Visa varukorgen
Design & Illustration

Sharpie 600

Bilder | Specifikationer | Mer om | Bakgrund och historia

Sharpie 600

Ritningssats, Sharpie 600 - 3 200 SEK Beställ

Sharpie 600 är ritad som en lätt, snabb och bekväm segelbåt för dagsturer och kortare övernattningsturer - så som de flesta båtar faktiskt används, oavsett vad konstruktörerna egentligen har tänkt sig. Så här ser kravspecifikationen ut:

  1. Dagseglare för många.Rymlig sittbrunn (2 meter) för 1-6 personer. Bekväm under segel och i hamn. Roder och skot inom räckhåll utan att passagerare är i vägen. Med loggertriggen finns ingen bom över sittbrunnen. Den kränger också mindre i vindbyar genom att masterna är ostagade och flexar vid vindpress.
  2. Turbåt för två.Bekvämt beboelig för en, acceptabel för två, även i dåligt väder. Fast kök och vask. Två kojer och mycket stuvutrymmen. Plats för portabel toalett. Möjlighet till uppvärmning under tidig vår och sen höst.
  3. Snabb nog för rejäla dagsetapper. Mycket segelyta (SA/d = 21) för att inte vara beroende av motor i lätta vindar. Loggertriggen är den snabbare på läns, slör och halvvind. På kryss är skillnaden försumbar.
  4. Säker. Självrätande vid kapsejsning. Lätt att reva med bibehållen balans (loggertriggen är helt balanserad i alla kombinationer), vilket tillsammans med ett barlastförhållande på nära 50% gör att båten är hanterbar även i besvärliga förhållanden.
  5. Liten och grundgående.Kort, smal och lätt (d/l = 159) för att vara lätt att hantera på och av en båtkärra och för att minimera eller eliminera hamnavgifter. Hon sticker bara 22 cm med roder och centerbord uppfällda. Det går att segla ända in till stranden eller övernatta på en sandbank vid lågvatten. Vid en grundstötning går roder och centerbord upp utan att skadas. Den låga vikten gör att den kan torrseglas från en båtkärra för den som inte har eller vill ha hamnplats. Hon kan med båtsläp och en vanlig personbil byta skärgård på några timmar, och kan stå hemma i trädgården över vintern.
  6. Traditionellt vacker med lågt skrov och markerat språng. Kan manövreras lätt och elegant för segel eller för motor (eller varför inte för åror?). Framför allt erbjuder loggertriggen manövermöjligheter som enmastade båtar aldrig kan matcha.
  7. Minimalt underhåll.Modern torr träkonstruktion, plywood-epoxy-glasfiber. Inga fasta installationer. Utombordsmotor i urtag i akterspegeln (alternativt kan en liten inombordsmotor få plats under ett kort bridgedäck). Elmotor och ett batteri kanske?
  8. Lätt att hantera.All hantering på land eller i vatten skall vara möjlig att klara för en ensam person. Med gaffelrigg fäller man snabbt och lätt masten för passage under en bro.
  9. Lätt att bygga.Båten är ritad för amatörbygge och byggs av 7 tvärgående och 2 längsgående plywoodskott som skjuts ihop i sågade spår som ett pussel. På detta limmas bordläggning, däck och botten av plywood. Ytan skyddas med glasfiberväv för att bli underhållsfri. 

Sharpie 600 vann tredje pris i Classic Boats designtävling 1996


En kort videofilm om en segeltur med S/Y Kuling i Norge (Audun Bulls sajt om S/Y Kuling)
Ytterligare ett proffsbygge i Frankrike.


A video clip of S/Y Kuling sailing in the south of Norway. (Audun Bull´s website on S/Y Kuling)

Ett professionellt Sharpiebygge i Frankrike.

Riggalternativen

Sharpieritningerna visar antingen loggertrigg eller sluprigg (gaffel) och detta måste alltså specificeras vid beställning. Båda riggarna är lite ovanliga numera, men passar mycket bra på centerbordsbåtar med litet djupgående. Att båda riggarna var vanliga förr beror dels på att de är enkla att hantera, kräver mindre teknisk utrustning (vinschar och sådant) och går att segla med mycket liten besättning (en liten båt som sharpien seglas naturligtvis komfortabelt av en person oavsett riggtyp). Här är en kort beskrivning av dem.

Gaffelriggad slup

Sharpie 600 med gaffelrigg

På gaffelriggen sitter masten i ett tabernakel (som i ett gångjärn), vilket innebär att den är lätt att fälla ner (t ex för att komma under broar). Eftersom de flesta som seglar eller har seglat är vana vid enmastade segelbåtar, kan det vara enklare att komma igång med gaffelriggen (även om få moderna båtar har gaffel). Gaffeln är ett sätt att få större segelyta på en kortare mast och därmed mindre vikt till väders (genomgående lattor är en modern variant av samma idé). Gaffelriggen medger att storseglet tas ner eller revas utan att båten ligger i vindögat (släpp på klo- och pikefall så ligger seglet på rufftaket oavsett vindriktning). Gaffelriggen tappar en aning i effektivitet dikt bidevind mot en modern rigg men vinner i gengäld i halvvind, slör och läns.

Loggert

Sharpie 600 med loggertrigg

Loggertriggen är en äldre typ av rigg, som har flera fördelar: Det finns ingen bom som man kan få i huvudet vid en jipp. Man kan stå rak i sittbrunnen utan att få seglet i ansiktet. Det är lättare att precisionsmanövrera för segel (gira, segla åt sidan in till en kajplats, backa etc) med två master än med en. Loggertriggen är ostagad, vilket innebär att masterna kan böja sig lite i vindbyar och spilla vind, så att båten kränger mindre. Loggertmasterna är lättare och är lätta att lyfta i och ur för hand (men inte lika enkla att snabbt fälla som gaffelmasten).

Från början ritade jag loggertrigg på sharpien, för att jag är rätt van att segla loggert (se kanotyawlen) och uppskattar fördelarna. Men många intresserade byggare kände sig tveksamma inför en så arkaisk rigg och jag fick många förfrågningar om ett alternativ. Så jag ritade en gaffelslup. Av sålda ritningar (drygt hundra fram till juni 2021) har hittills ungefär två tredjedelar varit gaffel och en tredjedel loggert – jag har förstått att många väljer gaffel av estetiska skäl, för ett de tycker att det ser mer "skeppsmässigt" ut.

Bilder

Olle Jeppssons Sharpie under byggnadOlle Jeppssons Kuling – numera seglad av Audun Bull-HansenOlle Jeppssons Sharpie under byggnadUrban Stridsbergs loggertriggade SharpieUrban Stridsbergs loggertriggade SharpieUrban Stridsbergs loggertriggade SharpieOlle Jeppssons Sharpie under byggnadOlle Jeppssons Sharpie – sjösättning i LimhamnOlle Jeppsson (till höger) med sin nya Sharpie i Malmö HamnOlle Jeppssons Sharpie i Malmö HamnS/Y Kuling på tur...Sharpie 600 – Anders OlaussonSharpie 600 – Anders OlaussonSharpie 600 – Anders Olausson

Specifikationer

Sharpie 600, lines

Längd 600 cm
Bredd 206 cm
Djupgående 22/122 cm
Vikt 600 kg
Segelyta 21 m2
Inredning 2 kojer, pentry med vask, vattentank och kokplattor, toalett (portabel), förvaringsutrymmen
Höjd i ruffen 128 cm (vid spant 5)
Rek. motorstyrka 6-12 HP
Användningsområde Dagturer för 1-6 personer. Långtur för 2 personer.

Om ritningar och bygge

Om ritningar och bygge

Sex ritningblad rymmer den information som behövs för att bygga en sharpie – i alla fall för den som har lite vana: exempelvis byggt en kajak:
1. Linjeritning
2. Konstruktionsritnin
3. Sektioner
4. Profilritning
5. Inredning
6. Rigg, master och segel

OBS! Specificera vid beställning om du vill gaffel- eller loggertversionen.

Sharpien byggs i plywood – ett enkelt och snabbt sätt att få upp styrka och finish. Men det går även bra att bygga botten av spontade brädor. Båten behöver en stadig plattform att "stå på" (gå på grund eller segla in till stranden) och rekommendationen på ritningen är dubbel 12 mm

Sharpie 600 – structure

Plywoodpanelerna sågas ut och skjuts ihop som ett 3D-pussel till en stabil enkompononentsstruktur. Fogarna kan vara antingen träribb och skruv eller hålkälsspackling med epoxy/glasfiber. Barlasten är blyskivor som gjuts av kasserade däckvikter (blyet kan smältas till exempel med hjälp av grillkol och gjutas på en spånskiva med påspikade läkt – utomhus! och stå inte i vindriktningen). Bilden visar loggertversionen.

 

Sharpie 600, plans

Ingen separat byggbeskrivning medföljer. Den som behöver mer information kan komplettera med någon av de båtbyggeriböcker som finns i litteraturlistan.

Ritningssats, Sharpie 600 - 3 200 SEK Beställ

Mer om Sharpie 600 

Jag får många frågor om centerbordet. Det sitter ca 30 cm till höger om centerlinjen - helt dolt bakom skottet till pentryt och sittbrunnsbänken. Det innebär att man slipper den centerbordtrumma som brukar förvandla inredningen i de flesta små centerbordsbåtar till två trånga och tämligen oanvändbara krypin. Det är förvånansvärt rymligt i Sharpie 600.

The offcenterboard...

"Men seglar hon inte bättre på ena bogen?" I praktiken skall det mycket stor seglingsvana för att överhuvudtaget märka någon skillnad. Förr satt de flesta centerbord offcenter - båtbyggare tyckte inte om att såga hål i kölen, utan satte centerbordstrumman genom bordläggningen vid sidan om. Därför följer Sharpien bara gammal vedertagen tradition.

Sittbrunnen är på ritningen inte självlänsande. Den som seglar i förhållanden där självläns är önskvärt kan höja durken några centimeter (på bekostnad av lite sittkomfort) så att den hamnar över vattenlinjen även vid lutning och med flera personer i sittbrunnen, och dränera genom centerbordstrumman – eventuellt i kombination med ett bridgedäck i sittbrunnens förkant för att ytterligare minska volymen.

Föreslagen inredning är enkel och lättskött, utan fasta installationer. En portabel toalett kan förvaras under sittbrunnsbänken eller gömmas under en fällbar sittbänk. Vattensystemet består av två 25-liters polvadunkar: en för rent vatten och en för det använda vattnet. Båda kan lyftas ut för att fyllas/tömmas/rengöras. Ett alternativ är att dränera vasken genom centerbordstrumman. En liten utombordsmotor kan hängas i en urskärning i akterspegeln – eller för den som vill elaborera lite: i en utombordsbrunn i akterkanten av sittbrunnen. Ett annat alternativ kan vara att installera en liten motor (elmotor?) under ett kort bridgedäck i sittbrunnens förkant.

Suggested layout

På bilderna nedan, tagna avAudun Bull in hanss S/Y Kuling, får man en uppfattning om hur öppet och rymligt det blir när inte en stor centerbordstrumma dominerar durkutrymmet..
Segelmärke?

Om någon har lust att dekorera seglet med ett segelmärke på sin Sharpie, finns dessa att ladda ner från downloadsidan. Färgen kan anpassa efter båtens färger.

 

 

Gaffelversionen:

sailmark, Sharpie 600, gaff

Loggertversionen:

Sailmark, Sharpie 600, lug

Sharpie 600 – bakgrund och historia

Sharpie 600 började som ett privat projekt - en idé om ett mycket enkelt, bekymmersfritt, billigt och behändigt sätt att tillbringa tid på havet. När ritningen började närma sig fullbordan utlyste Engelska Classic Boat en designtävling med ungefär samma kravspecifikation som den jag satt upp för mig själv.

