Visa varukorgen
Design & Illustration

Vad sysslar vår media med?

Christian Engström och Amelia Andersdotter

Den högeffektiva EU-gruppen: Christian Engström och Amelia Andersdotter

Nu kan jag inte hålla mig längre, så den som inte vill läsa något annat än kajakprat här, bör sluta läsa nu.

Jag blir alltmer förvånad över hur media fungerar. Fortfarande några få dagar innan EU-valet försöker TV, Radio och de flesta tidningar låtsas som om Piratpartiet inte finns!

Piratpartiet har haft två delegater i Bryssel under de senaste fem åren och har åstadkommit mer än de flesta andra större partigrupper (vilket blivit tydligt i EU:s egna undersökningar och rapporter).

Det här till exempel:

Stoppat ACTA-avtalet
Tillsammans med aktivister runt om i Europa spelade Piratpartiet en viktig roll för att EU-parlamentet stoppade ACTA-avtalet. Det var ett handelsavtal som skulle minskat friheten på nätet, gett tullen rätt att rutinmässigt snoka i hårddiskar, mobiltelefoner och fickminnen, och gett film- och musikindustrin ännu fler rättigheter i jakten på fildelare.

Fått stöd för upphovsrättsreform
Piratpartiet anslöt sig i EU-parlamentet till den gröna partigruppen, och har fått hela gruppen att anta Piratpartiets åsikt i upphovsrättsfrågor, t.ex. radikalt kortade skyddstider och att fildelning för eget bruk ska vara laglig. De har också samlat ett nätverk av inflytelserika parlamentariker från alla partier som vill arbeta för en radikal reform av upphovsrätten. Som ett resultat av detta förbereder EU just nu en total översyn av upphovsrättslagarna.

Försvarat skyddet av personuppgifter
I EUs arbete med en ny lagstiftning om personuppgifter (dataskyddsförordningen) har de arbetat hårt för att slå vakt om allas rätt att själva bestämma över sina personuppgifter. När den svenska regeringen och de flesta andra svenska EU-parlamentariker har vikt sig för lobbyister från den amerikanska regeringen och företag som Google och Facebook har Piratpartiets representanter övertygat många av sina kollegor i parlamentet att stå emot trycket. Hur det slutar avgörs efter EU-parlamentsvalet.

Försvarat rättssäkerheten för misstänka fildelare
De lyckades stoppa ett förslag om att internetoperatörer skulle vara skyldiga att stänga av folk från nätet om film- och musikindustrin pekade ut dem som fildelare. Våra parlamentariker övertygade tillräckligt många ledamöter från andra partier för att parlamentet skulle stå upp för den självklara principen att man bara ska straffas för brott om man blivit dömd i en rättegång.

I EU-parlamentet har Piratpartiet även:

  • Drivit på för att ett bindande direktiv ska garantera att bibliotek, museer och arkiv ska ha rätt att digitalisera och publicera “herrelösa verk”, dvs sådana där det inte går att spåra och och kontakta upphovsmannen.
  • Jobbat mot SWIFT-avtalet, som ger amerikanska myndigheter tillgång till alla européers banktransaktioner. Precis som de varnade för har USAs säkerhetstjänst missbrukat avtalet, och parlamentet antog nyligen en resolution om att avtalet ska läggas på is.
  • Fått genom ett undantag i varumärkeslagstiftningen, som uttryckligen säger att den som äger ett varumärke aldrig kan förbjuda andra att använda det i konstnärliga verk, samhällskritik, produktjämförelser och recensioner.
  • Arbetat för att göra EU-parlamentets ställningstaganden om allas tillgång till forskningsresultat kraftfullare, och sett till att parlamentet kräver tydlighet och transparens kring patent och rättighetsskydd för forskningsresultat.
  • Jobbat för att stoppa de orimliga avgifterna för mobiltelefoni och mobilsurfande vid utlandsresor, och varit med om att driva fram en reglering som sätter maxpriser när man reser utomlands (roamingavgifter).
  • Drivit fram ett avtal med större undantag i upphovsrätten, som ska göra det lättare att ta fram böcker för synskadade och blinda. Representanter för de synskadades organisationer beskriver detta som mycket värdefullt.
  • Varit med och tvingat fram betydligt större transparens för insamlingssällskap (t.ex. STIM och Copyswede), och att alla kreatörer ska få rätt att sprida sina verk under fria och öppna licenser.
  • Drivit på för en strategi om digital frihet, som EU nu antagit som en del av sin utrikespolitik.
  • Slagits hårt för att motverka de stora teleoperatörernas monopol på internet- och telekommunikation, och arbetat för högsta möjliga hastigheter för Europas internetsatsningar.

