Visa varukorgen
Design & Illustration

Ny sitemap

Medan jag väntar på att epoxin skall härda har jag ägnat ett par timmar åt att snickra ihop en sitemap (schematisk översikt) över webbsajten. Syftet är dels att underlätta att hitta på en sajt som stadigt växer i omfång, att skapa överskådlighet och dels för min egen del att tänja gränserna för CSS-formattering av listor (hela sajtens utseende styrs av en formatmall i en separat fil - inklusive sitemapens ikoner). Sidan är lite spretig i Internet Explorer ännu så länge - jag har koncenterat mig på de webbläsare som följer modern standard (Firefox, Mozilla, Netscape, Opera m fl).

Uppdatering lite senare: numera finns en sitemap nederst på alla sidor, och länken ovan leder ingenstans... 

Kommentarer

Trevlig liten lista!

Kolla in http://www.alistapart.com

där dessa listor behandlas.

...det är naturligtvis den artikeln som varit främsta inspirationskällan.

Skriv en kommentar