Visa varukorgen
Design & Illustration

En informationsresurs?

Jag, eller rättare sagt sajten, har återigen blivit en publicistisk resurs. I tidskriften Ny Teknik refereras till min sajt i både text och lånad bild. Det sker i efterdiskussionen till en inskickad fråga om båtars stabilitet, och den lånade bilden handlar om vad som händer med tyngdpunkts- och flytkraftscentra när ett skrov lutar.

Det händer då och då att bilder och citat dyker upp i olika sammanhang - oftast med angivande av källa, men inte sällan utan. För några år sedan läste jag med stigande förvåning en avhandling om hållfasthet från en av våra mest välrenommerade högskolor, där texten i inledningen var nästan ordagrant från min sajt - bara enstaka ord var utbytta eller omflyttade (vilket bland annat resulterat i några rätt flagranta meningsbyggnadsfel som inte fanns i källan).

Trevligare är att jag för ett par år sedan fick meddelande att min sajt ingår i skolornas så kallade länkskafferi, där elever kan söka fakta för redovisningar i olika ämnen.

Kommentarer

Jag har lagt märke till det där. Många av mina artiklar, t ex recensioner bl a av gamle bortgångne vännen Sture Dahlström (förf) har lagts ut på nätet. Föralldel med angivande av källan - men hela artikeln?! Jag tror yngre människor har uppfattningen att ALLTING är fritt, att man kan ta precis vad man behöver för allt ligger bara en knapptryckning bort när det gäller nätet. Det finns någonting som heter copyright - d v s de rättigheter som upphovsmannen har. Nyss läste jag i min födelsestads tidning att studenter på universitetet använder sig av intelligentare (!) bulvaner som fixar tentamina! Hur långt ska det gå? Javisst, man har t o m bulvaner som (om man kommer från annat land) gör den slutliga uppkörningen för körkortet!

Apropå mina utlagda artiklar och recensioner anklagade jag förs förlaget Bakhåll som emellertid svor sig helt fria. Så vem gör det där? Under anonymitetens täckmantel tycks det mesta kunna få gå på. Citera får man alltid och alltid med källan angiven, sådana är de trycksrättsliga reglerna. Och hör sen!

Skriv en kommentar