I många av dessa ärenden har Piratpartiet fått ta strid, inte bara mot de förväntade särintressena, utan också mot övriga svenska delegater från Alliansen och Socialdemokraterna.

Medias tystnad innebär att Piratpartiet inte redovisas i de väljarundersökningar som publiceras till höger och vänster i media – vilket däremot flera små extrema grupperingar ute på flankerna gör.

För att få en uppfattnings om vad som händer får man därför titta på vadslagningssajternas odds. På mest inflytelserika sajterna verkar Piratpartiet vara en lågoddsare (till skillnad från ett par av de etablerade riksdagspartierna). Dessa sajter bedömer alltså att det återigen kommer att gå bra för Piratpartiet och att Christian Engström och Amelia Andersdotter kommer att kunna fortsätta göra en helgjuten insats för vanliga människors integritet, jämställdhet och frihet, både på internet och i “verkligheten”.

Det innebär således att en röst på Piratpartiet absolut inte är bortkastad, vilket kanske är syftet med medias tystnad ­– oavsett om det är självcensur, påtryckningar, ointresse, egen agenda eller aningslöshet som ligger bakom. Tvärtom visar det tydligt att det finns grupperingar av mörkmän som har blivit rejält skrämda av Piratpartiets framgångar i Bryssel. För övrigt är en röst aldrig bortkastad – meningen med demokrati är att man röstar på den man vill skall vinna, inte den man tror kommer att vinna!

Låt inte mörkmännen triumfera – varken rasister/facsister/nazister, nyutslagna diktatorer eller andra demokratifiender, svaga politiker eller multinationella företagskoncerner som i kraft av rikedom anser sig stå över lagar.

Vill du veta mer om vad Piratpartiet står för: här är en kort sammanfattning av deras program.

För övrigt finns det en hel del positivt att fundera över nu: att vanligt folk tar den strid mot unken fundamentalism som politiker och polis inte anser sig ha mandat för; brandmän och sjuksköterskor som vägrar låta sig fotograferas tillsammans med representanter för järnrörshögern, kyrkor som med klockklang varnar för ofärd när centrum fylls av skränande nynazister, folk från alla samhällsskikt som går man ur huse för att visa stöveltramparhuliganerna att de inte är önskvärda, att det lite i smyg bakom de stora partiernas tomma retorik verkar gå bra för både piratpartiet, FI och vänstern, men mindre bra för de allianspartier som tappat sin moraliska kompass, att EU i alltfler sammanhang går på Piratpartiets och De Grönas linje mot trångsynthet, bakåtsträvande och rövarkapitalism.

...och att förgätmigej lyser intensivt blått i skymningen under tallarna i sydvästra hörnet av tomten.

 

Kommentarer

Jag håller med. Vill dela detta på Face book, men vet inte hur. Hälsningar.

markera och kopiera länken

http://www.thomassondesign.com/nyheter/vad-sysslar-var-media-med#c6281

Högerklicka och sedan klistra in direkt på facebook

Alternativt vore om den fanns en diskret dela knapp på siten, hade varit enklare..

Jan och Ola, jag är inte så förtjust i den här alltmer utbredda "dela-kulturen" – skulle föredra en "skapa-kultur" – och har därför hållit mig borta från sociala-media-delande.

Men jag kan se att det ibland kan fylla ett behov, och har därför lagt in en Facebook-dela-knapp underst i texten. Det är kanske rentav dags för en rad ikoner/länkar under notiser och sjösättningsrapporter: fb, twitter, instagram, linkd-in etc ;-)

Där förvånade du Björn - livet är således mer än kajaker!?

Ok - låt tusen blommor blomma, låt samtalen frodas.

Hälsar en Kosterpaddlande tänkare!

Stefan, det har genom åren blivit en hel del sidospår – för inte vill man väl vara enkelspårig eller alltför förutsägbar. Sök t ex på "politik", "opera", "bröd" etc i sökrutan så kan det hända ett det blir fler överraskningar...

Something of the like is needed in Asia. Desirable if highly unlikely would be a Pan-Asia movement like the Pirates and the Greens of Europe. The spread of hegemonic behavior and the increasing power of neoliberalism in Asian politics are extremely troubling trends that could turn out to be dangerous to the whole world. There is a dire need for a counterweight.

Rick, I have been very impressed with what these two "outsiders" (the Pirate Party is not represented in the Swedish parliament, but got a lot of votes after the FRA debacle a couple of years ago). My impression is that they have played an important part in turning the EU (or at least parts of the organisation) into a more human role: protecting peoples integrity instead of the neoliberal wet dreams, that too many other delegates are supporting (or not have the courage to stand up against), demanding safety for whistleblowers exposing the dark forces with their pants down etc. EU papers shows that they have shamed most other Swedish delegates by the sheer number of drafts, papers, suggestions, debates, contacts with companies, organisations and voters etc. They have been very active and succesful, doing exactly what those who voted for them had hoped for, or even more.

I have come to regard the freedom from uncontrolled surveillance and its consequences, of a justice free from corporatism and political meddling, of a culture in free development, not stifled by monstrous copyright organisations and patent regimes etc, as the most important fight now. With those freedoms lost, there are little of importance in the national political bickering. It feels like a "speak up now, or be forever silent" - moment...

There is far more to them than I would ever have guessed. Impressive indeed, and a pleasant surprise.

Bra rutet men jag fick inte fb-knappen att funka.

Nej, det verkar inte som om sajtmotorn (aspx) accepterar facebooks dela-knapp. Jag får se om jag kan hitta ett sätt...

Lästips: Henrik Alexandersson med Den härskande klassens krig mot sanningen

Bra!

Regarding your reference, Björn, to the blog of Henrik Alexandersson and his reference, in turn, in his front page's left sidebar to a Cato Institute talk with an American Libertarian Party member in "The Primitivism of Politics," I wonder if Mr Alexandersson realizes that the US Libertarian Party, despite its name and outward appearance, is no friend of the populace or of popular control through democratic processes of government and institutions, but is in fact the juggernaut for the total and unfettered freedom of capitalist neoliberals in their more or less covert drive to sack the economies of all nations and rob and enslave working people across the entire world? The very NSA sort of covert monitoring is in fact the sort of thing Big Capitol wants instituted and protected. Any talk against that kind of spying on the general public by American Libertarian Party members is a smoke screen for their real intent. They are followers of the discredited credo of the late Ayn Rand and her "objectivist" pseudo-philosophy which, among other things, would create a world in which capitalist enterprise and robber barons could not be limited in any way from doing business as they please and all social institutions would be forcibly eliminated. They are a danger both to democratic institutions, despite all they say, and to social institutions and government regulation of capitalist enterprise. They represent nothing but rampant, unfettered capitalist control of the planet. If so, how long would they protect the privacy of citizens? Very soon they would bow to the demands of Big Capital for total control and monitoring of all means of communication--which is what we already have. Any talk otherwise is a false front.

Visst är det bra med folk som jobbar mot Storebror ser dig-problemet.

Dessvärre arbetar de för Lillbror ser dig-problemet...att vem som helst med litet extra hackarkunnande utan vidare problem kan ta kontroll över all datatrafik för en person, lagra eller ändra efter behag...

Frågan blir då, vilket är värre? Storebror kan vi hålla litet koll på, både i diktatur och demokrati, även om åtgärdsmöjligheterna är olika.

Men hur håller vi koll på hur Lillebror nyttjar information som han kommer åt på samma sätt som Storebror?

Piraterna som jag pratat med (känner några) menar att Storebrors övervakning är ett problem medan Lillebrors är helt OK...till och med att uppmuntra...

Skriv en kommentar