Visa varukorgen
Design & Illustration

Om att hantera en roderlös kajak

Flera av mina kajaker går att använda utan roder eller justerbar skädda. Fördelarna är uppenbara – prylar som inte finns kostar inget, väger inget, kräver inget underhåll och går aldrig sönder. Nackdelarna blir uppenbara första gången det blåser – med vinden i sidan envisas kajaken med att lova upp i vind. Här beskriver jag hur jag hanterar mina roder- och skäddlösa kajaker i olika förhållanden. Det handlar om att hindra upplovning, om att svänga med hjälp av tyngdpunkt, fotarbete och att kunna paddla rakt fram utan att kajaken slingrar.

Det viktiga är att känna hur kajaken svarar på paddeltag, lutningar, rörelser med benen eller med överkroppen och lära sig utnyttja detta. De flesta nybörjare (vilket i det här sammanhanget inkluderar de flesta roderpaddlare) gör två kardinalfel – de rör sig inte i sittbrunnen och de kämpar mot kajaken i stället för medde rör sig inte i sittbrunnen och de kämpar mot kajaken i stället för med.

Alla kan lära sig hantera sin kajak med bara paddeln. För en del går det lätt – de med lättmanövrerad kajak, god paddelteknik och som inte är bortskämda med roder. För andra tar det betydligt längre tid. Inte så få tröttnar och monterar roder eller skädda. Att styra är inget problem – det lär man sig snabbt. Men upplovningen är ett större problem...

En kajak som ligger stilla vänder oftast bredsidan mot vinden. Med fart genom vattnet börjar den svänga mot vinden – mer ju fortare du paddlar och ju hårdare det blåser. Värst är det med vinden snett akterifrån. Upplovningen beror på att aktern slirar mot lä. Vid fören pressas vatten undan när kajaken rör sig framåt i vattnet – det övertryck som bildas förankrar fören stadigt i vattnet. Vid aktern uppstår turbulent undertryck när tomrummet efter kajaken skall fyllas – i detta har aktern dåligt fäste och slirar ner mot lä av vindtrycket. (En annan förklaringsmodell finns på users.senet.com.au/~pcarter/dirstab.html).

Alla bör kunna hantera sin kajak med bara paddeln. Det händer att roder krånglar och skäddor fastnar – enligt Murphy's lag händer det på en öde ö långt ut i havsbandet en dag när du har en mil i hård akterlig vind in till civilisationen. Det är aldrig försent att träna kajakhantering men det är ofta trevligare att göra det innan det blir nödvändigt.

Att kompensera upplovning

Det finns flera sätt att motverka upplovningen.

  • Att paddla mera på ena sidan är tröttsamt, enformigt och ineffektivt och kan bara användas för tillfälliga korrigeringar.
  • Nerfälld skädda ökar friktionen men har inga andra nackdelar (en för stor fast skädda kan däremot göra det svårt att svänga mot vinden).
  • Att packa tyngre bakom sittbrunnen, så att akterskeppet trycks ner, fungerar bra men kompenserar bara lätt upplovning och går inte att ändra under färd.
  • Att snedställa ett roder är effektivt men genererar både friktion och bromsande turbulens.
  • Luta kajaken är tröttsamt i längden men fungerar för tillfälliga korrigeringar (men kan du glida lite i sidled i sitsen får du en kantning som fungerar utmärkt utan att störa paddelmotoriken).
  • Akterligt styrtag. Eftersom problemet med upplovning uppstår vid aktern är det också där ett styrtag har bäst effekt. För att häva en begynnande upplovning, tag ett vanligt paddeltag på lovartssidan (sidan mot vinden) men lyft inte paddeln i slutet av taget. Dra den istället lite längre bakåt och för ner lovarts armbåge mot höften. Pressa lähanden mot lovart så att paddelbladet trycks in mot kajaksidan. Luta kajaken samtidigt mot lovart. Resultatet blir att aktern trycks upp mot vinden. Detta styrtag är mycket effektivt

Fem tips för besvärlig sidvind

Kombinera paddeltagen med kantning

Maximera gireffekten i paddeltagen på lovartssidan genom att dra paddeln lite längre ut från kajaken, samtidigt som du pressar lovartssidans fot mot fotstödet och lyfter läsidans knä högt så att kajaken lutar. Behåll trycket i paddeln medan den lyfts ur vattnet, vid behov kombinerat med att du drar aningen längre bak än vanligt (detta är ett generellt fel vid rakt-fram-paddling eftersom det inducerar en girtendens man vill undvika, men som nu är precis vad som behövs). Har du en sits som inte låser in dig i sidled kan du också glida någon centimeter mot lovart i sitsen (förstärker kajakens lutning). Tillsammans ger de här åtgärderna en kraftig girtendens åt lä, vilket eliminerar en stor del av upplovningen.

Med en grönlandspaddel är det enklare att justera förhållandet mellan gir, stöd och driv.

Fäst blicken på horisonten

Nybörjaren tittar på vågorna och hur paddeln går i vattnet och märker inte att kajaken girar förrän kursfelet är stort och besvärligt att korrigera. Med blicken på horisonten syns girtendenserna direkt och kan korrigeras med minimal ansträngning.

Det blir också lättare att med lite vana skilja på de slingrande rörelserna i vågcykeln som man inte skall slösa kraft på att motverka och den riktiga upplovningen som man stoppar med ett lätt tryck i paddeln nästan innan den börjar märkas.

Liksom det är lättare att hålla balansen på en smal spång om man tittar rakt fram än om man tittar på fötterna, är det lättare att hålla kursen med blicken på horisonten än på paddeln och vågorna.

Följ rytmen i vågorna

Efterhand lär man sig hur vågorna påverkar kajaken och kan utnyttja girtendenser för att hålla kursen. Känner man att kajaken i nästa ögonblick kommer att gira höger är det lätt att lägga lite extra kraft i högertaget eller släppa lite på vänstertaget. Kommer man ur kurs är det lika lätt att vid rätt tillfälle förstärka giren tillbaka. Passa på att kurskorrigera när kajaken ligger i en vågtopp och fören och aktern tillfälligt är uppe ur vattnet.

Detta kan man inte läsa sig till – det kräver systematisk experimentlust och timmar i kajaken i sjögång. Grundregeln (som för övrigt gäller i alla sammanhang med båtar och hav) är: jobba aldrig mot havet och vågorna – det är dömt att misslyckasjobba aldrig mot havet och vågorna – det är dömt att misslyckas. Samarbete och flexibilitet är nyckelorden. Eller som i orientaliska kampsporter – vänd motståndarens styrka mot honom själv. Utnyttja havets krafter för dina egna syften.

Nyttigt är att lägga undan paddlen och träna handpaddling – man lär sig enormt mycket om hur kajaken reagerar för kroppsmotorik (lutning i sidled eller längdled, snabba eller långsamma rörelser).

Kanta kajaken vid behov

En kajak som lutas åt höger svänger åt vänster och vice versa. Detta kan naturligtvis även utnyttjas för att hålla kursen. I paddelinstruktioner brukar man skilja på att kanta och att luta kajaken. Vid kantning snedställer man bara kajaken medan överkroppen hålls lodrät. Lutning innebär däremot att både kajak och överkropp lutar – och kräver därmed högt stöd eller ett sveptag för balansen.

För att hålla kursen vid upplovning är det kantning som används.

Om man med vinden in från höger kantar kajaken 10-15° åt höger ett kort ögonblick under högertaget förstärks girtendensen rejält och även mycket kraftig upplovning neutraliseras. Det känns samtidigt rätt att luta lite in mot vind och vågor för att vara beredd på byar och sidsurf.

