Show cart
Design & Illustration

Närgången knölval

Knölval i kajaken

På Qajaqusa tipsades idag om denna fantastiska Youtube-film om möte med knölval i Uummannaq.

Comments

There are no comments yet.

Post a comment