Visa varukorgen
Design & Illustration

Stormfällen och upphovsrättsfunderingar...

Vaknade vid femtiden i morse av ett brak. En stormby hade knäckt en del av vår gamla 20 meter höga ask. En gren som bar ungefär en tredjedel av kronan knäcktes högt upp (vid pilen). Synd att man inte bygger kajaker av ask!

Vårt Yggdrasil

Patent och upphovsrätt...

I en tidigare notis raljerande jag tämligen lättsinnigt över ekonomi som profession och dess position i samhället, och fick naturligtvis lite mothugg i kommentarerna (uppriktigt sagt hade jag väntat mer protester ;-).

Men nu lyfter jag på hatten för Magnus Wiberg (fil dr, gästforskare vid Harvard university), som med en högintressant artikel i DN: "Fildelning kan vara bra för samhällsekonomin", återger mig tron på ekonomi och ekonomer.

I korthet visar Wiberg att varken upphovsrätt eller patent fyller någon oumbärlig samhällsekonomisk funktion. De har istället blivit ett marknadsekonomiskt mantra, en av vårt samhälles heliga kor.

De kan ge upphovsmännen - eller snarare de företag eller organisationer som har den kommersiella nyttjanderätten - ökade inkomster. Men det är inte alls säkert. Däremot är det en dålig affär för samhället och leder till högre priser och bromsad produktutveckling.

Detta leder till vidare funderingar. David Hume, vars tankar allt fler återkommer till, konstaterade att ägarkontroll bara är relevant för varor eller tjänster där tillgången är begränsad - till exempel på grund av privatekonomi eller jordens resurser. De flesta är överens om att det finns enledning att kontrollera en masskonsumption som hotar vår livsmiljö.

Filer på nätet är däremot en obegränsad tillgång och kan spridas i oändlighet utan att ta slut. Därför är fildelning inte en resursfråga utan en ideologisk fråga. Jag har svårt att tänka mig att det skulle vara svårt att konstruera ett system för ersättning till upphovsmän - och sannolikt både enklare och billigare än den gigantiska juridisk-ekonomisk-tekniska maktapparat som byggs upp för att försöka stoppa fildelning.

Konst och kultur bör helt enkelt inte kontrolleras av underhållningsindustrin. Det vinner ingen på (i längden inte ens industrin själv) - inte samhället, inte kunderna och inte artisterna och författarna, varken de som exploateras av industrin eller de som inte släpps in.

När det gäller patent är situationen snarlik. Patent är ett avtal mellan en uppfinnare och staten, där uppfinnaren får ensamrätt att kommersialisera sin uppfinning under en begränsad tid mot att han eller hon publicerar sina rön så utförligt att vem som helst kan återskapa produkten efter skyddstidens utgång. Som alla avtal bör det finnas vinster för båda parter. Det nuvarande systemet ger stora fördelar åt patentinnehavaren utan att ge några fördelar åt samhället.

Var går till exempel gränsen för den medicinska forskningen? Hur många människoliv är det samhällsekonomiskt rimligt att offra därför att licensavgifterna för ett nyutvecklat läkemedel tömmer sjukvårdsbudgeten?

Vad får det för konsekvenser när medicinsk forskningen i stor utsträckning styrs av läkemedelsindustrins vinstförväntningar. Borde inte sådan forskning från ett samhällsekonomiskt perspektiv ligga inom det offentliga: ideella organisationer, universitet och högskolor - och komma allmänheten tillgodo? Varför forskas det mer på västvärldens lyxproblem (Viagra, lyckopiller mm) än på de fattiga länders sjukdomar (malaria mm)? Varför har det inte kommit några botande cancermediciner, trots ett halvt sekel av inpumpade offentliga stödmiljarder? Det enda som kommit är en sorts bromsmedicin, som innebär att medicinering kostar tiotusentals kronor per patient och månad för resten av livet - jag kan höra jublet i styrelserummet. Varför fokuserar företagsforskningen så ensidigt på artificiella patenterbara mediciner och så lite på naturläkemedel och alternativ medicin?

Inom bilindustrin sker forskningen huvudsakligen företagsinternt. Fullt följdriktigt finns samma tendenser där: uppseendeväckande långsam utveckling mot energisnåla och miljövänliga bilar, hundra år av uppköpta och dödade projekt med alternativa drivsystem, och en motvillig anpassning först med tvingande lagar och mot löften om offentlig finansiering. Företagen har blivit bortskämda med att vinsterna privatiseras och förlusterna socialiseras.

Forskning bör inte styras av kortsiktiga vinstintressen och hägrande patent. Det finns en på sikt farlig skillnad mellan Europa och USA i det här avseendet. Amerikanska forskningsinstitutioner är mer benägna att patentera, medan europeiska institutioner, som i högre grad är offentligt finasierade, är mer benägna att publicera och dela med sig. Marknaden drar därför den felaktiga slutsatsen att amerikanska univerisitet är mer kreatvia och framgångsrika, och den uppfattningen spiller över i media (och kanske Nobelstiftelsen?).