Styr med fotstödet

Det går att styra även en roderlös kajak med hjälp av fötterna. För att bryta en upplovning kan man hålla kvar lovartsfoten (närmast vindriktningen) på fotstödet under ett par paddeltag (mer om detta längre ner i texten).

Under en längre överfart i sidvind kan man i stället flytta båda fötterna till fotstödets lovartssida – om du har ett riktigt fotstöd (inte bara små pedaler). Då uppstår en gir mot lä på grund av att kraftöverföringen till kajaken sker vid sidan av mittlinjen, genom att kajaken lutar en aning och genom att paddeltagen blir osymmetriska. Till skillnad från att ta kraftigare tag på ena sidan innebär detta ingen snedbelastning.

Att svänga kajaken

Att svänga en roderlös kajak är ett komplicerat samspel av olika samverkande krafter. Paddeln är bara ett av redskapen. Jag förutsätter att du kan sveptag och akterroder (kanske även kontring) tillräckligt bra för att manövrera kajaken i de flesta sammanhang med paddeln. Då är det dags att utforska de mer subtila metoderna. (Detta gäller f ö även roderpaddlare – fäll upp rodret en stund vid varje paddeltillfälle och träna kajakmanövrering. Det kan komma att behövas).

Kanta kajaken

Kanta åt höger för att svänga åt vänster och vice versa. Överkroppen skall fortfarande vara lodrät – det är ingen balansövning. Olika kajaker behöver kantas olika mycket för att svänga effektivt. Kajaker med skarpa slag och mycket språng svänger mycket med bara lätt kantning. Långa kajaker med rak köl kan kräva lutning med högt stöd för att komma runt rimligt snabbt.

Ytterligare ett knep finns att ta till. Luta dig framåt under svängen. Då flyttas tyngdpunkten en aning längre fram och med den laterplanets centrum och kajakens girpunkt – och med girpunkten längre fram blir girradien ännu mindre.

Efterhand blir all kajakmanövrering en intuitiv kombination av alla dessa metoder (och förmodligen en hel del till).

Börja arbeta med fötterna

Vid normal framåtpaddling "cyklar" man med benen för att överföra kraften till kajaken med omväxlande vänster och höger fot. Samtidigt hjälper cyklandet till med höft- och ryggvridning, som är en viktig del av kraftöverföringen. Prova nu istället att hålla kvar vänsterfoten hårt pressad mot fotstödet under flera paddeltag i rad. Vad händer? Jo kajaken svänger åt höger – inte så mycket med fullt märkbart för varje tag. Det beror på att huvudsakliga kraftöverföringen till kajaken sker till vänster om centerlinjen, på att kajaken lutar en aning och på att du får bättre kraft i vänstertaget.

Dags då att låta knäna göra lite nytta

Lyft höger knä mot däcket eller knästödet, räta ut vänsterbenet och fortsätt paddla med vänsterfoten mot fotstödet. Vad händer nu? Jo kajaken svänger lite kraftigare än innan. Anledningen är att kajaken lutar en aning åt vänster när du lyfter högerknäet samtidigt som knäet mot däcket ger mer kraft på "trycksidan" (du drar axeln mot knäet i en situps-liknande rörelse). När kajaken lutar svänger den. Luta åt vänster för att svänga åt höger och vice versa. För att detta skall fungera måste kajaken passa – när du sitter rätt skall du ha bra kontakt med fotstöd och knästöd samtidigt men ändå kunna räta ut benen helt.

