Visa varukorgen
Design & Illustration

Nya stabilitetskurvor

Jag har räknat fram stabilitetskurvor för mina kajaker. De finns åtkomliga från en länk direkt efter specifikationerna för respektive kajak.

utsnitt från sajten

Som alla stabilitetsberäkningar (för övrigt också mätningar) bygger de på en statisk vikt placerad i kajaken. En statisk vikt är lätt att räkna på, men bär sig inte åt som en paddlare – möjligen en fastlimmad paddlare med stelopererad ryggrad – och informationsvärdet är därför tämligen magert. Vidare har jag, i strid mot gällande konvention, valt att placera tyngdpunkten 20 cm ovanför kajakens botten. Kurvorna går därför inte att jämföra direkt med t ex de beräkningar Sea Kayaker publicerar i sina tester och placerar mätvikten på 10” (25 cm) höjd. Anledningen till mitt val är att många mätningar skulle bli meningslösa med 25 cm höjd (Njord skulle t ex tippa av sig själv redan vid bryggan om man skulle tro en sådan beräkning) – beroende på att när man för många år sedan valde 10” som referenshöjd mätte man bara fritidskajaker med bredder kring 60 cm. De slankare kajaker som blivit vanliga nu skulle i många fall få negativ stabilitet. Men även 20 cm ger naturligtvis en helt annan kurvform än vad en rörlig paddlare skulle åstadkomma – kanske skulle man gå ner mot 10-15 cm höjd för att ytterligare minska bristen på överensstämmelse mellan teori och praktik?

stabilitetsdiagram

Så här ungefär kan man tolka kurvorna (diagrammet är lite förminskat här). Ytan mellan kurvan och nollinjen anger kajakens totala stabilitet. Den vänstra delen av kurvan (fram till 10-15 grader) visar initialstabilitet och den högra delen visar slutstyvheten. Högsta punkten visar vinkeln där det rätande momentet är som störst, samt hur stort det är. Där kurvan korsar nollinjen övergår kajakens rätande moment i ett stjälpande moment (kajaken drar ner dig).

Till exempel visas att Isfjord har bättre initialstabilitet än Norton, men Norton har bättre slutstyvhet, samtidigt som Norton kan lutas mer innan den kapsejsar. Därmed är den också lite trögare att rolla. Vidare kan se att Jehu, Hunter och Black Pearl har ungefär samma initialstabilitet medan det skiljer mycket på slutstyvhet.

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar