Visa varukorgen
Design & Illustration

Ändringar i dimensioner och utrustning

(se även FAQ)

En av de största fördelarna med att bygga själv är att kunna skräddarsy kanoten till utseende och funktioner efter egna mått och önskemål.

Men jag är ändå lite kluven inför ändringar. Å ena sidan är det klart att du skall ta chansen och skräddarsy kanoten till dig själv och genomföra dina drömmar och goda idéer. Annars missar du ju den kanske största fördelen med att bygga själv. Många bra idéer har också kommit fram genom ohejdad experimentlust.

Men det finns också lite tvekan. Dels för att det bakom kajakerna och kanadensarna ligger åtskilliga timmars arbete med beräkning av balans, stabilitet, manöverbarhet etc och ännu fler med prototypbygge och praktiska tester för att optimera varje modell till sitt användningsområde. Att förbättra ett skrov kräver följaktligen att du vet vad du gör och kan bedöma vad en ändring har för positiva och negativa konsekvenser. Och är du i den situationen kanske du istället skall rita din egen kanot från början. Det ökar mångfalden och kan kanske visa sig bli en lyckoträff. Det är dessutom ofantligt roligt att rita och beräkna och sedan uppleva att teorin får liv i den färdiga kanoten.

Men det handlar också om estetik. Jag lägger ofta timmar på enstaka linjer för skapa en harmonisk enhet av linjer, ytor och kurvor. Det skär i hjärtat när jag någon gång ser en kajak där någon okritiskt har kopierat in en linje eller detalj från någon annan kajakmodell som man råkar gilla - och därmed kanske ofrivilligt åstadkommit en iögonenfallande disharmoni. Det grämer mig, både för att det finns en ful kajak därute, som går under mitt namn, och i ännu högre grad, för att någon lagt många timmars jobb på något som i andras ögon ser förfärligt amatörmässigt ut.

I japansk estetik talar man om sju grundprinciper. De ligger mycket nära mina egna ideal:

 • Kanso (簡素). Enkelhet. Att uttrycka sina tankar och idéer enkelt, jordnära, naturligt och utan förkonstling. Tydlighet istället för utsmyckning - tydlighet som uppstår när allt oväsentligt är bortskalat. Eliminera det oviktiga för att göra plats för det viktiga.
 • Fukinsei (不均整) Assymetri eller oregelbundenhet - med tanken att skapa balans genom assymetri. Ett exempel är en cirkel som i zen-estetik ofta är ett ofullständigt penselstreck. Symmetri blir ofta präktigt tråkig. I naturen finns sällan fullständig symmetri. Just detta är kanske inte så lätt eller ens önskvärt på kajaker ;-)
 • Shibui/Shibumi (渋味) Lågmäld skönhet, som är sig själv nog, medveten men utan överdrifter och utan att vara insmickrande eller inställsam (enligt ett mail nyligen används det numera också i betydelsen ”cool”, ”häftig/grym” – vilket för mig känns som en rätt påtaglig betydelseförskjutning).
 • Shizen (自然) Naturlighet. Frånvaro av allt pretentiöst eller artficiellt. Inte så att design uppstår av sig själv - det krävs mycket arbete och inlevelse för att åstadkomma ett enkelt, naturligt och självklart uttryck. Låt naturliga mönster och rytmer inspirera.
 • Yugen (幽玄) Antytt djupsinne snarare än övertydlighet. Att inte visa allt utan låta betraktaren få glädjen att fylla i. Beauty is in the eye of the beholder
 • Datsuzoku (脱俗) Avsaknad av standardlösningar, nettobudskap och vanor. Avstå från rutiner. Lyfta sig över det konventionella. Överraska. 
 • Seijaku (静寂) Lugn, men ett kraftfyllt lugn. Frånvaron av oväsen och störningar. Att göra något är inte alltid nödvändigtvis bättre än att göra ingenting.