(Den vanligaste roderkonstruktionen är ur den här synvinkeln ologisk – för att svänga vänster trampar man med vänster fot, varvid kajaken lutar åt fel håll och motverkar rodret. Att försöka häva en gir i bränning med hjälp av roder och lutning åt fel håll kan få överraskande följder – en anledning till att surfhandledningar ofta börjar med uppmaningen att fälla upp och låsa rodret på akterdäck (vilket är ologiskt ur en annan synvinkel: rodret blir ett besvärande vindfång som gör det svårt att undvika att kajaken hamnar tvärs i vågorna – bäst är alltså att montera av rodret helt – och permanent ;-))

Paddla rakt fram utan att kajaken slingrar

För många innebär avsaknaden av roder att kajaken slingrar (beroende på att kajaker utan roder normalt är relativt lättsvängda). Det är lätt att skylla på att kajaken har dålig kursstabilitet. Men sannolikt finns bristerna inte hos kajaken utan hos paddlaren – slingrande gång avslöjar dålig paddelteknik (ibland avslöjar det också illa konstruerat pedalsystem – men det är en helt annan diskussion).

För kajaker skall inte vara kursstabila eller lättsvängda – de skall vara neutrala och följsammakajaker skall inte vara kursstabila eller lättsvängda – de skall vara neutrala och följsamma. Hur de sedan beter sig är paddlarens ansvar – inte kajakens.

För att paddla rakt bör du:

  • inte ha för lång paddel 
  • börja paddeltagen långt fram och nära kajaken
  • lägga mest kraft i början av paddeltaget
  • avsluta paddeltaget med neutral paddel (dvs ingen kraft i draget) 

Kort paddel och hög frekvens

För några år sedan blev det inne att paddla med korta paddlar, 210-220 cm. De som föll för modet upptäckte ofta att kajakkontrollen blev bättre, att det var lättare att accelera snabbt för att t ex fånga en surf och att det var mindre tröttande på långtur.

Med en kort paddel hamnar bladet närmare kajaksidan och gireffekten blir mindre. Kajaken slingrar mindre. Samtidigt blir frekvensen något högre vilket innebär att kajaken inte hinner börja gira lika mycket för varje tag.

Eftersom det är tröttsamt att hela tiden motverka slingrande innebär det att det finns mer kraft över till paddlingen.

Börja tagen långt fram och nära kajaken

Sätt i paddeln långt fram med utsträckt arm så nära kajaken du kan. Finessen är dels att draget hamnar nära kajaksidan och därmed blir mer dragande än girande och dels att ett sådant drag kräver att överkroppen vrids och därmed involveras ryggmusklerna bättre i paddlingen.

Lägg mest kraft i början av taget

Detta är viktigt av två skäl. Främst för att paddelbladet i början av draget ligger nära kajaksidan och för att belastningen då blir mindre på rygg och axlar. Du drar kraftfullt från början och minskar sedan på trycket successivt för att vara helt avslappnad när paddeln lyfts i höjd med höften. Avslutar du med tryck i bladet befinner sig kajaken i gir när du lyfter paddeln och du måste använda den viktigaste fasen av nästa tag för att häva giren. En kajak som girar under fart slutar inte av sig själv. När förskeppet väl fått grepp i vattnet och aktern börjar slira, minskar girradien automatiskt tills kajaken stannar.

Kommentarer

Preciiis! Det tar sin tid att komma underfund med allt det som Björn så instruktivt skriver om. Jag märker med åren att jag är mer observant. Vågor är någonting jag alltid tittar på och flyttar blicken från våg till väg. På så sätt är både kropp och sinne(hjärna) medskapande i paddlingen. För att inte tala om benens dans i sittbrunnen. På ett mjukt sätt blir hela kroppen medskapande i paddlingen - och aldrig känner jag mig ansträngd eller trött efter flera timmar i sittbrunnen.

Eller också är det sinnets makt över materien...

Väldigt fin ock besrivande text. Jag undrar dock om det finns någon med erfarenhet av att paddla K2 utan roder eller till och med utan skädda, funkar det och hur kan man tänka kring det?

Jag testade kajak första gången i veckan och tyckte att det var väldigt svårt att styra. Jag ska ge kajak ett försök till och testa det du skrivit.

Tack för alla tips och bra beskrivningar.

Skriv en kommentar