Visa varukorgen
Design & Illustration

Prismatisk koefficient

Kajaker med fylliga stävar har högre toppfart men går inte lika mjukt i sjögång.

Prismatisk koefficient (PC) eller volymfördelningskoefficient är nära relaterad till bredd och skrovform och anger hur volymen är fördelad i båten. (Matematiskt är PC förhållandet mellan båtens undervattensvolym och volymen av den kropp som uppstår om nollspantets undervattensarea multipliceras med vattenlinjelängden.) Kajaker ligger oftast mellan 0,50 och 0,65.

Pc – definition

Betydelsen av PC är ungefär den, att kajaker med högt PC, d.v.s. stor volym i stävarna tenderar att knuffa isär bog- och häckvåg och får alltså en högre teoretisk toppfart.

Men det kan naturligtvis överdrivas. Alltför stor volym i stävarna drar upp en stor bogvåg – då har kajaken förvandlats till en pråm. För lite volym i stävarna å andra sidan drar upp en stor och kraftkrävande häckvåg samtidigt som farten sjunker på grund av att bog- och häckvåg kommer närmare varandra. diagram: volymfördelningskurva NollspantetDet till ytan största spantet - oftast det som sitter i mitten eller strax bakom sittbrunnen på en låg-PC-båt kommer också att vara större för samma volym och måste därför flytta mer vatten för att komma fram.

Om man låter volymfördelningen följa en cosinuskurva får man en optimal vattenströmning runt skrovet (från -180° till +180 ger PC 0,50 och 150° - +150° ger PC ca 0,55 o.s.v.)

För varje fart finns ett lämpligt pc, som ger mest effektivitet, d.v.s. där en given ansträngning resulterar i flest kilometer. diagram; fart/pc Tabellen här visar detta för ett skrov med 5 m vattenlinje. Varje kajak har alltså en ekonomisk fart. Ligger den högt som på t.ex. Nomad kan en van paddlare hålla en mycket hög marschfart med lite ansträngning medan en ovan paddlare med dålig kondition, som inte orkar hålla kajaken i ekonomisk fart inte kommer att kunna dra nytta av fartresurserna. Smart, som har en lägre ekonomisk fart är lättpaddlad även för den ovane medan en stark paddlare tycker att den börjar klättra på bogvågen när han tar i.

Om att ändra mått i ritningen

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar