Show cart
Design & Illustration

Kajakers egenskaper och prestande

This page is currently available in Swedish only. I may find the time to translate it eventually, but in the meantime Google Translate may provide something intelligible.

 1. 1. Om kursstabilitet

  Kursstabilitet är för många en högt skattad egenskap hos en havskajak – konstigt, eller hur? Det är väl paddlarens ansvar?

 2. 2. Om manöverbarhet

  Klart att en kajak skall vara manöverbar – men är alla det?

 3. 3. Om fart

  En snabb och smidig havskajak som inte bromsas upp av vågor och vind väcker betydligt angenämare associationer än en som långsamt, tålmodigt och mödosamt vaggar fram mot sitt mål.

 4. 4. Om stabilitet

  För nybörjaren är stabilitet ofta en ju-mer-dess-bättre-egenskap, och han eller hon har svårt att tänka sig en situation där man inte vill ha så mycket som möjligt – men...