(Ibland presenteras Shibumi som ett övergripande begrepp som inkluderar de övriga. Eftersom översättningar från japanska inte är helt oproblematiska finns det en hel del andra tolkningar av shibumi-begreppet – men andemeningen brukar var densamma. För den som vill veta mer finns det mycket böcker (och naturligtvis på internet): både i skönlitteratur som James Micheners Iberia och i Trevanians Shibumi, och naturligtvis i facklitteratur som The Unknown Craftsman av Soetsu Yanagi och House Beautiful och The Not So Big House av amerikanska arkitekten Sarah Susanka. I den senare skriver hon: ”The quality of shibumi evolves out of a process of complexity, though none of this complexity shows in the result. It often seems to arise when an architect is striving to meet a particular design challenge. When something has been designed really well, it has an understated, effortless beauty, and it really works. That’s shibumi.” )

Men som i så många andra sammanhang gäller även här: vet du vad du gör är det bara att ändra. Det finns inte rätt eller fel, och inget facit. Men är din erfarenhet av kajaker och paddling liten, är det kanske bäst att börja med den rekommenderade lösningen. Nästa kajak kanske...

Vad är då okej att ändra?

Längden

Längden är lätt att ändra. Upp till 10% förändring innebär inga problem alls. Bara ändra avståndet mellan spanten vid monteringen. Samtidigt ändrar du också avståndet sittbrunn-akterstäv med samma koefficient. Du måste ha samma avstånd mellan alla spant, annars kan du få oförutsedda konsekvenser med balans och kursstabilitet mm. På ritningar med 12 spant blir kajaken 13 cm längre eller kortare för varje cm du ändrar spantavståndet. Ändrar du mer än ca 10% behövs ofta en lätt justeringen av övergången stäv/botten.

Lastkapaciteten ändras linjärt med längden: 10% längre, 10 % mer lastkapacitet. En längre kajak får högre toppfart men kräver lite mer kraft för att nå den, kursstabiliteten blir bättre men den blir lite trögare att svänga och initialstabiliteten ökar en liten aning.

Anledning att ändra längden kan vara t ex att du är liten och lätt – en Nomad kortad till frejlängd ger lagom volym. Är du lång och tung kan du göra tvärtom – en Frej förlängd till nomadlängd ger extra lastkapacitet och utrymme.

Bredden

Bredden bör du inte ändra utan att rita om hela spantrutan. Det uppstår lätt linjefel som gör kanoten långsammare p g a turbulens – eller att den helt enkelt blir ful. 

Skalförändringar.

Att stoppa in hela ritningen i kopiatorn och ändra skala är heller ingen bra idé. De olika egenskaperna ändras inte på samma sätt (med 200% blir kanoten 1,4 gånger snabbare men 32 gånger trögare att manövrera – bara som exempel; ingen bygger väl en dubbelt så stor kajak ;-) – det är lätt att tappa kontrollen över kanotens beteende. Bättre i så fall att rita en helt ny kajak från början.

Däckets höjd

Däckets höjd är relativt lätt att justera om du behöver mer plats för fötter och knän. Det kan göras antingen med en extra relinsribba som lyfter hela däcket, eller genom att bygga på spantmallarna där det behövs (ofta framför sittbrunnen för den som har stora fötter). Jag trivs själv bra med låga däck och ritar därför oftast på de lägsta kajakerna en alternativ däckslinje med mer plats.

Dekorationer

En del byggare vill dekorera med olika träslag – allt från en enkel relingsribba i mörkare träslag till fullständigt utflippad intarsiamani. Det finns inga beskrivningar av sådant i medföljande ritningar, men på internet finns åtskilliga bygganvisningar och inspirerande bilder för den som är intresserad av snickarglädje. Mina egna kajaker är utan sådana dekorationer – formen på skrovet definiereras av ljus och skugga, inte genom ytlig styling. Men det är en smaksak..

Sittbrunnen

Sittbrunnen utformar du självklart efter egna mått och önskemål. På ritningen finns ett förslag på en sittbrunn som erfarenhetsmässigt passar bra till kajaktypen – men också anvisningar för att ändra längd och bredd. Men som med andra ändringar – ändra inte utan genomtänkta skäl.

Sits och svankstöd

Sits och svankstöd är också lätt att specialisera. Är du en van paddlare vet du säkert precis hur du vill sitta och var stöden skall finnas. Är du nybörjare kan du tryggt följa de instruktioner som finns på ritningen och i byggbeskrivningen. De ger en välfungerande standardlösning som passar de flesta och är lätt att justera i framtiden om det behövs.

