Visa varukorgen
Design & Illustration

Upprop: Telia – ta FRA-lagen till domstol

Två dagar till FRA

2 dagar kvar

Idag är det 2 dagar kvar tills FRA får koppla in kablarna, och brevhemligheten avskaffas i Sverige.

Detta är ett öppet och gemensamt blogginlägg – kopiera, förbättra och publicera på din blogg.

Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation. Det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår internet- och mobiltrafik.

Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den första december 2009 inte att existera på Internet. Även andra grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, bland andra Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av svenska folket är emot FRAs avlyssning.

Flera juridiska experter uttrycker dessutom stor tveksamhet till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, dvs. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Sverige har förbundit sig att följa den konventionen och rimligtvis bör lagen alltså prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Telia ansvarar idag för en majoritet av den trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Telia: ta FRA-lagen till domstol.

Telia, som den största internetoperatören har en chans att vinna goodwill genom att stå upp för demokratin.

Kommentar

Det föregående är ett upprop som publiceras på många bloggar i dagarna. Jag är allvarligt bekymrad över att svenska politiker kan anse sig ha mandat att besluta om hemlig avlyssning av sina väljare, även om det sker under press från globala finansimperier som inte vill ha sina skumraskaffärer analyserade i medier de inte själva kontrollerar och med support i lönndom av de större aktörerna inom press och etermedia som gärna ser en fortsättning på ett behagligt informationsmonopol.

Det känns riktigt otrevligt att veta att mina skattepengar används till att avlöna ett hemligt gäng avlyssnare i något undangömt bergrum, som sitter och klipper ihop rapporter som de sedan säljer till nyfikna myndigheter, samhällsinstitutioner och företag som jag sedan som samhällsmedborgare är beroende av i det dagliga livet. IB-affären m fl visar hur ofantligt klantigt sådan information har använts i Sverige - och ljuger gör man fortfarande.

Kommentarer

Hej behövs inga förändringar mycket väl formulerat.

Mvh Tommy

Det skrivs väl brev?

Jo, bara inte för många sysslar med sådant - då blir det kanske olagligt att klistra igen dem (liksom det finns starka intressen som vill förbjuda kryptering av email)...

Illa är det som har hänt här i Sverige. Däremot är det ju ingen nyhet att datatrafik, åtminstone den som ur någon anleding passerar atlanten, övervakas sen länge. Ändå bryr sig nästan ingen om sin integritet - vem vet vilken omväg min epost till t.ex. dig tar? Hur många är det som krypterar sin epost? Sedan jag började skaffade krypteringsnyckel (GnuPG) 2001 har jag inte haft många tillfällen att använda den - två-tre gånger kanske.

Som man ropar i skogen får man svar... Nyss lyssnade jag på det utmärkta medieprogrammet i radion. Varje journalist - jag dagspress en gång i tiden, men fortfarande skrivande - vet att det finns en ansvarig utgivare för en tryckt, periodisk publikation. Så också för vår tidskrift, d v s hustrun. Det är en juridisk position. Vi får ofta berättelser från diverse personer och somligt är verkligen läsvärt. Men så handlar det om personer... lever de här människorna? Vad kan det ha för konsekvenser om vi inför det här? Här får man idka skarpsinne.

MEN, nu kommer det intressanta, för blogginlägg i det fria cyberrummet finns ingen ansvarig utgivare! Och här har vi det verkliga problemet för alla som vill ha total frihet för nedladdning och annat. JA, jag tycker verkligen att internet är någonting förnämligt, men var finns ansvaret bland dem som skriver?

För ett år sedan skulle jag skriva en artikel om en mycket känd och mycket omdiskuterad person och dennes utsagor i arkeologiska sammanhang. Jag menar alltfort att vilken åsikt som helst skall kunna penetreras och tog redan i början upp fallet med Alfred Wegener som i början av 1900-talet menade att jordens landplattor från början hängt ihop. Man skulle ju kunna tro att vetenskapare - som anser sig stå så högt över allting, t ex försumbara religioner - skulle tagit mot den kastade handsken och börjat undersöka teorien, som idag anses oantastlig. Visst inte - Wegener utkorades till samtidens störste idiot, en vanvetting som inte borde ha någon plats alls i samtidens förnämliga vetenskap. Och varför detta ursinne? Wegener var i FÖRSTA HAND metorolog!

Hur som helst, jag gick in på internet för att se vad som fanns att finna om den person jag skulle skriva om. Efter 10 minuter fick jag nog av oförskämdheter, idiotförklaringar och rent ut sagt åtalbara tillmälen. Hur är folk funtade? De känner inte personen ifråga men ger honom alla möjliga och omöjliga egenskaper. De skulle heller inte våga säga det de skriver direkt till honom, mellan fyra ögon. Jag mådde faktiskt illa.

Hur som helst, artikeln blev skriven efter ett möte med en utomordentligt trevlig, modig och envis person. En sentida Wegener med andra ord.

Vem vet, kanske det bakom alla invektiv ryms kodade meddelanden från Al Quaida...

Som ni förstår var Wegener metEorolog och ingenting annat!

