Visa varukorgen
Design & Illustration

Referenser:

 1. Adney, Edwin och Chappelle, Howard,
  The Bark and Skin Boats of North America
  Washington, (Smithsonian Institute Press) 1983.
 2. Brinck, Wolfgang
  The Aleutian Kayak : Origins, Construction, and Use of the Traditional Seagoing Baidarka
  Ragged Mountain Press, Camden, ME
 3. Petersen, H C:
  Skinboats of Greenland
  Roskilde (Roskilde Viking Ship Museum) 1986.
 4. David Zimmelry: QAYAQ - Kayaks of Alaska and Siberia
  University of Alaska Press, 1986
 5. David Zimmerly: Siberian Kayaks.
  Traditional Small Crafts Association, P.O. Box 350, Mystic, CT 06355.
 6. Wooden Boat nr 58 om arktiska kajaker

Kajaker från Sibirien

Kajaker från Sibirien

Det lilla vi vet om sibiriska kajaker kommer från några få bevarade exemplar i främst ryska museer – fyra-fem chukchi, tre koryaker och inga sibiriska eskimåkajaker alls och några få omnämnanden i reseskildringar få 1800-talet. Vid tiden för ryska revolutionen försvann den sibiriska kajaken ur historien.

Koryak

Koryakerna bodde längs Kamtjaktas båda kuster. Deras kajaker var korta, v-bottnade och tämligen grovt tillyxade - måtten kunde vara 250-320 cm långa och ca 70 cm breda kajak från Kamtjatkaoch de hade mycket stora sittbrunnshål. Trots klumpigt utseende och primitiv konstruktion fungerade de väl som jaktbåtar i skyddade vatten. Liknande båtar används för småvilts- och fågeljakt i många delar av världen. Koryakkajakerna paddlades oftast med små handpaddlar, fästa med en läderrem vid sargen, men även enkel- och dubbelpaddlar är beskrivna i litteraturen.

Chukchi

På Chukchihalvön på Sibiriska sidan av Berings Sund byggdes kajaker för båda havsbruk och inlandsfarvatten. Den sibiriska kajakkulturen försvann i praktiken innan europeriska och amerikanska Chutchi havskajak upptäcksresande började kartlägga området och bara enstaka exemplar gick att rädda till museer. Bland annat har Etnografiska museet i Stockholm ett par relativt välbevarade havskajaker av Chukchityp, hämtade av Nordenskjöld 1881. Typiska mått kunde vara 462x62 cm. Märkligt nog saknar båda exemplaren sittbrunnssarg och ingenting i konstruktionen tyder på att den var tänkt att ha sarg. Kajakerna användes för fiske och säljakt, men inga beskrivningar finns om hur det gick till.

Chutchikajak för inlandsfarvattenI sjöar och åar användes kajaker med lite andra proportioner – kajaken på bilden är 490x49 cm - och hade riktig sittbrunnssarg. Kajakerna användes för fiske, jakt på huvudsakligen renar, men enligt utsago även i samband med renskötsel.

Sibiriska eskimåer

Sibiriska eskimåer bebodde norra sidan av Chukchihalvön och kusten mot ishavet och använde kajaker som lär ha påmint om chutkchifolkets havskajaker men var mer havsgående genom en riktig sittbrunnssarg och möjlighet att täta anoraken mot sargen. Inga kajaker finns bevarade och kajakkulturen var död redan innan några utomstående observatörer kom till området. Det enda som finns är ett gammalt foto som möjligen förreställer en sibirisk eskimåkajak, en klumpigt gjord modell, förmodligen med felaktiga proportioner och detaljer samt muntliga vittnesutsagor.

Varför kajakkulturen på ryska sidan av Berings Sund dog ut medan den på alaskasidan några mil därfrån blomstrade är inte känt.

Kajaktyper runt nordkalotten
Klicka på kartan

« Föregående sida 1 2 3 4 5 6 Nästa sida »

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar