Visa varukorgen
Design & Illustration

Balsa som kärnmaterial?

Gran, Abachi och Balsa

Jag får då och då frågan om inte balsa skulle vara perfekt som kärnmaterial i ett kajakbygge. Mitt generella svar är att jag inte tror på idén (här och här). Dels tvivlar jag på balsaträets förmåga att motstå delaminering under belastning och dels tror jag inte att ett sådant laminat klarar punktbelastningar tillräckligt bra. Man använder visserligen balsa i sandwichlaminat i durkar och däck i stora båtar, men med en viktig skillnad: det används med stående fiberriktning för att minimera delamineringsrisken. Med stående trä tappar man en hel del av långskeppsstyrkan, och för att återfår den, behövs kraftigare vävskikt, vilket ökat vikten. Man försöker alltså vinna vikt genom att använda ett trä med lägre densitet än granens 0,4 och får kompensera med att öka mängden glasfiber med densiteten 1,5. Ebberöds bank?

Men detta är enbart mina spekulationer, och jag har ingen praktisk erfarenhet att backa upp dem med. Torbjörn Karldén lät sig inte nöja med det, utan genomförde ett ambitiöst test för att få lite bättre beslutsunderlag. Och si – hans jämförande test visade att det finns vissa laminatkombinationer som ger riktigt bra värden med bibehållen låg vikt. Han konstaterar att det finns goda utsikter att få till en havsracer på ungefär 10 kg.

Här är Torbjörns undersökning...

Kommentarer

OT - på förstasidan står det att artikeln har 0 comments......

Nu har den två kommentarer. Annars är det rätt – det är inte min notis om Torbjörns undersökning som har kommenterats utan artikeln med Torbjörns undersökning ;-)

Skriv en kommentar