Visa varukorgen
Kanoter & Paddling

En titt under huven

Jag jobbar med webbdesign, information och illustration - i första hand visual design och front end development - och kan tillföra kompetens och erfarenhet till de flesta webbprojekt. Ofta gör jag hela sajter från de första skisserna till publicering, men deltar ibland också i arbetsgrupper för större webbprojekt. Kontakta mig om du har projekt där min erfarenhet skulle vara värdefull.

Jag arbetar bland annat med:

 • Utveckling av den visuella identiteten för webbprojekt: färgskala, typsnitt, bilder med mera
 • En responsiv sajt för alla plattformarAnvändarorienterad informationsarkitektur - bygger webbgränssnitt, navigationssystem och formatmallar för att underlätta för besökarna att ta del av informationen på sajten. Design med fokus på kunder och besökare är inte bara hänsynsfullt, det är framtidssäkert och affärsmässigt rätt. Eftersom alltmer sker via läsplattor och smartphones skall naturligtvis en ny sajt vara responsiv: det vill säga anpassa layouten efter skärmstorlek och upplösning och med en fungerande navigation även i små skärmar.
 • Optimera kod och formatmallar - jobbar med att förenkla och strukturera sajtens kod för att spara bandbredd, serverutrymme, pengar och för att förenkla uppdatering.
 • Konsultation - illustration, text, gränssnittsstrategi, design, layout, CSS, HTML, PHP etc.
 • Textredigering mm - text på en skärm läses på annat sätt än tryckt text. Låt inte olämplig struktur, komplicerat fackspråk, fel stilnivå mm skrämma bort de tilltänkta användarna.
 • Illustrationer och bildredigering - konsultation kring bildanvändning liksom rena illustrationsuppdrag och alla former av bildredigering.

Web Standards

Jag använder web standards både för design och implementering av sajter - korrekt, välstrukturerad kod som fungerar perfekt på alla moderna webbläsare och är fullt användbar på gamla. Web standards är ett gräsrotsprojekt som vuxit fram i protest mot den förödande kodförvirring som uppstod i konkurrensen mellan de stora marknadsaktörerna under 90-talet - och innebär flera klara fördelar:

 • Radikalt minskad bandbredd och serverutrymme
 • Förbättrad användarvänlighet i webbläsare av alla sorter (även sådana för besökare med funktionshinder) - nå fler människor, utestäng färre. Det kommer sannolikt krav på åtkomlighet på nätet på samma sätt som att offentliga lokaler inte får var oåtkomliga för funktionshindrade – oavsett hur och när detta träder i kraft är det inte fel att vara tidigt ute.
 • Innehåll och presentation är skilda åt för bättre överskådlighet
 • Enklare att uppdatera och förändra
 • Snabbare inläsning av text och bilder
 • Lägre kostnader i alla led

Några tekniker jag använder:

 • HTML/PHP för innehåll
 • CSS för presentation
 • Unobtrusive scripting (främst Javascript) för behavior

Företaget/kunden

Alla företag har en berättelse. Det är den som är basen i varumärket, den kommunicerbara idén, den som ger företaget en relation till kunderna. Design är konst och teknik i förening för att frigöra berättelsen så att den blir stark, tydlig, enkel och begriplig. Frågan om design eller inte är irrelevant: allt är design. Alternativet till god design är inte ingen design, utan dålig design. Design görs bäst av folk som vet vad de gör. Användartester (Stanford, Jacob Nielsen m fl) visar entydligt att folk tror mer på sajter som ser ut att vara professionellt utformade.

Av en websajt krävs två saker: den skall utföra sin uppgift väl, och det skall vara ett nöje att se den göra det. Att "designa" går ut på att formulera problemet så att spelplanen blir överskådlig, därefter gradvis eliminera det onödiga så att det nödvändiga blir tydligt och att kommunicera denna slutliga bärande idé med kraft och elegans. Enkelhet är inte målet utan en biprodukt av god design och realistiska förväntningar.

Målgruppen

Vem som helst med en uppkopplad dator kan besöka din sajt, men målgruppen är främst de som använder den - läser, söker, köper, deltar. En sajt kan inte göra allt för alla - därför är det viktigt att vända sig till en definierad målgrupp. Likaså är sajtens värde som kommunikatör avhängigt av mottagaren. Kommunikation kan inte uppstå om det inte finns en mottagare som tolkar ett budskap och ger det mening. Hur detta lyckas beror på mottagarna och deras sinnesstämning, tidigare upplevelser, önskemål, kultur och kunnande. Att känna sin målgrupp är därför viktigt. Är de experter (kan det praktiska, söker teori), tekniker (söker praktisk kunskap), beslutsfattare (söker beslutunderlag) eller lekmän (nyfikna)? Är de användare (använder sajten för specifika uppgifter och vill ha tydlig och enkel användbarhet), besökare (söker underhållande och engagerande presentationer) eller läsare (söker läsupplevelser och vill ha läsbarhet)?

För en webbdesigner är det inte kunden utan kundens kunder som är målgruppen. Sajtens uppgift är normalt inte att spegla företagets struktur eller stärka medarbetarnas självförtroende - sådant görs i ett intranet. En av designerns uppgift är att föra in ett tydligt användarperspektiv. Detta har blivit än viktigare med ett internet, dominerat av sociala medier där makten förskjutits från företag/medier/institutioner till konsumenter/kunder. Miljoninvesteringar i varumärkesbyggande kan spolieras på ett dygn i en bloggbävning om det finns skelett i garderoben. Varumärken byggs därför numera i ett allt öppnare samspel med kunderna ute på nätet, inte genom strategiska diktat från styrelsen.

Till sist...

Internet är oändligt stort och i ständigt förändring. Se till att ditt budskap är läsvärt, lätttillgängligt och attraktivt presenterat. Förenkla, försköna och förtydliga...

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar