Björn Thomasson Design"></a>

  gif 88x21

  <a href="http://www.thomassondesign.com/" title="Björn Thomasson Design – kajaker, kanadensare och små båtar att bygga"><img src="http://www.thomassondesign.com/file/btd4-88.gif" width="88" height="21" border="0" alt="Björn Thomasson Design"></a>

Sekretess och säkerhet

Jag förbinder mig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet. Sajten är utformad så att du kan besöka den utan att bli identifierad och utan att personlig information om dig blir känd.

Om du väljer att lämna personlig information – namn, adress, mailadress, telefonnummer etc – i samband med beställningar mm, garanterar jag att sådan information enbart kommer användas i min korrespondans med dig och inte göras tillgänglig för utomstående utan ditt samtycke.

Om du genom hemsidan beställer byggsats, prefabricerade delar eller annat som distribueras från fristående leverantör anser jag att du därigenom gett samtycke till att denna leverantör får tillgång till din leveransadress. Om du vid beställning angett att mailadress eller tel nr får lämnas ut till andra intresserade byggare kommer jag att utnyttja detta medgivande endast för att förmedla kontakt mellan personer som bygger eller har byggt snarlika farkoster inom samma geografiska område.

Dessa sekretessregler gäller alla sidor inom webplatsen. Utgående länkar kan ha helt andra regler som jag inte har kontroll över eller tar ansvar för.

Reservation

Informationen på webbplatsen är så vitt jag vet korrekt och relevant. Den tekniska information som lämnas är noga kontrollerad och uppdateras när kompletterande kunskap blir tillgänglig. Jag kan inte garantera att det inte finns typografiska och tekniska felaktigheter. Jag accepterar inte något ansvar för eventuella felaktigheter som kan uppstå direkt eller indirekt som en följd av användning av innehållet på webplatsen.

Innehållet representerar mina åsikter, min erfarenhet och mitt kunnande. I de fall detta kan anses kontroversiellt, har jag informerat om detta och efter bästa förmåga motiverat mitt ställningstagande.

Jag accepterar inget ansvar för de webplatser jag länkar till. Sådana presenteras endast som en service åt användaren och innebär inte nödvändigtvis att jag stödjer eller rekommenderar innehåll eller policy.

Kommentarer, förslag etc

Kommentarer, idéer, bilder, texter, förslag och annat som skickas till mig skall anses vara fritt att använda. I de fall jag väljer att publicera inskickat material på webplatsen kommer (om inte detta uttryckligen avböjs) uppgift om upphovsman att presenteras i anslutning till bidraget.

Under huven...

All information ligger numera som XML i en MS SQL-databas - en stor förbättring gentemot tidigare version där nyheterna varit lagrade i en enkel textfil. Nu är lagringen säkrare, administrationen enklare och sökningen snabbare. Språket är numera aspx.

Sajten ligger på Webbhosting24-7 och övervakas bland annat av Pingdom.

statistik
web stats
Webbhosting 24-7

Comments

Hej,

Jag funderar på att bygga en segelbåt i trä. Hade tänkt mig en Havskryssare på 35 - 37 fot. Jag har sökt efter på näte men det har inte varit lätt att hitta någon som sälger ritningar.

Jag undrar vet ni var man kan få tag på ritningar till mitt tänkta projekt?

Med vänliga hälsningar

Jan Esping

Mobil +46 (0)70 383 78 38

jan.esping@ramboll.se

Hej Jan

Båtkonstruktörer lever på att sälja ritningar, så det bör inte vara ett problem. Fundera på vad för typ av segelbåt du söker och kontakta konstruktören.

Eller titta runt på Wooden boat store, eller hos Jay Benford, Laurent Giles, Paul Gartside, Philip Bolger, Lyle Hess, Dudley Dix, Hartley boats, Sam Devlin, Atkin Boat Plans, Bruce Roberts, Nigel Irens, Bruce Kirby, Robert Perry, Ted Brewer, David Payne osv osv...

Hej.

Jeg vil gerne have min hund med i kajakken. Har du nogen forslag til hvorledes kajakken skal se ud.

I forvejen har jeg en Empower af kulfiber og hunden er en labrador formel1 på 30 kg. Og hunden er for stor til at gå ned i en af lugerne. Så jeg ville lave mig en kajak, hvor der også er plads til hunden foran mig.

Selv er jeg 170 cm og vejer 80 kg og vil gerne have last med til langtur.

Er det noget du har været stillet overfor tidligere?

Med venlig hilsen

Jens Erik Lehmann-Poulsen

Spangsbjerg Møllevej 18A1

6715 Esbjerg N

Danmark

Hej Jens

Prata med Petrus (Petruskajak). Han modifierade en Sommen för paddlare med stor hund förra året. Har tyvärr inga bilder på den, men det har säkert Petrus.

Flera har frågat om samma sak och vanliga tipset är att välja en kajak med rimlig grundstabilitet, flytta sittbrunnen bakåt och göra en stor lucka/hundsittbrunn precis framför fotstödet. Hur mycket sittbrunnen skall flyttas avgörs av var den gemensamma tyngdpunkten hamnar. Beräkningan hjälper jag gärna till med.

Kajaker med potential: Nomad, Najad (bör ha roder), Thule (bör ha roder), Frej (förlängd), Jack 14 (förlängd – mer stabilitet än de övriga).

Post a comment