Visa varukorgen
Design & Illustration

Nytt om monstervågor

Freak Wave
Bilden från NOAA

Monstervågor har i alla tider beskrivits av i förtid grånade sjömän. Dessa vågor uppstår plötsligt och försvinner lika snabbt, och utan några vetenskapligt säkra iakttagelser har de betraktats som skrönor från forskarhåll. Men sedan något årtionde har man gjort allt fler observationer med hjälp av satelliter och insett att de finns, och att de är mycket vanligare än man kunnat ana.

Nu har en forskargrupp vid Umeå Universitet hittat nya belägg för den vanligaste teorin om "Schrödingervågor" till havs – det vill säga att vanliga vindvågor till havs under vissa förhållanden temporärt kan "låna" energi från sina grannar och förvandlas till 25 till 30 meter höga rytande monster. Till skillnad från tsunamivågor, vars höjd är en funktion av uppgrundning, uppstår dessa monstervågor spontant ute till havs genom ickelinjära processer utan någon yttre påverkan, och är mycket kortlivade.

Umeåforskarnas rön visar att monstervågorna uppstår och växer till mycket snabbare än tidigare beräkningar visat och att de förekommer långt oftare än man någonsin kunnat ana. Gruppen nådde sitt resultat genom att studera två laserstrålars interferens i joniserad gas, med avseende på funktioner som den icke-linjära Schrödinger-ekvationen, Raman-effekten (ickelinjär diffraktion) och Brillouin (vågors uppförande i ett periodiskt system). Resultaten presenteras i facktidskriften Physical Review Letters.

Gissa hur jag kommer att förklara eventuella kapsejsningar i fortsättningen: "Jo, så här var det – känner du till den icke-linjära schrödingerekvationen förresten?..." (fast i grunda vatten är det nog bättre att hänvisa till Boussinesq istället).

Kommentarer

Flytväst på!

Det är säkert helt riktigt att "lånet" av energi kan skapa dessa monstervågor. Jag har pratat med en gammal "skipper" som berättat om mötet med en sådan våg på ett ställe av jordklotet där det inte förekom jordbävningar eller ngting liknande. När han kom ned på bryggan hade vågen redan slagit till, fönstren var krossade och förste styrman låg ihjälslagen på golvet med krossat huvud. Fartyget klarade sig mirakulöst nog, men till kostnaden av en död besättningsman.

Jag har också läst om det här och frekvensen av dessa vågor är högre än man trott tidigare. Någonstans har jag hört att ett skepp försvinner varje vecka spårlöst någonstans på världens hav. Vi säger jordklotet men borde säga vattenklotet eftersom större delen av jorden består av vatten. Begravningsakten borde alltså tala om att "av vatten är du kommen, av vatten skall du..."

Magnus: Kan man verkligen lita på en CE-märkt flytväst i ickelinjära kvant-vågor?

En bild från bryggan på ett fartyg...

http://www.thomassondesign.com/img/06/news060831-2.jpg

- lite fakta kanske;

http://en.wikipedia.org/wiki/Freak_wave

också med troliga faktorer som förklarar fenomenet, länkar och referenser.

Hälsn Jim S

Läst någonstans: att det går ett ton termiter på varje människa på jorden. När dessa insekter äter trä ger de ifrån sig metangas. Metan är en av gaserna som ger drivhuseffekt, så att jordens värme kapslas in. Vilket innebär att termiter bidrar till en radikal förändring av väderleksmönstret världen över.

Någon fick frågan: "blev du rädd nu?" Och någon svarade: "Jag är bara rädd för tolvfots hammarhajar i blodigt vatten. Och blinda män med harpungevär".

Skriv en kommentar