Det här förvånar mig Henri. En sökning på Alfred Wegener i Google visar på de fyra första sidorna enbart tämligen seriösa sajter (jag tittade på de tio första länkarna och gjorde slumpvisa nerslag i de trettio följande) men hittade inga av de oförskämdheter och tillmälen du refererar till.

Naturligtvis finns det mycket bedrövligt skräp, men liksom i livet i övrigt lär man sig ganska snabbt koderna för var man hittar pärlorna och var man hamnar i dyngan.

Trots allt föredrar jag den ohämmade informationsfloden på internet där total transparens och öppenhet råder och där man får använda sin egen källkritik för att navigera - framför den ansvarig-utgivar-styrda pressen där någon annan sorterat vad jag bör få reda på och där det rätt ofta har visat sig utövas både självcensur och styrning efter dolda agendor. Vem har inte varit med om en händelse som sedan refererats fullkomligt obegripligt i tidningen eller radio/TV. Eller att den s k bloggosfären och utomparlamentariska aktionsgrupper tvingat upp angelägna frågor till ytan, genom en kompakt mur av presstystnad - FRA, ACTA, Hadopi, IPRED, CRU-IPCC och manipulerade data, svinuppfödareländet mm mm. Här gör sajter Newsmill och Second Opinion ett stort jobb genom att tillhandahålla utrymme för högt och lågt - och efterföljande kommentarer kan bli rätt fräna mot det senare (en god portion källkritik behövs!). Men systemet är ju egentligen en variant av det peer-review-system som vetenskap och forskning till stor del bygger på - och det sker inför öppen ridå, till skillnad från slutna redaktionsmöten eller påtryckningar från ansiktslösa ägarkonstellationer.

De etablerade mediernas filter stoppar inte bara dårarna och skitpratarna, utan tämligen ofta också de avvikande, obekväma och politiskt inkorrekta åsikterna (om de inte säljer lösnummer). Båda kategorierna finner sin fristad på internet, där det faktiskt inte är så svårt att skilja på dem.

Naturligtvis finns det också duktiga journalister som gör sitt jobb - till exempel Kinga Sandén på SDS (även om jag är tveksamt om hennes användande av Twitter var så nydanade att det var värt stora journalistpriset).

Brett medskapande fungerar förvånansvärt bra, vilket Wikipedia visar - i ett par ambitiösa forskningsprojekt har engelska wikipedian visat sig vara lika korrekt och fri från felaktigheter som Encyclopedia Britannica.

För att återgå till Alfred Wegener:

Svante Lysén har ett kapitel i sin bok "Under frihetens himmel" om Alfred Wegener och hans Grönlandsäventyr, hans propellerdrivna motorslädar som inte fungerade så väl och om den lokala teorin om hans försvinnande.

Den totala friheten existerar inte, Björn. Min frihet kan bli en annans ofrihet. Vad gäller Wegener vaskade jag fram det skrivna ur äldre källor och så vitt jag minns var motståndet hätskt mot hans proklamerade Pangea. Vi kan lyfta fram en annan gestalt ur historiens annaler. Mannen bakom antiseptiken, Semmelweis som ville att obducenterna och kirurgerna skulle tvätta händerna innan de förlöste de blivande mödrarna. Ingen ville tro honom och till sist var han tvungen att sätta in annonser i de wienska dagliga tidningarna där han berättade om förhållandet och att blivande mödrar för säkerhets skull och för barnets skull skulle komma till honom.

Visst Björn, gillar jag precis som du öppenhet. Men jag tror faktiskt inte att någon som helst dunkel organisation - statlig eller annan - i längden kan komma åt den fullkomligt enorma mängd information som styrs ut över cyberrymden, på gott och på ont.

Däremot är jag mycket pessimistisk över din förhoppningsfulla tro på att människor kan styra sitt invektivhat. Där är alltihop en ren slasktratt som jag håller mig borta ifrån. Lukten står jag inte ut med. Faktiskt.

Så här skrev jag i min artikel: "Ett instruktivt exempel är Alfred Wegener som 1912 lade fram sin tes om kontinentförskjutningen - att kontinenterna en gång hängt samman i det sk Pangea. Hans tankar väckte på sin tid en våldsam debatt. Det var inte bara teorin som väckte ursinne, utan framförallt Wegeners akademiska status. Han var visserligen geofysiker, men framförallt meteorolog! Och en sådan bör hålla sig till sitt ämnesområde. Idag vet vi att han hade rätt. "Det var i viss mån "vetenskapens partisaner" som först tog itu med att faktiskt pröva den nya teorin och det visade sig då att en mängd fakta blev begripliga genom Wegeners teori." (F L Boschke). Det var hos Boschke jag hittade grundtexten om Wegener.

Överfört i dag hör jag hackare som hittat andra vetenskapare som inte vill ha motstånd mot teorin om den ökade temperaturen. Och allra senast vill man ha ett stopp på trädfällningarna bland jordens lungor.

MEN träd och blad som vissnar avger också de förhatliga ämnena! Märk sjusovande djur som björnar som i sina hålor drar in färska växter som multnar och avger värme i lyan!

Det där är "hårddata" från min egen skoltid. Var det inte i 4:de klass?

Skriv en kommentar