Show cart
Canoes & Paddling

Illustrationer

This page is currently available in Swedish only. I may find the time to translate it eventually, but in the meantime Google Translate may provide something intelligible.

Uppdragen: Mina illustrationsuppdrag är numera ofta en del av ett större projekt inom grafisk form eller produktdesign, men kan även vara fristående illustrations- eller photoretuschjobb, och kommer huvudsakligen från företag och institutioner, direkt eller genom en reklambyrå, samt från bok- och tidningsförlag. Jag jobbar i många olika tekniker: från handarbete med penna, tusch eller akvarell till digitalt med Illustrator/Photoshop. Lite avancerad fotoretusch ingår då och då i bilduppdrag: byta ut personer på bild, ändra bakgrunder, byta dag till natt och liknande.

Företaget: Jag arbetar frilans som enmansföretag eller i tillfälliga projektgrupper tillsammans med fotografer, copywriters, programmerare, originalare etc. Björn Thomasson Design är en momsregistrerad enskild firma med F-skatt.

Leveransvillkor: Jag arbetar efter Nordiska Tecknares Leveransvillkor, de avtal som finns mellan Svenska Tecknare och Sveriges reklamförbund, Svenska bokförläggareföreningen etc samt gällande upphovsrättslagstiftning.

Debitering: Normalt arbetar jag med fast offert, baserad på timkostnad, eventuella externinköp och illustrationens användning/ändamål. För långvariga uppdrag arbetar jag oftast på löpande räkning. Skisser och förslag debiterar per timme. Är beställaren en utlyst tävling eller av tävlingsliknande karaktär hänvisas till Nordiska Tecknares tävlingsregler (kontakta Svenska Tecknare).

Kontakta mig för att diskutera uppdrag...

  1. 1. Bokillustrationer

    Illustrationer för böcker och tidskrifter För bokillustrationer använder jag många olika tekniker: penna, tusch, akvarell i olika kombinationer, på senare år ofta digitalt efterbehandlade. Illustrationerna till Shetlandsboken (presentation i Shetland Times) är huvudsakligen skapade digitalt och baseras på fotoförlagor, i kombination med teckning/akvarell. Kontakta mig för att diskutera uppdrag...

  2. 2. Reklamillustrationer

    Illustrationer för reklam och marknadsföring Kontakta mig för att diskutera uppdrag...

  3. 3. Webbillustrationer

    Illustrationer för webbprojekt Kontakta mig för att diskutera uppdrag...