Däckslayout och utrustning

Däckslayout och utrustning ger mycket utrymme för egen fantasi. På ritningen och i byggbeskrivningen finns mycket information och råd om roder, skädda, skott, luckor, däcksbeslag, linor mm som antingen kan följas eller användas som utgångspunkt för eget skapande och egna idéer.

Funderar du på större ändringar kan det vara idé att skicka ett mail – jag eller någon annan kanske redan har provat.

Vad händer praktiskt vid ändringar?

Listan nedan visar vad som händer när man ändrar kajakens proportioner eller mått. Av den framgår att en linjär förstoring eller förminskning (t ex i en kopiator) kan innebära överraskningar.

Om kajakens alla mått ändras med en faktor x händer följande:

 • Farten ändras med roten ur x
 • Bredd, längd och höjd ändras med x
 • Våta ytan ändras med x2
 • Deplacementet ändras med x3
 • Motståndet ändras med x3
 • Stabiliteten ändras med x4
 • Trögheten (motståndet mot att accelerera, bromsa, svänga etc) ändras med x5

Om vi för enkelhetens skull tänker oss att vi gör kajaken dubbelt så stor (vilken i praktiken vore en rätt korkad idé), blir den 1,4 gånger snabbare, 2 gånger bredare, längre och högre, får 4 gånger mer våt yta (och därmed friktionsmotstånd), blir 8 gånger tyngre (om man lastar den till sin konstruktionsvattenlinje), får 8 gånger större motstånd i vattnet, blir 16 gånger stabilare och 32 gånger svårare att accelerera, bromsa och svänga.

Kommentarer

hej. jag är intresserad att ge mig på ett stripbygge. din "isfjord" låter spännande... jag har en s.k. sof men vill kunna ha fördelarna av en strip.

jag undrar om ändringar såsom däckshöjd över knäna, vinkeln på stävarna kan få negativa konsekvenser?

även en försänkt sittbrunnsring tillsammans med däcksluckor låter lockande.. har du tips hur detta kan göras på bästa sätt utan att det bygger för mycket under däcket?

MVH/johan

Självklart kan alla ändringar få negativa konsekvenser, likaväl som positiva – men kajakdesign är inte rocket science och utrymmet för egna infall och övertygelser är stort. Ju mer erfarenhet man har av olika kajaker och deras uppförande desto säkrare kan man pricka in de egenskaper man söker. Ändringar som inte påverkar undervattenskroppen är oftast rätt riskfria – eller rättare sagt: de påverkar mest förhållandet kajaken-paddlaren – inte kajaken-havet.

I byggbeskrivningen finns flera olika sätt att bygga sarg, bland annat en försänkt version.

Hello,

I really find that The Black pearl is a beautiful kayak!

Could you please tell me what would be the lenght and the width for a black pearl for a guy as me: tall 182 cm and weight 88 kg.....Is that possible for me to use such a boat?

Thank you for the information.

Christophe - Brittany - France.

Thanks Christophe, I will need a little more data for the final rendering, but approx 546x49 may do as a fair guesstimation. And of course you fit such a boat perfectly. I have til now adjusted the pearl for paddlers from 144/40 to 208/135 - and as far as I know they all float...

om någon sjöfarare har designat en farkost eftar många års erfarenhet kan du som landkrabba knappast räkna med att komma på några större förbättringar

jag brukar avråda nybörjare från att göra ändringar i beprövade konstruktioner och metoder

....men när materialet kostar så lite och det är varmt i vattnet ...låt fantasin ta över och lek

When do you think that the full english translation is going to be available?

Serban, I do not know and I am sorry about that. I translated a few pages every now and then, starting a couple of years ago and made it through the plans pages and a some more. But this last year have been so cramped with assignments and other tasks so I have temporarily lost momentum. Thus I make no promises, other than the ambition...

In the meantime, you can use Google translate for subjects that may be of interest...

Hej! Tänke ge mig på ett bygge till hösten. Det blir troligtvis en Caribou. JAg har provat många modeler men aldrig denna. Den jag fastnade för var en Acron whitewater och vad jag förstår så är dessa två kanoter väldigt lika och besitter liknande egenskaper, har jag rätt i detta? Då jag aldrig byggt något tidigare undrar jag hur svårt det är om jag köper din ritning och materialsats men vill sänka stävarna lite. Hur påverkar detta kanoten? Tacksam för svar

Caribou är inspirerad av en klassisk guidekanot från tidigt 1900-tal, och som moderniserades en aning av Rolling Thurlow på 80-talet. Jag har inte provat Acrons Whitewater, så kan inte jämföra egenskaper och prestanda.

