Visa varukorgen
Design & Illustration

Hur fartyg signalerar sina avsikter

Vid behov kan ett fartyg signalera sina avsikter till dig akustiskt:

Signalerna används ganska ofta av större fartyg gentemot fritidsbåtar, där de ofta inte kan kommunicera via VHF-radio.

Fartygssignaler En kort signal (en sekund) = jag girar styrbord (höger)
Fartygssignaler Fartygssignaler Två korta signaler = jag girar babord(vänster)
Fartygssignaler Fartygssignaler Fartygssignaler Tre korta signaler = jag backar
Fartygssignaler En lång signal (5 sekunder) kan vara uppmärksamhetssignal vid skymd sikt
Fartygssignaler Är det dimma och du hör en lång signal varannan minut betyder det att ett fartyg gör fart genom dimman någonstans i närheten
Fartygssignaler Fartygssignaler Hör du däremot två signaler varannan minut har fartyget stannat. (En signal varje minut betyder att det har ankrat)

Jag fick nyligen frågan vad 5 korta signaler betyder, och svarade att det förmodligen var en akustisk åthutning av det otryckbara slaget - en sådan signal finns inte officiellt. Men det visade sig vara fel!
Rättelse 061013 (tack Kristian!):”...Detta är en tveksamhetssignal och definitionen för denna lyder: ”När fartyg i sikte av varandra närmar sig varandra och det ena fartyget av någon orsak ej förstår det ena fartygets avsikter eller åtgärder eller är tveksamt hurvida det andra fartyget vidtar erforderliga åtgärder till undvikande av kollision, skall det omedelbart tillkänna ge sin tveksamhet genom att i hastig följd avge minst 5 korta signalljud.”

Vidare har en uppmärksam läsare kommit på mig med att förenkla sjötrafikföreskrifternas korrekta ordalydelse, om än inte deras andemening:
Rättelse 110110: Sålunda skall ”jag backar” rätteligen lyda ”min maskin går back” (men eftersom man numera slår back med ett backslag istället för att starta om maskinen med omvänd rotationsriktning, är det kanske snarare sjötrafikföreskrifternas ordalydelse som borde nyanseras – se diskussion nedan).

Några visuella signaler som kan vara bra att känna till:

Koner och bollar är normalt av svart tyg på en ståltrådsställning och hänger upphissade i riggen.

Fartygssignaler Två svarta koner med basen mot varandra visar att fartyget bogserar eller bogseras - försök inte paddla mellan två fartyg med denna signal.
FartygssignalerEn rund svart boll visar att fartyget ligger för ankar.
FartygssignalerTvå runda bollar över varandra visar att fartyget av någon anledning inte kan manövrera. Tre bollar visar att fartyget står på grund.
FartygssignalerUppåtriktad kon visar att fartyget har fiskeredskap ute mer än 150 meter från fartyget
FartygssignalerDenna konfiguration visar mudderverk eller fartyg som håller på med undervattensarbete och den innebär att andra sjötrafikanter skall passera på sidan med konerna

Mer information om signaler mm i Sjöfartsverkets Sjötrafikföreskrifter (pdf-fil - öppnas i nytt fönster)

« Föregående sida 1 2 Nästa sida »

Kommentarer

vad är 7korta och 1 lång tutljud (högt) ? hörde det från hamnen i göteborg typ för ca 40 min - 60min ?

Det har jag aldrig hört talas om – spontant skulle man kanske kunna gissa att någon med stigande irritation försöker pådyvla en egensinnig medtrafikant sin uppfattning om rätt och fel.

I vissa sammanhang – slussar och öppningsbara broar och liknande – finns bestämda signakoder (som finns i sjökortet), men de brukar sällan vara så komplicerade – och går numera normalt via telefon/VHF.

Någon som vet?

sju korta och en lång är brandlarm på stena Carissma, kan det ha hörts kanske

Ett stort fartyg i en farled som signalerar en väldigt lång signal (ca 10-15 sekunder) och sedan två korta, vad betyder det?

Den känner jag inte till. Någon annan som vet?

Det är ett fartyg som har någon form av nedsatt manöver förmåga eller liknande i nedsatt sikt. Se sjövägsreglerna regel 35 c nedan. Regel 34 och 35 är för övrigt heta lästips för den som är intresserad.

Regel 35 – Ljudsignaler vid nedsatt sikt.

(...)

c. Ej manöverfärdigt fartyg,fartyg med begränsad manöverförmåga,fartyg hämmat av sitt djupgående,segelfartyg,fartyg sysselsatt med fiske och fartyg som bogserar eller puffar annat fartygskall,i stället för under a. och b. föreskrivna signaler,med mellantider av högst 2 minuter avge en signal bestående av tre signalljud efter varandra,nämligen ett långt följt av två korta.

En lång följd av två korta avges av fartyg som avser vända helt om i en farled åt babord. (normalt endast på inre vattenvägar)

Signalkonfigurationen för mudderverk och fartyg vid undervattensarbete passar ju bra vid rollövningar. Åtminstone för mig som kommer upp med lera på paddeln ;-)

Björn!

Du har rätt ang 3 korta signaler!

Det betyder jag backar!

Finns väl knappast fartyg kvar som kastar om maskinerna från fram till back och vice versa!

Det låter rimligt. Ordalydelsen "min maskin går back" hör hemma i en tid då lågvarviga fartygsdieslar var direktkopplade till propellern utan växelbox (som på de ångmaskiner de ersatte). Att slå back t ex på gamla Älvsnabben innebar om jag inte minns fel att maskinen fick stoppas, kamaxeln föras till ett nytt läge för ventilstyrning och insprutning och maskinen startas om i "fel" riktning. Startmetoden var vanligen tryckluft och processen var tämligen oprecis – ingen garanti att maskinen startade på första försöket – så vakthavade styrman fick ha is i magen vid tilläggningar.

Numera går maskiner inte back. De går med något högre varvtal och växlas ner och reverseras genom mekaniska eller elektromekaniska växelsystem.

På tal om stora fartygsdieslar läste jag häromdagen om maskinen till Emma Maersk (ett av världens största containerfartyg med plats för ca 14 000 20-fots containrar) – ett Wärtsilä-monster: 2 300 ton tvåtakts-diesel, 110 000 hk och 25 000 liters cylindervolym och 14 nästan meterstora kolvar som rör sig 2,5 meter upp och ner och med ett arbetsområde mellan 92 och 102 varv/minut. Spillvärmen driver ett antal ångturbingeneratorer som tillgodoser hela fartygets behov av el inklusive värme och kyla för ca 1000 temperaturreglerade containrar.

Signalen tre korta används trots allt i sin ursprungliga betydelse av de ångfartyg som ännu är i trafik, bl.a. i Stockholms skärgård och Mälaren. Men de är ju inte så många nuförtiden.

Helt riktigt. Det finns en del gamla ångbåtar kvar här och var. Hyr man kajak hos Petrus kan man kanske få höra Boxholm II tuta tre signaler när ångmaskinen går back inför tilläggning.

Hurtigruten tutar 1 lång + 2 korta när den kommer in i hamn i Svolvaer och i Bodö! Den svänger kanske runt där då.

Det finns kanske specialsignaler i Norge – men förmodligen vill hon bara berätta att hennes djupgående försvårar manövrering och att andra därför bör hålla avstånd.

Jag hör ibland 4 korta signaler, verkar vara en form av hälsning och det mötande fartyget svarar med 4 signaler och därefter en kort signal från vardera fartyg. Någon som vet något mer om detta?

7 korta följt av en lång signal är "general alarm" (inte brandalarm). Passagerarfärjorna har säkerhetsövningar med besättningen flera gånger per vecka, så det kan ha varit från Stena Carisma signalen kom ifrån.

Att hälsa med fartygsvisslan gör man genom 3 långa och den besvaras med 3 långa och sen avslutar man med en lång som även den besvaras. (Ibland avslutas det med kort istället för lång och då besvaras den också med kort). Detta brukar göras vid lämnande av speciellt trevliga tillställningar vid avgång från gästhamn. Signalerna skall avges samtidigt som flaggan är halad för hälsning. (och flaggan skall behållas flaggande nere till hälsningen är slutförd)

Hälsningen kan även ses som ett tecken på sorg och medkänsla eller vid passage av förlista skepp, men framförallt är det en signal som avses bekräfta att man blivit väl bemött i hamnen och känner stor vörnad.

Angående tre korta så vill jag påstå att Waxholmsbolagets samtliga båtar använder den signalen när de backar ut från kaj. Oavsett ångdrift eller diesel. Tror även Cinderellabåtarna ger samma signal. I alla fall i Vaxholm. Kanske för att det är trångt mycket trafik där.

Skillnaden mellan "jag backar" och "min maskin går back" handlar om att man ofta tutar tre korta redan när man "lagt i backen" (hur man nu än gör det rent tekniskt) men före fartyget faktiskt börjat röra sig bakåt. Den allra vanligaste användningen är som nämnts när en mindre passagerarfärja typ Waxholmsbåt backar ut från en kaj i ett område med mycket trafik (Stockholm, Vaxholm, Stavsnäs, Sandhamn etc) men kan kan teoretiskt tänka sig att ett fartyg som kör framåt på öppet vatten och som lägger i backen tutar tre korta långt innan rörelsen framåt stoppats och övergått i rörelse bakåt.

Hurtig rut fartyg signalerar "lång lång kort lång" som betyder att södergående hurtigrut anlägger strax kajen. Nordgående signalerar troligen som kommentar 13

färdas just nu med Hurtigruten. Ger med vissa intervaller fem långa signaler. Signalen ges inte med det vanliga hornet utan med en dämpad. Inga fartyg i närheten. Hälsningssignal??

Det kanske betyder: "Alla passagerare, manna reling om styrbord med kameror – stiligt sceneri att fotografera" ;-)

Min maskin arbetar för back ingår i förarbevis och kustskeppar kurserna. Helt logiskt att om ett större fartyg börjar backa sin maskin så tar det en stund innan fartyget faktiskt börjar röra sig bakåt. Då kan vara god ide att flytta på sig speciellt om uppmärksamhetssignalen ljöd innan..

När ett fartyg av samma bolag kör om varandra så tutar det fartyg som kör förbi med tre långa signaler o det fartyget som blir om kört med dem samma. efter det en kort signal. Vad betyder det i sjö världen ?

Mallorca, stora hamnen i Palma 06:10 - 06:30 . 4/10 -18

Fartygssignal 7 korta 1 lång mycket starka signaler pågick under 20 minuter. Kan det ha varit någon form av olycka ombord. General alarm eller brand ombord.

Den har jag aldrig varken hört eller hört talas om – men se kommentar 16 ovan...

Min far som seglade ute i 46 år lärde mig att en lång och två korta tätt följda betyder.

Håll undan jag manuvrerar med svårighet.

Jag tror att han hade full koll på signaler från fartyg.

Sjötrafikföreskrifterna, Regel 35 c – Ljudsignaler vid nedsatt sikt

"Ej manöverfärdigt fartyg, fartyg med begränsad manöverförmåga, fartyg hämmat av sitt djupgående, segelfartyg, fartyg sysselsatt med fiske och fartyg som bogserar eller puffar annat fartyg skall, i stället för under a. och b. föreskrivna signaler, med mellantider av högst 2 minuter avge en signal bestående av tre signalljud efter varandra, nämligen ett långt följt av två korta"

Intressant, jag hittade hit för att hitta vad 7 korta stod för exakt.

Men vad jag förstod av den grekiska instruktionsvideon som spelades upp nu på engelska var någon form av nödsignal (ta på flytväst, brand, ”shit has hit the fan”)

Finns det en signal "från en sjöman till en sjöman" hörde det berättas vid en minnesstund för en avliden sjöman

Hälsningar

Ulla Widne

Den signalen finns nog inte i sinnevärlden, utan är förmodligen en metaforisk hälsning hinsides...

Låt höra din tanke om Estoniakatastrofen, här är min: Hon girar babord vi utfarten för att hamna rätt i kurs. Aktern rör sig då åt styrbord. Det ”vita stora” (visiret är ju vitt) som några har sett glida förbi och den smäll de har hört kommer från bogvisiret som har lossnat genom att det inte var tillräckligt stängt (något har orsakat att låsningen inte har fungerat). ”Spetsen” på bogvisiret gör att det kan ”flyta” några sekunder, och därmed orsaka skadan på Estonias styrbordssida. Tacksam för ett mailsvar. Hälsningar Lennart

Jag vet för lite för att spekulera...

vad betyder 6 korta 1 lång?

Mvh Peter

Kommentar 3 ovan – brandlarm för Stena Line. Det finns en hel del sådana specialsignaler som inte nämns i sjötrafikföreskrifterna, dels rederi- eller fartygsspecifika, men också specialsignaler för att till exempel begära broöppning i kanaler och hamnar (fast de används inte längre; telefon eller vhf är mycket enklare).

Det är ett general emergency alarm. 7 korta och en lång används vid övningar med besättningen, vanligtvis övas det varannan vecka eller när skepparen bestämmer sig för överaskningsövning. Övningar kan också vara på veckobasis enligt Solas (safety of life at Sea). Signalen

Hej jag undrar varför fartygen i Visby tutar 3 långa signaler och ibland en signal.

Det är inget jag känner till. Om någon ombordanställd läser detta kan vi kanske få en förklaring?

Kan inte låta bli att kommentera diskussionen om "min maskin går för back". Det har inget med vevstakens rotationsriktning att göra, utan bara att maskinen går och att den driver propellern för back... typ av backslag eller drev eller annat har ingen betydelse. Och det är främst med större fartyg som denna signal är användbar, eftersom maskinen kan gå för back väldigt länge (och väldigt långt) innan fartyget stannar och/eller börjar röra sig bakåt.

För att hedra minnet av en avliden sjöman, finns det någon viss fartygssignal för sånt?

Mvh. En brorsson

Se kommenterar 30 och 31 ovan.

Jag bor sjönära på Stora essingen och många ggr här jag båtarna som går i Mälaren tuta två långa.. jag har skepparexamen men finner inte några sådana signaler, kan dom ha egna signaler inom deras flotta, får man det ?

Två långa signaler avser ett maskindrivet fartyg som inte gör fart genom vattnet. Det används vid nersatt sikt och avges varannan minut.

Men jag har en känsla av att den strikta marina efterlevnaden av sådana regler tummas på ibland. Ovana båtförare som använder signalhornet som en tuta för att hälsa på kompisar med, eller för att uttrycka missnöje över en uppkommen situation.

Och som du märker om du läser kommentarerna ovan, finns det en hel del rederispecifika signaler, men de brukar oftast vara utformade så att de ionte kolliderar med de vedertagna signalerna.

I takt med att elektroniska kommunikastions- och navigationsmedel har tagit över, har äldre tiders signalsystem tappat i betydelse (och i respekt).

Liten anekdot

Jag har en kompis som är marinbiolog och hon medverkade i något projekt om Östersjöns botten som lanserades med tal och grejer nere på Djurgården.

I samband med invigningen skulle det ros en båt över med en person spelandes på en jättestor snäcka.

När han satte igång att blåsa så slog alla färjorna till och från Strandvägen back i maskin och det blev ett jädra tutande.

Sedan blev det ett jädra skällande på stackarn med snäckan

All in all a good day!

Ja, det gäller att veta hur man ska tuta, även i en snäcka ;-)

Sitter i dimma på en ö utanför Karlshamn. Hör upprepade gånger en kort en lång en kort, ca var 3:e minut. Hittar ingen förklaring till det, vet någon vad det betyder?

Den känner jag inte till.

Morse alfabetets "r"?

Fartyg under 100m för ankar

Tack. Det hade jag glömt...

Skriv en kommentar