Dags att fundera över vad vi skall ha konst, kultur, forskning, utveckling mm till.

Läs hela Magnus Wibergs artikel: "Fildelning kan vara bra för samhällsekonomin".

Annars tycker jag generellt att det nya triumviratet politik-ekonomi-jurudik alltmer har strävat mot att inta den roll som kung-kyrka-militär haft under tidigare sekler. Men nu finns det en del positiva tecken: integritets- och medborgarrättsfrågornas ökade status med Piratpartiets framgångar, franska domstolars sågande av Hadopi-lagen och fastställande av att internettillgång är en rättighet, och nu en ekonom som utifrån ekonomisk analys till vissa delar stöder kritiken av nuvarande upphovs- och patenträtt...

...och en bra analys av Piratframgången i valet, medias och andra partiers förvåning och en spekulation om framtiden för Piraterna (historikern Lars Ilshammar och doktoranden Kajsa Klein: "Underskatta inte piraternas kraft i valet 2010")

Kommentarer

Spara på askgrenen ifall du skulle få för dig att bygga en S.O.F, för då behöver du den. :-)

Hälsn. Anders

Ps. Tack för en mycket trevlig och informativ sida! Ds.

Stackars träd...

Han Wiberg skriver att den "intellektuella äganderätten inte är nödvändig för att öka mängden innovationer". Säkert är det så. Men det finns ju ett alternativ till att bli bestulen på något man äger, nämligen att dela med sig (s.k. "open source") för att få ett större antal användare/lyssnare som blir ens potentiella betalande kunder... det jag vill få fram är att ägande eller inte ägande är inte så intressant, det intressanta är väl vad man gör med det man skapat. En del vill dela med sig, och somliga vill hålla hårt i det. För mig personligen är rätt väg att använda produkter som personer/företag vill dela med sig av, och om jag är nöjd i förlängningen även betala för vissa produkter. Inte att stjäla (eller köpa) av dem som inte vill dela med sig alls. ... men ibland får man ju tyvärr betala ;-)

Så vill jag bara hålla med Anders, jag har själv ask i kajaken.

Ha det gott!

/Niklas

Björn, spelar min browser mig ett spratt??? Igår såg jag bara de första två korta stycken efter bilden i ditt inlägg. Men idag ser jag att du skrivit ett ganska långt inlägg!! Har du uppdaterat inlägget?

Mvh

Niklas

Niklas, du har sannolikt bytt språk i något sammanhang (kanske genom att använda en dator med engelska som valt webbläsarspråk). I de notiser som jag (ännu) inte översatt visas då bara den svenska kortversionen (samma som också ligger på startsidan).

Sajtmotorn känner av webbläsarens valda språk - är det inte något av de skandinaviska språken visas den engelska versionen. Byter du språk i övre högra hörnet sparas detta nya val för framtiden i en cookiefil (om du inte stängt av cookies).

Jag har byggt en kajak av ask - nåja, delvis i alla fall. Mycket trevligt dekorationsvirke på strippbyggen med sina vackra färgskiftningar och ådring.

Jag jobbar en del med produktutveckling i mitt jobb och kan säga att patent inte är så jäkla häftigt skydd som det sägs (främst av upphovsrättsförespråkarna). Upphovsrätten är ett otroligt mycket starkare skydd. Det är ganska vanligt att saker, främst då produktionsmetoder ej patenteras just för att man då är tvungen att visa hela världen hur man gjorde. Och hur ska man kolla att konkurenterna inte bara kopierar patentet rakt av och bygger en likadan maskin och gömmer i en källare? För produkter är det ofta ganska lätt att gå runt ett patent genom att göra en mindre modifiering och påpeka en förändring i produktens funktion tack vare förändringen. Senaste det talats om nu är ju läkemedelsföretaget som bytt ut väte mot tungt väte i sina konkurenters substanser och på så vis rundat patentskydden.

På just medicinsidan är det för övrigt så att medicinska metoder ej kan patenteras. De ska vara tillgängliga för alla.

Att beropå upphovsrätt - hur ser du själv på dina ritningar? Har du hittat dom på internet ännu? Att du hittat dom på blocket har vi ju sett.

Än har jag inte hittat några av mina ritningar på internet. Det händer säker förr eller senare och jag tror inte att det kommer att innebära några omvälvande förändringar. Många skulle naturligtvis ladda ner, men precis som med nerladdad musik och nerladdade böcker skulle det bara vara ett litet fåtal som representerar en förlorad försäljning. Att bygga en kajak är ett rätt stort projekt som jag tror kräver lite mer startmoment än att komma över en gratisritning. Det är inte heller uteslutet att jag skulle vinna på att många fler har fullskaleritningar att titta på som beslutsunderlag. Jag ligger inte sömnlös inför sådana möjligheter och utmaningar ;-)

Jag inbillar mig att de relativt få som verkligen bygger en kajak eller kanadensare, skulle värdera möjligheten att ringa eller maila frågor och problem eller att diskutera utrustning och lösningar, att öppet kunna publicera bilder på resultatet och vara med på kajakträffar mm utan att ha dåligt samvete eller ta risken att behöva förklara sig, högre än att lura mig på lite licenspengar.

