Show cart
Design & Illustration

Kajakers storlek?

Hur stor ska en kajak vara?

När jag i olika sammanhang pratar med paddlare får jag ibland intrycket att det finns en övertro på storlek och stabilitet – ju mer desto bättre.

Men en ofta citerad sentens är att man sitter i en båt men en kajak tar man på sig. Det finns en fundamental skillnad: en båt väger ofta betydligt mer än besättningen, och därför blir båtskrovets egenskaper viktiga för säkerheten – medan en kajak inte väger mer än en bråkdel av paddlaren, och säkerheten beror därför på att paddlaren kan kontrollera sin farkost.

Kajaken blir som bäst en förlängning av kroppen – samarbetsvillig och aldrig i vägen. 

Volym och lastkapacitet

En kajak med större lastkapacitet än du kommer att utnyttja, flyter för högt och blir ett svårhanterligt vindfång. Den kan paradoxalt nog också kännas rank, dels eftersom vattenlinjebredden blir mindre ju högre den flyter, och dels genom att tyngdpunkten hamnar högre.

En för liten kajak är naturligtvis inte heller bra, men det är ofta ett mindre problem. Den flyter lite djupare i vattnet, vilket innebär lite blötare paddling i dåligt väder, men för övrigt inga större nackdelar (förutsatt att den inte är så liten att man inte får plats). Kajaker har vidare mycket stora marginaler för last: det krävs 15–20 kg extra för att skrovet skall ligga 1 cm djupare. 

Komfort

En onödigt stor sittbrunn kommer att vara obekväm genom att paddlaren får dålig kontakt med skrovet och därför måste klämma fast sig mellan svankstöd, lårstöd och fotstöd för att kunna behålla kontrollen över kajaken i vind och vågor.

I en mindre sittbrunn har man kontroll utan att behöva späbna fast sig på samma sätt, och det blir lättare att ändra ställning under långa paddelturer. Är däcket också lite lägre behöver man inte lyfta knäna så mycket för att ta spjärn mot däcket eller knästöden och kan sitta mer avslappnat  (och får lägre tyngdpunkt på köpet).

En enkel grundregel är att om toppen på höftbenet inte når upp till sargkanten sitter du i en för stor kajak. 

Stabilitet

Lite förenklat beror stabilitet främst på två saker: skrovets vattenlinjebredd bredd och tyngdpunktens läge.

Stor bredd ger bättre initialstabilitet men sämre slutstyvhet (det senare beroende på relingen på en bredare kajak tidigare kommer under vatten vid ökande lutning). Hög tyngdpunkt ger sämre initialstabilitet genom att den hamnar längre ut åt sidan när kajaken lutar.

Utöver paddlarens längd och vikt påverkas tyngdpunktens läge främst av två saker: kölens krökning (ju mer språng desto djupare i vattnet sitter paddlaren) och sitsens höjd över botten – plus att en onödigt stor kajak flyter högt och därmed förvärrar situationen. 

Säkerhet

Det är en myt att man är säkrare i en stor rymlig kajak. Tvärtom är en onödigt stor kajak svårare att hantera i besvärliga förhållanden genom att mer volym, vikt och större dimensioner blir en extra komplikation i vind och vågor – du hanterar inte bara väder och vind, utan också en klumpigt bångstyrig kajak. I en mindre kajak blir det lättare att agera snabbt och behålla kontrollen i kniviga situationer. 

Lagom är bäst

En lagom stor kajak är en som passar paddlarens mått och vikt och den tänkta användningen – den kan inte vara mindre och bör inte vara större. Välj med omtanke. En kajak klarar sig bäst utan extra bra-att-ha-utrymme. Lagom är bäst, även när det gäller kajaker.

Comments

There are no comments yet.

Post a comment