Visa varukorgen
Design & Illustration

Alert

Bilder | Specifikationer | Mer om | Bakgrund och historia

Ritningssats, Alert - 1 400 SEK Beställ

Snabbtitt på prestanda


manöverbarhet

kursstabilitet

marschfart

toppfart

initialstabilitet

slutstabilitet

lastkapacitet

Rekommenderad utrustning: justerbar skädda roder skott/luckor

Alert är min tolkning av legendariska Åland, som ritades av Sven Thorell 1917, och som av många det-var-bättre-förr-romantiker anses vara den bästa turkajak som någonsin ritats. Alert är en stor kajak men ändå välbalanserad och bra i vågor – fast lite svårstyrd utan roder och med ganska påtagligt vindfång. Den runda skrovformen ger aningen lägre initialstabilitet än för många nyare kajaker, vilket innebär mjuka, lugna rörelser i sjögång, men också att den känns lite rankare olastad.

Bilder

Alert – byggd av Carl-Erik NilssonAlert – byggd av Carl-Erik NilssonAlert – byggd av Carl-Erik Nilsson

Specifikationer

Alert lines

Längd¹ 520/474 cm (total/kvl)
Bredd 60/52 cm (total/kvl)
Djupgående 12 cm
Sittbrunn¹ 89x42 cm
Innerhöjd¹ 29,5/29 cm (framför/bakom sittbrunnen)
Vikt² 18-23 kg
Deplacement/volym⁶ 135 kg/375 liter
Fart³ 7,4/11,1 km/h
Prismatisk koefficient 0,58
Våt yta 2,03 m²
Släpmotstånd⁴ 1,64/3,21 kp
Stabilitet⁵ 4/5 (initial/slutstyvhet)
Användningsområde Långfärd till havs, i skärgård, i sjö eller älv. Motion och dagstur.

¹ Dessa mått kan lätt ändras efter egna önskemål
² Beroende på träslag, utrustning, noggrannhet med slipning, laminering etc.
³ Marschfart resp. motsvarande toppfart. Värdena är från början teoretiskt uträknade (Crouch´s formel) och justerade efterhand som jag kan göra relevanta praktiska tester.
⁴ Släpmotståndet i 4 resp. 5 knop mätt i kp vid angiven lastkapacitet.
⁵ Initialstabilitet resp. slutstabilitet – 1 är mycket rank, 5 är mycket stabil.
⁶ Deplacement är kajak + paddlare + last. Räkna bort kajakens vikt för att få lastkapaciteten.

Stabilitetskurvor

Stabilitet

Diagrammet visar beräknade stabilitetskurvor med en statisk last, och säger därför relativt lite om hur kajaken känns för en rörlig paddlare. Kurvan nära noll grader indikerar initialstyvhet (hur kajaken känns när den inte lutar) – ju brantare desto stabilare. Linjen strax till vänster om högsta punkten indikerar slutstyvheten. Ju högre och bredare toppen är desto tryggare känns kajaken att luta. Toppen visar också hur mycket kajaken kan luta utan att det känns instabilt. Kurvan till höger om toppen är svår att utnyttja – minsta misstag så slår man runt.

Ritningssats, Alert - 1 400 SEK Beställ

Minsta fönstermått för att lyfta ut den färdiga kajaken: 60x39 cm

Mer om Alert

Alert går tillbaka på Åland som ritades av Sven Thorell 1917 och moderniserades 1956 till Nyål. Det innebär att Alert bygger på ett gammalt svenskt koncept och har visst släktskap med havskusternas snipor. Sven Thorell hade studerat Colin Archers vågteori, som hävdade att skrovet skulle passa perfekt i det vågsystem som skapades av skrovet i den fart det var konstruerat för (jämn tryckfördelning runt skrovet för att minimera laterala vattenrörelser). Båtkonstruktörer har för längre sedan släppt denna teori, främst för att man vill kunna optimera skroven för ett betydligt större fartområde – men för kajaker, med begränsad framdrivningseffekt finns fortfarande en del fördelar.

Alert har goda sjöegenskaper men saknar en del av moderna kajakers manöverbarhet – vilket innebär att ett roder kan behövas när det blåser upp. Gamla Åland klarade sig visserligen med enbart en fast skädda, men den var heller inte alltid helt lätt att få dit man ville. Det runda skrovet kan kännas lite rankt utan last men ger fördelen av mjuka lättparerade rörelser i vågor. Man offrar lite initialstabilitet för mera slutstyvhet. Läs mer om initial- och slutstyvhet.

Alert är en lättdriven kajak med tämligen goda fartresurser. Svenska skärgårdskajaker är normalt snabbare än eskimåepigoner, till stor del beroende på en volymfördelning som gynnar fart.

Jämför med mina andra kajaker: Jämför datajämför stabilitet

Bakgrund och historia

Alert , ritad 1999, är min tolkning av Åland som ritades av Sven Thorell 1917 och som satt sin prägel på hela 1900-talet.