Visst kan du sänka stävarna, om du främst paddlar i lugna vatten. Stävarna på Caribou är anpassade för att även klara lite hårdare förhållanden i forsar och på sjöar.

Det finns inga speciella svårigheter med att bygga en kanot, oavsett om du gör allt själv eller börjar med en materialsats. Det tar lite tid (100-150 timmar), men det är tid som (åtminstone i efterhand) skänker stor tillfredsställelse.

Hej Björn!

Jag har byggt en Kavat i vintras och tycker att den är kanoon att paddla, svänger lätt (fuskade och satte roder) och går fint i sjö. Jag går nu i tankar om att bygga en till, funderar då att korta ner den 39 cm, undrar ifall det blir bra, tänker mig att barnen som är 165 runt 45-50 kilo skulle få en kajak som inte flyter så högt i vattnet som min gör. Är även fundersam till placeringen av sittbrunnen, du skriver: "Samtidigt ändrar du också avståndet sittbrunn-akterstäv med samma koefficient". För mig som inte är matte guru undar jag vad det skulle bli med min kortning? Drar jag ner med de 6 spanternas avstånd (6*3 cm)? Tacksam för tipps! :-)

39 cm innebär att kajaken blir 7,5 % kortare. Då minskar du även avståndet sittbrunnens akterkant-akterstäven med 7.5 % (alltså ungefär 194 cm), så blir det rätt...

Hei,

Jeg vil bygge en 2-mans kajakk, er 1.9 m høg i god form og veier 125 kg. Hvilken design vil du anbefale?

Har bygt båter i mange land og behersker alle metoder. Mest eksreme er 90 fots robåt med 50 mann i Epoxy og mahogny!

Har en rull duk som er laget i Sverige i år til kollisjonsbag i bilar. Er du enig i at dette er en god kajakk duk? Har testet male en bit av den med Internat 2-komp poyurethan maling. Ser ut som det er helt bra!

Prøve også sparkle hard med Sikaflex, se også ut til å feste godt selv ved kreftig brekking.

Hej Björn

Jeg skal igang med at bygge en Kavat, og tænker på, om jeg bør ændre længden af kajakken, eller om standardlængden 520 cm passer fint til mig. Jeg er nybegynder, vejer 72 kg og er 180 cm høj.

Venlig hilsen Allan.

Kavat passar din längd och vikt. Ändra kan du göra om du vill ha en kortare, mer lätthanterad kajak, på bekostnad av lite fart och lastkapacitet - eller en längre och snabbare...

Hej Björn

Jag har haft min Njord i snart två år och planerar nu att bygga något nytt till vintern. Jag är i stort väldigt nöjd med Njorden men skulle vilja bygga något som har lite större lastutrymme. Om initialstabiliteten blev lite större är det häller ingen nackdel. Skulle en 5,5m lång Frej kunna vara ett alternativ, ökar lastvolymen med 10% om jag förlänger kajaken med 10%?

/Tomas

Ja, lastkapacitet och längd hänger ihop linjärt. Så du får både mer stabilitet och mer lastkapacitet.

Hej Björn

Jeg har tänkt mig at bygge enten en Frej eller en Black Pearl. Jeg vil gerne have stor sidde komfort. Mere plads til födder og knä (179 cm 74 kg, str.12 i sko).

Jeg vil også reducere längden med ca. 7 til8 %.

Hvilken af kajakkerne kan bedst tåle at få höjere däk og reduceret längde?

Venlig hilsen

Jörn

Jørn, har du inte fått mitt mailsvar enligt nedan?

"Hej Jörn

Visst kan du höja däcket på Black Pearl, men då blir det inte en Black Pearl längre. Finessen är just den tajta sittbrunnen som paradoxalt nog är den mer komfortabel än stora rymliga sittbrunnar eftersom du inte behöver spänna fast dig mellan svank-, höft-, knä- och fotstöd för att få kajaken med dig i grov sjö eller vid rollande. Du kan sitta helt avslappnad och kajaken följer ändå dina intentioner snabbt och precist. Vidare är stabiliteten åtskilligt mindre i BP (både initial- och sekundärstabilitet), vilket innebär att den lyder order direkt, utan den fördröjning som mer stabilitet för med sig. En duktig paddlare som gör rätt får alltså en kajak som är följsam och låter paddlaren koncenterera sig på vind och vågor – och inte tvingar paddlaren att jobba även effekterna av onödig volym, vikt, stabilitet, kursstabilitet mm. En nybörjare som då och då gör fel kommer däremot snabbt att lära sig att BP lyder även felaktiga order blixtsnabbt – med lätt insedd konsekvens ;-)

Frej är i det avseendet mer en vanlig havskajak med en rimlig balans mellan initial- och slutstabilitet – aningen mindre av den förra och lite mer av den senare än merparten kajaken i handeln – innebär att den går mjukt och förutsägbart även i krabb, besvärlig sjö. Den är lika lättmanövrerad som Black Pearl och lämpar sig därför utmärkt för lek i vågor, surf, rockhopping och liknande. Men till skillnad från BP har den "nysningssäker styrning" och ger alltså nybörjaren en chans att rätta till sina misstag innan de hamnar upp och ner. Och till skillnad från Black Pearl kan du packa den för en vecka längs kusten."

Så slutsatsen blir att om komfort för dig innebär mycket plats för fötter och knän så är det Frej du skall sikta på.

Hej Björn.

Funderar på ett bygge till hösten och väljer mellan Frej och Njord.

Jag har paddlat Frej en del och trivdes fint i den men min tanke var att välja en Njord och korta ner den för att få en kajak som passar bättre för min vikt, 65 kg och 176 cm.

Kommer mest att paddla dagsturer i skärgården och därmed inte ha så mycket packning med mig. Får jag en kajak med bättre vattenläge men ändå ganska lika egenskaper som Frej eller är det bara dumt att börja ändra när jag vet att Frej fungerar fint.

Det är vanskligt att råda om något så personligt som en kajak. Men jag hade valt en kortad Njord utifrån din beskrivning.

Dels får du en kajak som ligger bättre i vattnet (mindre vindfång) och dels en som är mer ritad för just turer medan Frej drar lite mer åt lek och surf. Skillnaden är ganska liten och minskar ytterligare när du kortar, men det innebär också att risken att du ångar ditt val är mycket liten.

Njorden är smalare, vilket minskar initialstabiliteten en aning, men det innebär också att du kan luta kajaken mer innan relingen hamna i vattnet, vilket i sin tur innebär att du kommer att uppleva mer stöd vid stora lutningsvinklar. Både Njord och Frej har en (i mitt tycke) välbalanserad fördelning av initial- och sekundärstabilitet och att därför är det inget problem att avstå en aning av den förra till förmån för den senare.

Hej Björn

Har precis börjat paddla men har bestämt mig för att bygga en kajak under hösten och vintern, blev fascinerad av själva bygget också.

Vill ha en allsidig kajak för kortare turer, 2-3 nätter, men också för motion och lek men framförallt vill jag lära mig att paddla och kontrollera en kajak.

Tänker mig att om jag verkligen fastnar bygger man fler kajaker som är mer ändamålsenliga.

Är en ganska rund person (176cm / 95kg) så jag har främst tittat på kajaker som Najad och Nomad på grund utav deras lastkapacitet men tror att en Frej eller Njord skulle passa bättre egenskapsmässigt.

Skulle behöva ett råd.

Med dina önskemål är Frej nog det bästa – eller Njord om du tänker dig långa dagsetapper när du är ute på tur.

Hej!

Jag undrar hur man går tillväga om man vill göra en segelkajak av ex. Thule. Finns det beskrivning för mastfäste (mast som går att demontera), ev också en mindre förmast som kan användas att fästa en lanterna på (synbarhet).

Har aldrig seglat kajak men du kanske vet, är det ett måste med roder eller kan man styra med paddeln?

Det korta svaret är att jag har ingen beskrivning av hur man förvandlar en bra kajak till en dålig segelbåt. Det får man hitta på själv.

