Visa varukorgen
Design & Illustration

Paddlingswiki

PaddlingswikiMed sponsring av foto- och bildbyrån Pixprovider och upplevelsearrangören Upplevelsepresent har bröderna David och Lasse Schmidt dragit igång en svensk paddlingswiki.

För dem som inte vet det, är en wiki en kunskapsportal där alla kan medverka – vem som helst kan skriva, redigera, ändra eller förbättra en artikel – och tanken är att portalen på sikt och genom gemensamma ansträngningar skall växa till i kvantitet och kvalitet till en encyklopedi av mänskligt vetande.

Den första wikipedian startade officiellt i januari 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger. Nu finns wikipedior på 200 språk och den engelska versionen har över 2 miljoner artiklar medan den svenska, som startade 2002 närmar sig 300 000. Jag har bidragit med ett femtiotal artiklar inom områden kajak och paddling, skeppsbyggnad, segling, navigation, meteorologi, akustik, ljudteknik mm och gjort tillägg och ändringar i ytterligare ett antal (här är en lista över mina "spår").

Allt text på Wikipedia lyder under copyleftlicensen GNU FDL. Det innebär att varje bidragsgivare innehar upphovsrätten till sina egna bidrag men att GNU FDL garanterar att innehållet på Wikipedia förblir fritt att distribuera och hela tiden kan redigeras av andra.

I detta ligger både styrkan och svagheten hos wikipedian. Att alla kan bidra efter egen förmåga innebär att specialkunskaper ställs till projektets förfogande på ett sätt som vanliga uppslagsverk har svårt att mäta sig med, men innebär samtidigt att det är känsligt för klotter, sabotage, propaganda, historieförfalskning mm. Eftersom det saknas sedvanlig faktagranskning blir en wikis trovärdighet beroende att det finns ett antal "redaktörer" med speciella befogenheter och kontrollverktyg som snabbt upptäcker och kan återställa sönderklottrade artiklar. Detta har visat sig fungera mycket bra på de stora allmänna wikipediorna. Den engelska har till exempel vid ett par oberoende tester visat sig ungefär jämnbördig med Encyclopedia Britannica när det gäller fakta och frihet från fel.

Generellt har de smalare specialversionerna haft svårare att sköta detta renhållningsjobb. Det har tagit längre tid för återställning efter klotter och sabotage, och provokativa åsikter kan ibland stå kvar länge. Det finns ytterligare ett par problem med dessa specialwikis: främst att är lätt att starta en wiki och det därför finns ganska många (ett antal engelskspråkiga kajakwikis hittas snabbt med google, några av dem redan nerlagda) och motverkar idén att samla all kunskap på ett ställe - samt att de allmänna wikipediorna redan innehåller ganska mycket om till exempel kajak (här är den engelska wikins artikel och den svenska som är lite magrare ännu så länge), vilket innebär att det inte är självklart var en artikelförfattare eller redigerare bäst lägger sitt krut. Risken med för många är att det blir som med telefonkatalogen - så länge det fanns en som innehöll allt var den högst användbar, men när det finns 25 olika, av vilka hälften är oseriösa dör hela marknaden.

Men detta är mig veterligt den första specialiserade kajakwikin på svenska. Med lite hjälp kan den kanske bli ett standardverk för paddling. Hjälp till att påtala fel, gå in och korrigera, redigera och fyll på. Men gör det som en registrerad användare – anonyma inlägg har som alltid en aura av bristande trovärdighet.

Skriv också artiklar, men var beredd på att andra fyller i och bygger på. Ibland kan man bli lite frustrerad över att ens vackra och välfunna formuleringar efter ett tag är ersatta av vad som känns som sämre, flummigare och mindre vederhäftiga skriverier – men det är en del av processen (se det som "kill your darlings" med lite hjälp) och målet är en kvintessens av allas vårt vetande.

Kommentarer

Det skall bli intressant att se hur detta utvecklar sig. Jag anar ett visst problem med att få en struktur på sajten. Det kommer bli många småartiklar som skall länkas samman.

Wiki är bra just för att söka information, men som inspirationskälla tror jag inte att samma höjd som t.ex Björns sajt nås.

Tror dock att landets kanotuthyrare och kurscenter ser en möjlighet att få lite extra publicitet. Detta register kan nog bli riktigt användbart och ge kommersiellt värde.

Wiki konceptet har ju visat att det fungerar förr med sina för och nackdelar. jag tror att det kan bli bra och vad gäller björns och alla andra sidor på nätet är det som med allt annat en bra artikel på en wiki och en länk till en relevant och mer utförlig sida så får man det bästa av två världar. Antar att herarna Arnström och Thomasson har lite material som borde passa på wikin. :)

//Siven

Wikikonceptet är genialt, både som idé och som implementerad kod. Likaså är tanken att gemensamt bygga en kunskapsportal på gräsrotsnivå djupt tillfredsställande - utan att dra alltför stora politiska växlar på det känns det som att återerövra en liten bit offentligt rum.

Men två problem ser jag med paddlingswikin: det första, som jag nämnde i inlägget, är spridning eller utspädning (Alvin Tofflers marmeladlag: "Ju mer man sprider ut kulturen desto tunnare blir den". Wikikonceptet bygger på samma idé som de stora encyklopedierna alltid har gjort - att samla all världens vetande på ett ställe. Till skillnad från böcker är utrymmet obegränsat på internet. Vad finns det då för anledning att ha en speciell paddlingswiki istället för att bygga ut de artiklar som redan finns om paddling i den svenska wikipedian? Den uppenbara risken är att det skrivs lite här och lite där, uppdateras lite här och lite där - med följden att ingen av källorna är riktigt uppdaterad eller riktigt fullständig. Det är inte svårare att länka till portalsida i den svenska wikin än att länka till huvudsidan i en paddlingswiki. Men fördelarna är desto större: en enda sajt att söka på, en enda sajt att skriva och redigera för, tillgång till en uppbyggd organisation av redaktörer och administratörer för att hålla kvaliteten hög och klottret borta och, inte minst, en ofantlig mängd länkar till relaterade områden och fördjupningar.

Det andra problemet är av mer personlig art. Min sajt innehåller strax under 200 artiklar om olika företeelser som har med paddling att göra - ungefär hälften är allmänna artiklar som inte är kopplade till ritningar och ritningsförsäljning. Jag lägger mycket tid på att hålla dessa uppdaterade och relevanta. Vidare har jag, som jag nämnde ovan, bidragit med en hel del information till den svenska wikin (ofta omredigerat material från min egen sajt). Under perioder när tiden inte riktigt vill räcka till prioriterar jag självklart min egen sajt. Sålunda har jag bara gjort några få småjusteringar på wikin under senaste året - och nu finns det en ny konkurrerande wiki och förväntningar på att "herrarna Arnström och Thomasson har lite material som borde passa på wikin". Ja förvisso, men hur (kopiera över som det är, redigera om, skriva nytt?), när (den tid jag har över känns mest relevant att använda för att förbättra materialet på min egen sajt) och varför (materialet finns ju redan här och många hittar hit - vad skulle vinnas med att det dubbleras på ytterligare ett ställe)?

För övrigt är allt mitt material tillgängligt enligt Copyleft, GNU och Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

Det innebär i praktiken att allt får användas, kopieras, distribueras, utvecklas, förbättras etc i ideella sammanhang under förutsättning att upphovsmannen anges och att det verk där materialet kommer att ingå, på minst samma sätt är fritt att använda. Så om någon känner för att klippa och klistra är det fritt fram...

Trots min kritik tycker jag att paddlingwikin är en trevlig idé men hade föredragit att projektet hade lagts in som en delmängd i den svenska wikipedian.

Jag håller med Björn om att det inte finns motivation till att kopiera text eller skriva nytt, speciellt för Björn som vill locka till sig läsare för eventuella nya affärer. Jag tror att de flesta privata sajter har en vinkling som intresserar läsarna. Ett uppslagsverk skall vara neutralt. Det är roligare att skriva om sin egen övertyglse och propagera för den.

Läste Björns sida om roder och skädda, vilken inte är speciellt neutral, men den personliga övertygelsen gör den väldigt läsvärd.

Jag kikade lite på vad jag har kvar och det mesta är vinklat material som måste skrivas om för att passa i ett uppslagsverk.

Jag försöker plocka över lite material från min gamla sajt, men den måste skrivas om och det tar tid.

Vi skall nog inte förvänta oss att paddlingswikin blir "komplett" i ett nafs. Det kommer ta tid.

Hej, det verkar intressant med wiki konceptet. Jag hittar dock ingen info om den "nya" typen av kajak med två sittbrunnar riktade åt varsitt håll. Man kan alltså paddla i valfri riktning genom att byta sittbrunn! Tiilverkas av cannot i Usa. Jag tror de har en hemsida på http://www.cannot.com

Det påminner om en liten bil som en motortidning presenterade för sådär en trettio år sedan (fast inte på första april): en fransk skogsmästare svetsade ihop framdelarna av två Citroen CV2, så att han inne på smala skogsvägar inte behövde vända - han klev bara in i den andra förarsätet och körde tillbaka.

Aah... Idag kom jag ut på en paddeltur. En hel massa ejdrar och svanar i vattnen, en väntande natur längs stränderna. Och Bollywoodvillan står där i all sin prakt! 12 fönster mot vattnet, nog måtte dessa personer kunna skåda horisonten alltid; i sovrum, i vardagsrum, i duschen, på dass, i köket för morgonlatten. Jag kan inte tänka mig annat än att de har en maskin på minst 15 bar!

Det där med dubbelkajaken där paddlarna sitter med ryggen åt varandra - var det ett aprilskämt, eller?

Jo, visst var det ett försök till att vara rolig den första april =) Vi ses på sjön!

Trodde väl det. Men Björn, du kan väl ta upp den där idén med den självrätande kajaken igen. En väl genomförd teknisk beskrivning som inte är ett aprilskämt!

Ähum! Jag måste erkänna (med skammens rodnad) att jag ett tag snuddade vid tanken på att göra en första-april-grej om den självrätande kajaken – men sedan kom som så ofta lite oväntade extrajobb emellan.

Vad vi pratar om? Jo, här är Henris propå:

http://www.thomassondesign.com/entry.aspx?id=36#c5527

...och mitt svar (som tyvärr inte är ett dugg första-apriligt):

http://www.thomassondesign.com/kayaks.aspx#c5528

Göran skickade just en länk om ett nytt vända-rätt-system för kajak - med teleskopisk motvikt och badstege (det borde ha varit ett aprilskämt!). Återkommer om den...

Skriv en kommentar