Visa varukorgen
Design & Illustration

Rättsröta?

I morse fick jag på nytt kaffet i vrångstrupen när jag skummade igenom min bloglista (ber om ursäkt för dessa arga icke paddelrelaterade pamfletter, men jag tycker mig se en rask och målmedveten nermontering av de medborgerliga friheter som samhället kämpat för sedan upplysningstiden – och ett svenskt folk, vant vid att ta sådana för givna och som därför lägger mer krut på om rätt låt vinner melodifestivalen än på EU:s fulspel eller rättsväsendets obegripliga krumbukter).

Det som fick mig att hoppa högt idag var lagrådets yttrande: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning.

Där avhandlas den i hast instoppade försvarsunderrättelsedomstolen (mutan för att förmå bland annat Federley och Johansson att rösta "rätt" i FRA-omröstningen) som ska ha till uppgift att pröva frågor om tillstånd till signalspaning på ansökan av signalspaningsmyndigheten. Bland annat (läs gärna hela yttrandet) anser lagrådet att det är okej att den kallas domstol trots att det inte är en domstol (den drabbade får inte närvara eller yttra sig och besluten får inte överklagas). Lagrådets motivering är ännu mer fantastisk! Namnet är inte så viktigt, de anses ju bedriva rättskyddande verksamhet!!!

Åhå! Om enda kravet för legitimering är relevant verksamhet torde väl kristall-"terapeuter" eller en religiösa handpåläggande healers kunna kallar sig läkare – de sysslar ju med hälsofrämjande verksamhet.

En märklig devalvering av språklig precision. I framtiden får vi kanske börja med att definiera orden vi använder: "med läkare avser jag en sådan läkare som genomgått läkarutbildning", "med domstol menar jag en sådan domstol där objektet vet att han är åtalad och för vad, kan yttra sig, har försvarare och rätt att överklaga...".

Lika underligt är det när man motiverar avsaknaden av överklaganderätt. Här poängterar man att detta ar ett avsteg från svensk rättstradition men säger att: "målen rör utomordentligt känslig information, att hanteringen ställer särskilda krav på det fysiska skyddet av lokaler och på skyddet av handlingar samt att särskild sakkunskap måste finnas tillgänglig". Överklagande kan alltså inte tillåtas därför att "domstolen" då måste ha särskild kunskap tillgänglig! Vilken kunskap har de tillgänglig när de fattar beslut då? Kafka skrattar nog så han kiknar i sin himmel...

Lite längre ner står att :"De marginella fördelar som kan vinnas med en överklaganderätt för integritetsskyddsombuden kan lika väl uppnås genom en hög kvalité på domstolens ledamöter och ombuden." För vem är överklaganderätt en marginell fördel? Knappast för den som drabbas! Vi som följt Piraträttegången och de absurda straffpåföljderna är ju sannolikt inte så imponerade över "hög kvalité på ledamöter och ombud".

Även här kan man (som marcink gör) leka med värdeorden och vad de verkligen står för: "De marginella fördelar som kan vinnas med folkvald representation kan lika väl uppnås genom en hög kvalitet på det tillsatta styret". Jo tack, det känner vi till. Det är kanske sådant här som avses.

Har jag missat något viktigt? Eller glider vi allt snabbare utför "the slippery slope" mot en högteknologisk totalitär stat där alla medborgare övervakas 24-7 med RFID, GPS, Kameror, FRA, IPRED m.m., där alla dessa elektroniska fotspår lagras för evigt och där de utnyttjas av ansiktslösa hemliga myndigheter, vars tolkningar inte kan ifrågasättas därför att de "inte finns", och multinationella företagskoncerner som ser det som sin demokratiska rätt att upprätthålla ett konstant pengaflöde från oss till dem, som "betalning" för produkter och tjänster som blir alltmer irrelevanta? Kan någon förklara...?

Och är det fortfarande någon som tror att det här handlar in några bortskämda ungdomar som vill ha allt gratis? Vakna...

Kommentarer

Vad är det för friheter som du ser blir nermonterade?

Jag skummade igenom lagrådets yttrande du länkade till och det fick inte mig att hoppa högt.

Är du rädd för signalspaning? "You have no privacy, get over it!" som Scott McNeily brukar säga...

:-)

/Niklas

Håller med dig om "domstolen". Hade vi hört om det här från Kina så hade det blivit ramaskri...

"Hög kvalitet" - innebär det att man står på tur på partilistan att få ett till välavlönat uppdrag?

Jag är inte rädd för signalspaning och tror att det kan behövas ibland. Men om lagen är så snårig att de måste ha "särskild sakkunskap tillgänglig" så undrar jag hur jag ska kunna sätta mig in i och leva efter lagen ;-)

Jag är inte så paranoid av mig, men när jag var i Wales på paddelresa förra veckan höll jag på att skita på mig på flygplatsen vid ankomst.