Ritningarna skickades raskt in och hedrades med ett tredjepris trots sin tämligen oengelska uppsyn – ett centerbord och en mesanmast som inte sitter på centerlinjen är svårsmält för engelska traditionalister och kommenterades följdriktigt i juryns motivering:

"Björn Thomasson's flat-bottomed 'weekender-for-two' appealed to me for its charming simplicity. At a personal level, I am not entirely comfortable with the assymetry of the off-center board and mizzen. Hang the rudder in a slot to allow for a central mizzen and centre the board and this little lug-rigged cat yawl complete with two-berth cabin, head and galley, would be just right fo a drying mooring. The high aspect ratio lug rig, certainly suits the little booat. Allowing for my personal prejudices, I gave it a third place".

Så om jag förstår det rätt: hade jag ritat den med mittmonterat centerbord (som hade gjort kajutan trång och svåranvänd) och hängt rodret i ett spår framför masten (betydligt mer komplicerad konstruktion, och ett roder som inte kan lyftas?) hade jag kanske vunnit hela tävlingen! De är knepiga, de där engelsmännen ;-)

I samma veva upptäckte jag att kajaker var ett ännu enklare sätt att tillbringa tid på havet, så prototypen kom att byggas av Wermlandia Båtproduktion, som ställde ut den på Båtmässan i Stockholm, där den drog till sig båtbyggares, journalisters och seglares intresse.

Hittills (sommaren 2021) är 51 ritningar sålda men min egen väntar jag fortfarande på – många kajaker har kommit emellan.

Sharpie eller inte?

Ibland blossar en debatt upp i amerikanska fora om vad som egentligen får kallas sharpie och vi som ritar moderna sharpies får oss en åthutning avseende vår brist på pietet gentemot historietraditionen. "Riktiga" sharpies var låga, långa och smala, flatbottnade med raka sidor, hopspikade av spåntat virke och försedda med två master med trekantsegel. De var snabba och betydligt mer sjödugliga än vad utseendet antyder. Utrymme för besättning var närmast ett skämt. Det blev inte ståhöjd i kajutan förrän skrovlängden var uppåt 15-16 meter – och även då såg kajutan ut som en friggebod på däck – men å andra sidan var det billigare att spika ihop en 16 meters sharpie än att bygga en 9 meters ordinär segelbåt. De flesta hade centerbord och man kunde segla ända in till stranden och kliva iland torrskodd. Båttypen anses ha uppstått i New Haven någon gång under tidigt 1800-tal, men letade sig ner längs ostkusten samtidigt som den anpassades för de nya farvattnen.

Min Sharpie 600 är för hög, för bred och för kort för att vara en riktigt sharpie, enligt den traditionella shapiens försvarare. Men jag är i gott sällskap (Phil Bolger, Bruce Kirby m fl). Seglarvärlden är numera full av för korta, för breda och för höga sharpies, medan de "riktiga" får betittas på museer. Fördelarna med skrovformen är alldeles för många för att inte exploateras.

Bilderna nedan visar hur en sharpie skall se ut om den skall vara godkänd av de rättrogna. Den här är från New Haven och slutet av 1800-talet.

 

New Haven sharpie

En av de mest kända versionerna av sharpie-konceptet är Commander Ralph M. Munroes "Egret", en 8,6 meter lång sharpie, baserad på de klasiska New-Haven-båtarna men adapterad för nöjessegling i Florida. Den ritades i slutet av 1800-talet och har byggts i stort antal och inspirerat till åtskilliga efterföljare. Ritningar finns på Wooden Boat Store.

 

Ralph Munroes

Kommentarer

hi there,

can the plan be emailed in dwg or any other compatible format to autocad.

ciao, esko

The plans files are pdf native, and can be converted to dwg and mailed.

Har funderat lite på det här med centerbord och började tänka lite på hur fiskar ser ut. Borde man inte kunna göra ett centerbord som tex ser ut som en Abborres ryggfena. När den är infälld tar den ju inte mycket plats.

Har du någon erfarenhet av något liknande?

mvh

Daniel

Kring förra sekelskiftet hade segelkanoter ofta ett sådant centerbordsarrangemang: fyra, fem lameller (formade som cirkelsektorer med liten spetsvinkel), ofta i bronsplåt, som hakade i varandra som en solfjäder när de fälldes ner. Hela konstruktionen fick ofta plats uppfälld under durken. En mycket elegant men också tämligen ömtålig lösning.

Very nice boat, how much would cost plans in .pdf format?

Bjorn,

What are your feeling towards the different rigs? I have experience with gaff rigged sails, but I've never used a lug rig. From what I've read, the lug should be simpler and less expensive. Does it have any handling advantages over the gaff rig?

Thanks,

Josh

Gigi, the plans price is the same regardless of format.

Josh, some general thoughts on rigs:

Both rigs are a bit archaic in the light of modern racing theory. The advantages of both is that the mast/masts are lower, reducing the heeling moment, so that you can do without a deep weighted keel. Modern high narrow rigs and deep heavy keels has an edge going upwind, but the lower rigs have an advantage in crosswinds and following winds and they are generally easier to manage.

The gaff rig mast sits in a tabernacle, meaning that it is easy to lower (for example, to get under bridges). Since most sailors have some relation to gaffs, more of these are built.

The lug rig is an older type of rig, with a couple of interesting advantages: There is no boom, to hit you gybing. You have no sail over the cockpit flapping in your face. The two-sail configuration gives you a better maneuverability (turning, sailing sideways to quay, backing etc.). The masts are unstayed, so they flex slightly in gusts, spilling wind and reducing heeling. Lugger masts are light and easy to lift in and out by hand (but not as easy to quickly lower as a gaff mast in tabernacle).

The lug was my first choice, designing the sharpie, mainly from previous sailing experience under lug, which made some impression. But many potential builders felt unsecure with so archaic a rig and I received many requests for an alternative. So I designed the gaff version. The gaff outsells the lug 3 to 1. I is my understanding that many builders choose the gaff version for aesthetic reasons, finding it more "ship-like".

Bonjour Bjorn,

Puis-je obtenir chaque dessin au format PDF du Sharpie 600 ?

Je suis intéressé pour faire la construction du voilier.

Merci

Henri

Yes Henri, I can mail the plans as pdf-files.

Som en variasjon; kan lugger-riggen utvides med en jib/klyver på baugspir (antar et løst jib-seil og ikke et stagfestet fokk)? Intensjonen er foruten større fleksibilitet i seilføring at en også kan seile kun med (storm-)fokk og revet hovedseil.

En loggert av den typen har stormasten långt förut just för att slippa komplicera segelsättningen med försegel. Utan sådana är hon mycket lätthanterad – inget segel behöver skotas om vid slagen. Hon seglar ganska bra med bara en bottenrevad stor (aningen tyngre på rodret med ganska okej ändå). En fock skulle flytta fram tryckpunkten ytterligare och göra henne ännu mer tungstyrd. Dessutom skulle jag nog inte vilja krypa fram i fören för att sätta en fock i sådant väder som tarvar bottenrevad stor. Däremot skulle säkert en revad mesan och en liten fock fock tillsammans fungera som en bra hårdvindskombination – och gå att trimma för självstyrning (jag brukar sy mesanseglet av lite tyngre väv än storen för att användas som stormsegel).

Vidare är det svårt att få tillräcklig spänn på förliket på ett löst försegel med ostagade master. En stor undanvindsfock för lätt vind kan funka, men mer tveksamt med ett hårdvindssegel och bidevind.

Men det finns alltid utrymme för experiment och möjliga förbättringar...

Bjorn:

I have been studying Sharpies for a while now and have found that your "600" is the right boat for me. I am in the planing stages for building your boat, but still have questions that I cannot find answers to in the text of your website. Concerning my budget, do you have a list of materials so that I might estimate my costs before commiting to the final project?

Thank you in advance,

John

Bjorn:

I write to inform you of my discovery of the Contessa.no website, where Olle's decsription of materials and construction tips now negates the need for your reply to my previous request. For all who now love the "600", I strongly urge you to view this informative and most helpful site.

Fair winds to all

John

John, same thought ;-)

I linked the video text, and put up some interior photos from Auduns site a few hours before you published your comment (may take a while to notice since browsers may show cached versions first, and Google need a little time to index the new content).

I have to come back to you about the material list. I never worked that out since I never build the Sharpie for myself – got hooked on kayaks instead ;-)

Hello,

Nice to see that so many are interested in the Sharpie. Auduns video really show the beauty of the lines and how well it sails.

/Olle

Olle, nice that you joined the conversation! Been a long time...

Tengo la inquietud de construir un bote muy parecido al Sharpie 600, lo felicito su bote es hermoso

Thanks Ernesto. But I did not understand the first part. Do you have trouble building a similar boat, or concerns about building a Sharpie 600?

I am very happy to get this kind of updates about the small boats . I think its a interesting thing for us to make it.

Hello

I just saw your Sharpie 600. Very beautiful boat!

Do you think it would be possible and useful to put a junkrig on the boat instead the lug rig with using the front mast position as shown in your lug rig plans?

Thanks Gerrit,

In essence a junk rig is a lug rig, so I see no reason why not. But you will still need a mizzen (junk) to balance the boat. A junk sail have more area in front of the mast than a standard non-dipping lug, so you would get the center of effort further up front with the junk mainsail.

The alternative would be to move the mast aft to compensate for the lack of mizzen. The calcuations are not hard to do – find the geometrical center of effort of the combined mailsail-mizzen on the standard lugger (indicated on the plans), and position your junk sail with the center of effort in that position.

Of course you will have to change the interior arrangement to suit – but that can be done quite easily without interfering with the longitudinal balance or sailing qualities.

Hi Björn

That sounds logical and it is.....

I have to say that the gaff rig looks fantastic on this boat. Optical its perfect with that rig. So over all it could be the better (best?) choice, even for me. Are the plans already shown with hollow masts and measurements for that?

And do you have a stability curve from this boat? I would like to know how stable she is. And the outboarder should sit in the cockpit?

I saw the headroom with 1,28. Where did you measure this height? And is the bearth 2m in lenght? Im 1,91m and should have a long enough berth even as comfortable sitting there without to less headroom...What do you think?

If everything is as I see and think up to now, it will be the perfect boat for me. I saw her and I really love her......

The plans include masts, rigging, hardware etc.

I do not have a stability curve, since this will depend on your choice of materials, outfitting, how you use epoxy and fiberglass and a lot of other details. But built exactly as suggested she is self-righting from a position with the masts horisontal – though in a light boat like this the crew will be a large part of the weight and its behavior in a knockdown can make or brake any such statement...

Headroom is from the floor in the galley to the highest point of the underdeck. A small sharpie is never a very comfortable boat for moving around in. Cooking is best done sitting on a low bench opposite the galley, or with the head up the hatch. Seating arrangements as done in the arrangement pics from S/Y Kuling will allow for a decent headroom (99 cm from bench level to underdeck) even for a tall man.

The berths as drawn are 2 m and can be streched slightly if needed. The cockpit benches are 2,32 m and can be used as temporary guest berths under a boom tent.

The Sharpie has a very simple interior arrangement and is therefore easy to adjust to suit the owner.

Hello Björn

Thank you for all the informations.

Hi Björn

Is there any kind of lead ballast in this boat? Or do you think it would be possible to put some (maybe around 150-200kg) in it, for example in an extra keel sole?

Yes, the plans show a sheet of lead on parts of the floor midships. These lead plates can be easily and cheaply made, from fx used tyre balance weights, molten on a charcoal fire and poured onto a plywood sheet with wooden strips as perimeter rim. This sheet can, once cooled off, be shaped to fit the floor curve and glued/bolted in place.

An alternative (not shown on the plans) is to shape an outside shallow "keel" (some 4-5 cm high and 25-30 cm wide) with a slot for the centerboard. The advantage is that the center of gravity is slightly lower and that the lead sole may protect the bottom on shallows and drying moorings.

Sounds very good! So the 600kg weight shown for the boat is with or without the ballast?

Ah,...but a slot for the centerboard? Isnt the centerboard far enough out of the way?

The displacement figure is with the ballast.

And you are of course right – the CB is out of the way, unless you make the "keel" very wide and thin ;-)

Monsieur Thomasson

je suis très interessé par votre sharpie 600 et souhaite vous commander les plans.

est ce possible de vous faire un virement international par l'intermédiaire de ma banque.

Pour cela il me faut connaitre le compte (iban nr)sur lequel je peux effectuer le virement.

question1 le montant doit il etre en euros ou en couronne suedoise?

quel doit être le montant exact du virement?

Autres questions:

Combien de bateau ont été construits à ce jour?

Les plans inclus t-ils les aménagement interieur?

peut ont recevoir une liste avec echantillonages des materiaux nécessaires à la construction?

Merci de votre réponse.

claude Talarmin

sehr geehrter Herr Thomasson,

Ich bin sehr interessiert mit Ihr Sharpie 600 und möchte die Pläne bestellen.

Ich möchte durch eine internationale Überweisung über meine Bank bezahlen

Dafür brauche ich die IBAN NR des Konto wo die Summe überwiesen soll.

sowie der genaue Betrag in Euro oder Schwedische Kronen.

Andere Fragen:

Wie viele Boote wurden bisher gebaut?

Umfassen die Pläne die innere Austattungen?

kann ich erhalten eine Liste der benötigten Materialien notwendig zum Bau des schiffes.

Vielen Dank für Ihre Antwort.

claude Talarmin

4 route des Chevanys

71.100 Baudrieres

Frankrike

tel 00 33 03 85 42 01 98

Du kan kontakta mig på följande språk (i prioritetsordning)

Franska

tyska

engelska

svenska

Sorry about the delay. Your English is probably better than my French (close to non-existent), my German is slightly better, but given the choice I'll take English ;-)

You can order via mail and SWIFT: SWEDSESS, IBAN: SE17 8000 0807 9607 4116 9783, in favour of: Björn Thomasson, Skånevägen 4, S-222 70 Lund, Sweden.

I have shipped 24 Sharpie plans, most in Sweden, the other in Norway, Germany, USA, South Africa, Belgium and France (2).

The plans include a suggested interior layout, simple, functional and designed for minimal upkeep.

I do not have a list of materials prepared, since I never got around to build the boat myself. But the French builders (and many other) are willing to accept contacts from prospective builders. Mail me for info.

HOLA LOS PLANES VIENEN CON ALGUN TIPO DE VIDEO DVD PARA GUIA A LA HORA DE ENSAMBLAR, MANDARIAN LOS PLANES A ARGENTINA, QUE POSIBILIDADES HAY DE CONSEGUIRLOS EN ESPAÑOL??

Hi Fernando,

I had to use Google Translate to understand your questions (my spanish is good enough to order a beer, but not much more ;-). I hope I got it right.

There is no building manual for the Sharpie, primarily because most amateur builders will do better with a comprehensive boat building book, than with a few pages included manual. My first recommendation is "Gougeon Brothers on Boat Construction", but there many other excellent books out there – maybe you can find one in Spanish.

The plans are available in English or Swedish only. But normally Google will translate the text on the plans accurately enough to build a kayak or a boat...

Dear Björn,

With lot of interest I read your article about the Sharpie 600.

I am Johan a Dutchman, I live in Spain, ( Costa Brava) and last winter I build myself a kayak.

Project for this winter is going to be a bigger Sail boat, I think your Sharpie is a good candidate.

I will use the boat to do trips during autumn winter and spring in the Mediterranean sea.

Do you know if there are any built here in Spain?

Do you have an estimate of material costs on this boat?

Regards,

Johan.