Problemet är att det ställs helt olika och motstridiga krav på att paddla och att segla. Segling kräver köl eller centerbord som hydrodynamiskt mothåll för att seglet skall driva (i mer än plattläns) och antingen bredd, kölvikt, utriggare eller möjlighet att hänga utanför relingen för att få stabilitet nog för att föra segel – medan paddling vinner på en slät botten för minimal friktion och så liten bredd att paddelföringen blir bekväm.

Det är teoretiskt möjligt att styra med paddeln, men eftersom man sitter midskepps blir det irriterande opraktiskt. När man länsade i undanvind med baidarkor på Aleuterna band man ihop två baidarkor och den ene jägaren skötte styrningen med ett enkelt roder fastknutet i aktern och den andre skötte en enkel "bredfock" som restes tillfälligt på fördäck.

Om du söker på internet kan du hitta beskrivningar på t ex ett enkelt crabclaw-segel hopsatt med ett par elrör i plast och en gummilina, som kan dras upp vid behov med en lina från sittbrunnen och släpps ner efter användning.

Fast ett paraply är nog en enklare lösning ;-)

Här finns några länkar

Att föra en fast lanterna på en kajak är lite overkill. Små långsamma farkoster skall enligt Sjötrafikförordningen kunna visa ett vitt ljus horisonten runt vid behov. En rundstrålande lanterna på fördäck skulle blända och en pannlampa är inte heller någon riktigt bra lösning (om man inte likt en uggla kan vrida huvudet 180 grader). Bästa och enklaste lösningen för nattpaddling är att ha en vattentät ficklampa till hands på däck eller i flytvästfickan. Om man behöver ljus för att hålla ihop en grupp under nattpaddling kan kemiska ljusstavar fastsatta på ryggen av flytvästen fungera bra.

Varför skulle en kajak bli en dålig seglare, både Klepper, FeatherCraft och Long Haul Kayaks har kajaker som kan utrustas med segel, centerbord som hängs på sidan och utriggare.

Har sett dem seglas utan utriggare och det verkar ju fungera.

https://www.youtube.com/watch?v=WFabhdrZua0

Det beror på vilka krav man har och hur stora eftergifter man beredd att göra. Ett 70 cm brett kanotformat skrov har inte de paddelegenskaper jag vill ha när jag paddlar, och inte de segelegenskaper jag vill ha när jag seglar. Att det sedan finns användningsområden för hyfsade kompromisser och att de är tilltalande för många är en helt annan sak.

Men din ursprungliga fråga handlade om hur man sätter segel på t ex Thule. Mina kajaker är optimerade för paddling och därför finns inga instruktioner för sådant.

Hej Björn!

Jag är 170 cm med långa ben och väger 60 kg. Jag vill bygga en snabb kajak. Vilken av dina snabba kajaker kan skalas ner till lagom storlek för mig.

Jag vill att kajaken ska gå tillräckligt djupt utan barlast.

Jag är en skicklig paddlare så stabilitet är sekundärt.

Kajaken ska användas för träning även i vågor och kortare skärgårdsturer.

Vänligen

Magnus

Som alltid: svårt att råda! Det självklara valet när det gäller storlek och deplacement, Black Pearl, faller på att den inte är snabb ;-)

De flesta kajaker övriga är ritade för paddlare 70-80 kg plus last (passar mig själv utmärkt). Enklaste sättat att minska deplacementet är att sätta spanten tätare – men då tappar man lite toppfart. Annars är Njord min favorit i vågor, men snabbheten är inte i första hand hög toppfart utan snarare att det går att få till imponerande dygnsdistanser även i besvärliga förhållanden och med relativt måttlig arbetsinsats. Med en tämligen krökt köllinje hamnar paddlaren djupt i vattnet, vilket innebär att lastkapaciteten är ett mindre problem än det hade varit med en mera traditionell havskajakprofil. Bredden innebär att initialstabiliteten är tämligen låg medan slutstyvheten är mycket bra. Du hade säkert kunnat smalna av den en hel del till, eftersom även nybörjare finner sig tämligen väl tillrätta i Njord (när de insett att slutstyvhet är viktigare än plattvattenstabilitet). Men att smalna av en kajak är svårare än att korta – innebär oftast att man får göra om spantritningen (men det går att köra ritningen i en kopiator med separat justerbar skala för X och Y – och sedan ta hand om eventuella problem med hyvel och sandpapper).