Ytterligare en vinkling är att det på sajten finns tillräcklig information för att driftiga, självsäkra och företagsamma byggare skall kunna bygga en kajak: byggbeskrivning, förminskade ritningar, spantruta i liten storlek. De flesta vill dock ha lite mer information, fullskalespant, ritningar med läsbar information etc och köper därför en komplett ritningssats med allt vad där ingår (support enligt ovan). Mellan dessa ytterligheter finns säkert en grupp som med nerladdade fullskaleritningar skulle anse sig väl utrustad för att ge sig på ett bygge. Framtiden får utvisa...

Ett tankeexperiment:

En fildelningstjänst för Thomassonritningar. Typ Limewire, dvs att jag gör min Black Pearlritning tillgänglig för andra som i sin tur gör sina ritningar tillgängliga. När tillräckligt många anslutit sig kan man söka t.ex. en BP för någon som väger 70 kilo och är 175 cm lång - det har väl sålts tillräckligt många olika storlekar av BP för att det skulle vara möjligt. Och tillräckligt många har byggts för att man skall kunna utbyta tips och problemlösningar utan att involvera Björn.........

/Peter

Längd, räckvidd, höftbredd, vikt, skostorlek. Säg för enkelhetens skull tio möjliga värden för varje kategori. alltså hela skostorlekar 35-45 och till exempel hela cm i längd 180-190.

det ger 10*10*10*10*10=100 000 olika kajaker.

När Björn har sålt detta antal ritningar ställer jag upp och sätter ihop databasen så att alla mellan 180 och 190 cm samt 70-80kg kan hämta gratisritningar av börns design.

Ditt tankeexempel håller inte tycker jag.

Dessutom betalar folk redan för "gratisritningar" från Björn i form av royalties.

Det är faktiskt värre än så! Den minsta BP-ritning jag levererat hamnade hos en svensk byggare i 148cm-46kg-35sko-klassen - den största till en storvuxen man i det stora landet i väster med imponerande 203cm-142kg-47skor (den lilla kunde hänga i dävertar på akterdäck på den stora ;-). Spannet är alltså riktigt stort. Även om man ökar intervallet till 4-5 cm blir det rätt många möjliga varianter.

Men visst skulle en ritningskatalog enligt Peters idé på nätet vara fullt möjligt. Det mesta på nätet uppnår efterhand en sorts självgående och självreglerande kaosbalans, finner en egen jämvikt, precis som evolutionen och livet självt. Jag är visserligen för en totalt omarbetat upphovsrätts- och patentpraxis med betydligt kortare skyddstider än vad som gäller idag (de nuvarande har spårat ur totalt). Men kvar finns ändå att upphovsmannen har rätt att bestämma över sitt verk under en rimlig tid (oavsett om det gäller att behålla eller helt eller delvis dela ut användningsrätten) - kanske fem eller tio år vore lagom (med rätt att förlänga med ytterligare en period om det finns ett påvisbart behov - men en sådan förlängning skall i så fall bara kunna begäras av upphovsmannen själv, inte av någon som förvärvat copyrätten).

Björn N har helt rätt i att ritningarna är nästan gratis - det kostar bara ett par tior att kopiera upp dem. Kostnaden är främst en bygglicens och för BP ett tillägg för jobbet med den individuella måttanpassningen.

Men den viktigaste förlusten med en katalog på nätet är att en ritningar inte är statiska. Den som beställer en BP idag får en annan kajak än om han hade beställt för två år sedan. Jag lär mig hela tiden nya saker genom paddling, byggande, hydrodynamiska beräkningar mm och, inte minst, genom diskussioner med andra byggare, diskussioner på internetfora etc, och uppdaterar, förfinar, förbättrar både ritningar och byggmanual kontinuerligt. En fristående statisk katalog på nätet kommer alltså alltid att vara en historiekatalog som speglar var kajakmodellerna har varit, men inte vart de är väg. Som jag skrev förra gången det här var på tal: är det verkligen lockande att lägga 100-150 timmars arbetstid och flera tusen kronor i material på en ritning som är anpassad efter någon annan, för ett okänt antal uppdatering sedan och kanske dessutom förvarad så att fuktändringar "justerat" dimensionerna på ritningsarken - för att spara 1200 spänn-?

Mitt material på sajten är som jag tidigare i flera sammanhang nämnt utdelat enligt Creative Commons 2.5 licens - det innebär att all text och alla bilder får användas fritt i icke-kommersiella sammanhang (kopieras, citeras, klippas in i nya verk, förbättrat eller som det är) mot att källan anges och att det nya verk där materialet ingår på minst samma sätt är fritt att använda. Ritningarna däremot säljer jag med förbehållet att de inte får säljas vidare, lånas ut etc.

Med gratisritningar menade jag främst de som belar för att bygga flera kajaker på samma ritning.

Skriv en kommentar