Show cart
Design & Illustration

Kaimaranen provad…

provtur

Den vattenmoppe som utvecklats på KTH och som jag nämnde i en tidigare notis har nu fått sin första provtur – i form av en enkel prototyp, långt ifrån de snitsiga linjer som den färdiga Kaimaranen är tänkt att få. Här är en artikel och ett bildspel från Ny Teknik.

Comments

There are no comments yet.

Post a comment