Havsracern skulle fungera utmärkt. En aning kortad för att anpassa deplacementet. Den är en hel del snabbare än Njord i alla avseenden, men går lite stökigare i krabb sjö (men det gör i och för sig de flesta kajaker ;-)

Eller kanske en Spindrift – krökt köl och 20 kg lägre deplacenet än Njord? Eller en Panthera (samma förhållande som för Njord – lite smalare vore nog bättre)

Hej

Jag såg för några dagar sen din sida och blev väldigt intresserad av att bygga en kanadensare modell Sport 395.

Jag har en gammal kanot av glasfiber som är 5.50 m och tung som ...

Jag har oftast paddlat själv,men denna gamla kanot är helt enkelt för tung att hantera både vid forsar och när man måste bära och lyfta upp den på bil taket. Därför har det inte blivit så ofta och framförallt inte där jag velat paddla.

Jag gillar de klassiska "indiankanoterna" och skulle vilja höja böjen på stäven fram och bak på Sport 395 rent utseendemässigt, går det att göra eller får man några oönskade effekter då?

Mvh

Patric

Tjena!

Jag och en kompis ska börja bygga i helgen! :-) Han beställde en Hunter igår, och min första tanke var att den blir för rank för mig, och lite för lång (tror inte jag blir någon farthungrande havspaddlare, mer sjöar och sådant). Jag tänkte därför beställa en Nanoq istället, men när jag så jämför de båda tycker jag att formerna och värdena är såpass lika att det istället borde gå att korta av Huntern lite, så blir den typ som Nanoq? Tankar?

/Johan

En kortad Hunter blir ganska lik en Nanoq, men med ett par små skillnader:

Båda kajakerna är lättmanövrerade, men Nanoq i ännu högre grad än Hunter. Därför blir Nanoq aningen mer lek och surf och Hunter aningen mer fart och distans.

Vidare lastar en kortad Hunter (kortad till ungeför Nanoq-längd) ungefär 10 kg mindre än Nanoq.

Hunter är aningen mindre stabil (både initialstabilitet och slutstyvhet) men skillnaden är betydelselös i praktiken – Nanoq kan lutas lite mer med bibehållen stabilitet, vilket innebär att girradien kan bli lite snävare.

Hunter är aningen mer östgrönländsk i sittställningen, dvs lite lägre däck och rakare ben. Nanoq är aningen mer "brittiskt grönländsk" med ett par centimeter högre däck framför sittbrunnen.

Din ritning ladse på posten igår eftermiddag, men vill du byta kan du returnera den och meddela mig i ett mail så skickar jag den andra.

Hei Bjørn!

Først: Takk for en fantastisk nettside om paddling og kajakker!

Jeg går og funderer på å bygge en Spindrift. Jeg har i denne sammenheng lest en del om surfskier og sett på spesifikasjoner. Jeg ser da at de fleste har en anbefalt paddlervekt lavere enn 85 kg. Jeg er 95 kg og 183 cm høy. Hvilken lengde bør jeg da ha på en Spindrift? Jeg vil benytte den til trening og rekreasjon. Med lengde over 6 m må jeg tenke nøye gjennom hvor jeg bygger og lagrer den.

Hej Endre,

Som tränings- och rekreationskajak är originallängden tämligen perfekt för dig: 110 kg lastkapacitet ger marginal för även lite dagturspackning.

Vill du korta en aning för att få plats i bygglokalen fungerar det också bra. Det krävs 17,2 kg för att sänka Spindrift 1 cm djupare i vattnet. Kortar du till 592 cm (37 cm mellan spanten)570 cm tappar du 2 drygt kg lastkapacitet, med 576 cm (36 cm mellan spanten) tappar du knappt 5 kg.

Men korta inte mer än nödvändigt, eftersom en öppen surfski behöver lite mer fribord än en kajak med däck och sittbrunnsarg/spraydeck.

Hej Björn,

du har en väldigt intressant sida. Jag tycker tekniken med stripbygge är mycket intressamt och du förklarar många saker på ett bra sätt.

Jag undrar lite över skalfaktorerna du anger för storleksförändringar. Jag är med på att massan skalar x^3 och den effektiva radien med x vilket ger att rotationströgheten, svängbarheten, skalar med x^5, (m*r^2). Jag antar att det även finns en del som handlar om hur fast kajaken sitter i vattnet men det verkar rimligt att det skalar på ett liknanade sätt. Däremot så borde väl trögheten för linjär acceleration öka med massan, alltså x^3? Allt sagt utan att ha paddlat särskilt mycket.

MVH

Sven

Hej Sven

Siffrorna är hämtade ur ett standardverk för båtkonstruktörer: "Skene's Elements of Yacht Design" (8:de upplagan s. 38: "the law of mechanical similitude") – och jag har inte med mina begränsade kunskaper i fysik/mekanik funnit anledning att ifrågasätta dem.

Här är ursprungstexten, om du vill fundera vidare kring resonemanget:

"This is how the law of mechanical similitude works for boats that are similar in form. If you vary the water-line length, the other particulars will vary as follows:

Speed varies as the square root of the L.W.L.

Beam, draft and length overall vary as the L.W.L.

Sail area and wetted surface vary as the square of L.W.L.

Displacement varies as the cube of the L.W.L.

Heeling moment of wind pressure on sails varies as the cube of L.W.L.

Resistance varies as the cube of the L.W.L.

Stability varies as the fourth power of the L.W.L.

Moment of inertia varies as the fifth power of of the L.W.L. "

Hej Björn!

Tack för referensen och ursäkta sen respons.

Referensen var klargörande. Om jag förstår den rätt så baseras dess utsagor på antagandet att totalvikten av kajak, packning och kanotist skalar med L^3. Jag inser att det inte nödvändigtvis alltid kommer att vara fallet. Hur en kajak uppför sig med mer eller mindre packning eller olika storlek på kanotisten vet du och de flesta som läser detta mycket mer om än jag.

Vad gäller trögheten så säger den att rotationströgheten, moment of inertia, skalar med L^5. Broms och acceleration kommenteras inte men det bör bli L^3.

MVH

Sven

Hej Björn!

Vad roligt att hitta så mycket bra information när man börjar klura på hur man själv kommer bygga sin kanot. Din hemsida och forum är guldgruvor!

Själv ska jag snart sätta igång en kanadensare och snöar in mig på modeller, material och byggtecknik. Jag har dock en fråga kring ändring av längden för en kanadensare, som jag inte har hittat svaret till i tidigare diskusioner.

Jag förstår att man ändrar avståndet mellan spanten vid monteringen med procenten man vill förlänga/förkorta kanoten med. Om man vill förlänga/förkorta en kanot med 10% och det är 40 cm mellan spanten i originalet måste man justera så det bli 40 cm +/- 10% mellan spanten istället.

Men vad gör man med stävmallarna i för och akter?

- Måste man ändra längder på den med 10% när man ritar den?

- Eller ska man "addera" eller "klipa bort" 10% av originalformen, rakt där stäven möter spant 6?

- Eller behålla originalen ?

Jag hade valt den första mölighet, som kanske är den som bevarar proportionerna bäst. Det blir ingen jättestor skillnad under vattenlinjen... Fast kanske små skillnader spelar roll. Tanken är inte att förändra designen så det blir fel. Hur hade du gjort?

Jag vet inte om min fråga går att förstå men jag uppskattar verkligen all försök att svara på den!

Vänliga hälsningar! Och tack igen för all bra tips

Att ändra dimensioner på kanadensare är lite klurigare än att göra det på kajaker, eftersom spantavståndet inte är konstant. Men principen är densamma – alla horisontella avstånd ändras med samma koefficient, alltså även stävarna.

Det görs enklast genom att mäta från ritningens vänsterkant längs horisontalerna och mulitplicera med koefficienten, och sedan förbinda de nya punkterna med en ny stävkurva. Då behåller du skrovets helhetsform och slipper överraskande diskontinuitet i horisontallinjerna.

Ett alternativ om du har tillgång till en storformats-kopiator där X och Y-dimensionerna kan ändras individuellt, är att kopiera stävmallem med rätt längdkoefficient.

Med små ändringar (några få procent) kan du behålla den ursprunglig stävformen, bara kapa eller lägga till så att längden blir rätt. Det blir natudligtvis formfel, men de är så små att det inte spelar någon faktisk roll.

Skriv en kommentar