Åland uppstod naturligtvis inte ur intet. Det fanns snarlika kajaker från mitten av 1800-talet – McGregors Rob Roy, Fanny (den första svenska kajaken, köpt från England), Uppsalakanoten m fl – men Sven Thorell var före sin tid med en ingenjörs blick på skrovformer och hans Åland blev legendarisk. Den har fortfarande anhängare som anser att det aldrig byggts en bättre sjöbåt (är du intresserad har Sjöfartsmuseet i Stockholm fått överta Sven Thorells alla ritningar och kan sälja kopior).

Sven Thorells Åland från 1917 Åland mätte 500x66 cm. 1953 tyckte Sven Thorell själv att det var dags att fräscha upp den gamla trotjänaren och måtten ändrades till 510x63 och namnet till Nyål. På 30-talet hade Anker Ankervik ritat sin Anita, baserad på Åland men med måtten 520x57 cm och lagt grunden till Vituddens kanotvarv. På 70-talet behövdes en stabilare version och byggformen bändes isär till 60 cm och den resulterande kajaken fick namnet Lisa.

1932 ritade Hans Egede Hoell i Norge en kajak som han kallade Spröjt - den var så lik Åland att man får titta på språket på ritningen för att skilja dem åt. Åtskilliga andra mycket snarlika kajaker dök upp som tecken på Ålands betydelse. (Hoells ritningar finns fortfarande tillgängliga – se Tore Hoells webbsajt - uppdatering 2008: verkar inte längre finnas)

Alert ligger mycket nära Åland , eller snarare Nyål. Måtten har justerats efter nya ideal – Alert är 520x60 cm. Däcket har kunnat sänkas eftersom det inte behövs spant i bygget (men är fortfarande högt jämfört med modernare kajaker) och Alert är lättare och rymligare. Men skrovformen har jag behållit. Alert är ritad för alla dem som gillar gamla Åland för den mjuka torra gången i grov sjö, för lastkapaciteten och för snabbheten.

Allt var förstås inte bättre förr – läs t ex i Jan Lönns och Olle Perssons "Paddla på Västkusten" om hur de kommer ifrån varandra i hård vind i Laholmsbukten därför att den egensinniga gamla Åland inte kan förmås att följa överenskommen kurs (ett roder hade hjälpt)! Höga fribord innebär, förutom vindkänslighet, att paddeln gärna bör vara lång, vilket går stick i stäv mot nuvarande paddelmode som föreskriver kort lätthanterad paddel.

Men du som väljer att bygga Alert vet sannolikt exakt vad du får och varför.

Kommentarer

Hejsan!

Sitter och letar på nätet efter kanoter modell Åland. För att få reda på vad man ska göra med en sån. och då menar jag inte paddla. Det är så att jag har kommit över en sådan tvåmanskajak, från 40-50 tal. Det var min kompis föräldrar som hade den och jag minns att en av de sista gångerna de använde den på 70-talet så blev de tillfrågade av en kanottillverkare om han fick gjuta av den. men det gick de inte med på. Nu ligger den oanvänd sedan många år och min kompis farsa plastade den med glasfiber på 70-för att slippa laga duk.

Ska jag renovera? Eller kan nån kajaktillverkare vara intresserad av att gjuta av den idag? Det första alternativet låter som det bästa för mig.

Har ni nån idé så hjälp mig gärna.

Hör av er!

Hälsningar

Magnus

Jag vet inte vad du väntar dig för svar, eftersom du inte nämner vad det är som är fel och inte vad du skall ha den till.

Men för att ändå svara något – om än kort och generaliserat:

Renovera (om du med det menar återställa till originalskick) är i praktiken uteslutet eftersom den är plastad – du kan inte göra mycket annat än att fortsätta plasta om det behövs och om du är intresserad av att paddla den. Sälja? Möjligen om du hittar någon gammal nostalgisk återfallspaddlare.

Gjuta av - knappast? Finns ingen marknad värd mödan för en 90 år gammal kanotmodell (Åland ritades 1917 och uppdaterades till Nyål 1953). För att bygga en kopia att paddla? Bygg en Alert istället – billigare, enklare och på betydligt kortare tid. Eller en original-Åland om du är musealt intresserad (kopior på originalritningar finns att köpa från Sjöfartsmuseet i Stockholm). Eller köp en VKV Lisa...

Min fråga har ingen direkt koppling till ovanstående text. Frågan gäller det sista exemplaret av paddelkanoten Åland. Min syster har ärvt det exemplaret efter sin man. Jag undrar endast om det finns någon marknad för den kanotmodellen.

Vänliga hälsningar

Björn Borgstrand

Om jag inte missuppfattar dig helt, hittar du svaret i kommentaren ovan...

Hej! Jag Är intresserad av allt som flyter!

Hör av er!

Kanske inte så lätt att höra av sig till "stellan" – jag tror det finns några att välja på ;-)

Skriv en kommentar