Där satt en stor affisch som uttryckligen uppmanade "medborgaren" att spionera på sina grannar och rapportera allt misstänkt.

Fy fan vad sjukt!

Jag tror mig se vad det beror på, men jag brukar ju ibland spekulera lite väl mycket så...

Dessutom har jag inga större kunskaper i ämnet.

lika bra att jag håller tyst =)

Niklas, avlyssning av privatpersoner, som tidigare krävt domstolsbeslut och misstanke om brott med straffvärde av minst två års fängelse, men nu skall ske rutinmässigt, kontrollerade endast av en domstol som inte är en domstol och där den drabbade inte får yttra sig eller har rätt att överklaga – det är för mig avsteg från mänskliga rättigheter.

Att privata koncerner får rätt att på lösa grunder (misstanke om fildelning) bryta rätten till anonymitet i media, och i civilrätt (där ingen rättshjälp finns att få) tilltvinga sig "böter" efter eget gottfinnande – det är för mig en beklaglig inskränkning av mänskliga rättigheter.

Att internet som blir en allt mer central informationskälla censureras, av politiska eller korporativistiska skäl, är inte förenligt med demokratiska grundprinciper – att undanhålla information är en av de av Berit Åhs definierade härskarteknikerna – och för mig ett naggande i kanten av demokratin.

Att alltfler beslut som rör människors privatliv flyttas från en relativt demokratisk process i Sverige till ett i stora delar odemokratiskt EU (nu senast Lissabonfördraget) är en obehaglig glidning mot en totalitär samhällsordning – och för mig en inskränkning i mänskliga rättigheter.

Även allmänt ser jag nedmontering av välfärden – okänsliga besparingar inom allt som inte är kortsiktigt lönsamma: skola, utbildning, vård etc – genom en politik som inte längre skiljer på välstånd och välfärd.

När det gäller lagrådets yttrande inser jag naturligtvis att formuleringarna i strikt juridisk mening säkert är relevanta (det är ju högt kvalificerade jurister som sitter i rådet), men det hindrar inte att jag finner implikationerna hårresande.

Erik, om du är rätt för att inte kunna leva efter lagen kan jag bara ge ett tips. En tumregel: syssla aldrig med verksamheter som du tror kan leda till att rikets säkerhet kommer kunna sättas ur spel.

När vi har rättegångar mot personer inom vården som ev. har begått brott krävs särskild sakkunskap när ekonomiska brott har begåtts krävs särskild sakkunskap. Ofta inhämtas sådan sakkunskap genom att man kontaktar specialister eller organisationer med sådan kunskap. När det gäller signalspaning, verkar det åtminstone i min värld rimligt att man inte är lika öppen och ringer runt och rådfrågar olika personer och organisationer.

Visst finns det en risk med att utse människor till olika uppdrag i samhället, man kan välja fel, såg ni reportaget om våra många usla förmyndare runt om i landet? (någon vecka sedan) Men förhoppningsvis väljer vi oftast rätt personer. Och tycker man att alla politiker är skojare och inte kan lita på dem, då tycker jag man ska engagera sig och visa att man kan bidraga med något själv och inte bara sitta hemma och gnälla.

En sista kommentar till det Peter skrev om Whales: Jag håller med om att det är sjukt, är det då inte bättre med en fungerande signalspaning och polisverksamhet. Vi kan ju inte bara blunda, världen är ju tyvärr inte bara befolkad av skötsamma människor.

Nu så ska jag ner till båten, det är för fint väder för att sitta inne.

Ha det bra grabbar!

Svar till Björn.

Om det är ett avsteg från mänskliga rättigheter kan man tycka olika om, i det fall en oskyldig person skulle bli kränkt p.g.a. detta kan det säkert diskuteras. Själv tycker jag inte det är jobbigt med tanke på de krav som ställs för att få utöva spaning. Jag är ingen expert på dessa sökalgoritmer och annat. Men jag förstår från det jag läst att det inte är så enkelt att bli offer som det ibland framställs som i vissa media.

Vi ser lite olika på detta, jag ser inte bevakning av vad som skrivs på nätet som censur.

Jag ser inte heller att företag som försöker skydda sina rättigheter till exempel copyright, står på lösa grunder när de vill veta vem som olagligt sprider deras enligt lag skyddade material.

Hela den diskussionen tycker jag är intressant i sig, varför tycker folk att det är rätt att ladda ner material olagligt bara för att "alla gör det"?

Jag måste hålla med dig Björn om en sak. EU:s utveckling kanske inte går i rätt riktning alla gånger.

/Niklas

Det finns lyfta ögonbryn över lagrådets agerande lite varstans i samhället: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2867301.svd

...och om svårigheten att bli trodd skriver bland annat Isobel: http://isobelsverkstad.blogspot.com/2009/05/jag-skulle-verkligen-onska-att-jag.html

Skriv en kommentar