Visa varukorgen
Design & Illustration

Grönlandsestetik

Bilden från SRVi som från olika håll börjat skrapa lite på den grönländska kajakkulturen fascineras ofta av den enkla och självklara estetik som både kajaker, paddlar och jaktredskap utstrålar. För mig för det tankarna både till Shaker-design från USA och till det svårfångade japanska wabi-sabi-begreppet (wabi-sabi står ungefär för den okonventionella skönheten hos föremål som är icke-perfekta, ofullständiga, enkla, jordnära och opretentiösa).

Inte heller vetenskapen är numera opåverkad av den grönländska estetiken. På lördag disputerar Maria Hinnerson-Berglund vid Göteborgs Universitet med en avhandling betitlad: Mobilitet och estetik. Nuukfjorden på Grönlands västkust som människornas livsvärld för cirka 4000 år sedan. (Abstract som en text-fil)

Författaren/arkeologen har noterat att estetiken - i betydelsen det sköna och upplevelserika - alltid är påtagligt närvarande i grönländsk arkeologi, men ofta förbisett i tidigare forskning om de tidiga eskimåkulturerna. Därmed missar man en viktig möjlighet till inblick i de förhistoriska människornas emotionellt kognitiva värld (upplevelsen är basen för all kunskap).

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar