Show cart
Design & Illustration

Dimensioner: form, mått och utrustning

This page is currently available in Swedish only. I may find the time to translate it eventually, but in the meantime Google Translate may provide something intelligible.

Kajakens beteende till sjöss definieras, förutom av längd och bredd etc, av nollspantets form, om slagen är skarpa eller rundade, av däckets och bottens språng, om sidorna är utfallande eller vertikala, om stävarna är utfallande och/eller uppsvängda, av skrovets långskeppssymmetri och av däckets höjd och tvärskeppsprofil. Vidare har sittbrunnens placering stor betydelse för kajakens manövrering. 

 1. 1. Längd

  Vad betyder längden för kajakens fart, stabilitet och manövrering?

 2. 2. Bredd

  Bredd innebär stabilitet, men hur samverkar initial- och slutstyvhet? Och hur mycket är lagom?

 3. 3. Prismatisk koefficient

  Vad är prismatisk koefficient eller volymfördelningskoefficient och vad har den med kajakers egenskaper att göra?

 4. 4. om kajakers volym

  Om skrovvolym och dess betydelse för komfort och prestanda.

 5. 5. Om skrovform

  Om swedeform, fiskform, assymetri, uppsvängda stävar och annat som har betydelse för kajakens egenskaper och prestanda.

 6. 6. Om sittbrunnars utformning

  Sittbrunnen – om olika former och storlekar och deras respektive för- och nackdelar

 7. 7. Om utrustning

  Om roder, skädda, skott och luckor, däckslayout och extraprylar.