Hi Johan

No Sharpies in Spain – yet.

And unfortunately no estimated cost. I never got around to build my own. A lot of kayaks got in the way ;-)

The cost is to a large degree dependant on the quality of materials. You could f x use cheap interior plywood covered with fiberglass/epoxy, or you can use marine plywood – prettier och longer lasting. You can make the sails yourself or have them made by a professional sailmaker. You can weld the hardware from standard size iron tube and bars (indicated on the plans) and have them galvanized, or you can buy everything in bronze or stainless from a marine supplier. You can fiberglass the entire hull inside out, or just the seams. You can cast the lead ballast from used tyre weights or buy new lead sheets, etc, etc. The cost would range from reasonably cheap to 5 or 6 times that.

One of the early builders claimed approx € 5800, but that was 13 years ago and I am not quite sure what choices were made.

Hi Bjorn,

Thanks for the reply, I understand.

I think it is a great design it might suit my plans so there is a fair chance I will build it. I'm not sure if it is going to be this winter.

I might do Gavin Atkins Ligt Trow in between to get some experience. But I will be around.

Regards,

Johan.

bonjour j aime bien votre voilier 600/240

j aurais aimé voir plus de photos est possible de ceux qui ont deja construit votre voilier

merci encore

christian

Christian,

Answer in English – I can order a meal in French with reasonable success, but not much more. Use Google Translate if necessary.

37 Sharpies are built worldwide but only those shown have submitted photos – I have added Bernard Goffin, whose building log in French I had forgotten to add in the English page.

Hej Björn!

Grattis till en väldigt vacker "skuta", går i tankar på mitt nästa projekt när min renovering av en 60-tals sportbåt är avklarad till sommaren. =) Blir inspirerad av din "Sharpie 600", den har många kriterier som jag söker.

Tänkte bygga en trailerbar segelbåt med följande kriterier;

- Dagsseglare (öppen båt alternativt delvis däckad, tex för/akterdäck)

- 5-6 meters längd, bredd 1,5-1,8 meter (hanterbar för ensamseglare)

- Plywoodkonstruktion/Glasfiber & Polyester (låg vikt och enkel konstruktion)

- Traditionell stil; bogspröt, 1-2 master, råsegelrigg!

- Hjälpmotor i form av en

Tar gärna emot synpunkter och tips angående detta projekt. Medveten om att råsegel har sina begränsningar, men känner att det är värt besväret. Kan inte båten gå lika högt upp i vind som en "modern" rigg så väger det estetiska tyngre i detta fallet. Båten kommer seglas i öresundsregionen så det kommer vara i relativt skyddade vatten.

Hälsningar

//Ted

Hi Bjorn

Approximately what speed could one expect under power with 9-12 hp engine?

Thanks

Richard Browning

Rickard, 9-12 hp is enough to get her very close to hull speed – which is approx 5,4 knots.

Thanks Bjorn

I was just wondering if that amount of hp might be enough for it to get up on it's step and plane in calm water.

Richard Browning

No, this one does not plane – or rather: she might with a ridiculously oversized engine make a badly handling motorboat; uncontrollable and dangerous...

To plane she would need a straighten-out bottom aft, and preferably some V-shape – resulting in a loss of those sailing qualities I spent much time refining.

Phil Bolger once designed a fast motorsailor along these lines: a kind of step-sharpie hull up forward with a blunt bow, merging into a speedboat style quarter, sporting a 35 hp OB engine and a dipping lug! "Fast Motorsailor" is 22'7" x 8' x 9' and is nicely portrayed in his "Boats with an open mind"

Bjorn:

Beautiful little cruiser. Is the cockpit self-draining and\or can it be modified to be self draining.

Jeff Norman

Thanks Jeff,

The cockpit is not self-draining on the plans, but there are suggestions on how to convert it – such as adding a bridge deck to reduce the foot-well volume and raising the floor with a slight slope, draining through the transom or through the centerboard box (a better option). There are no set dimensions for this conversion but it is quite easy to figure out.

The reason for the non-self-draining option is that it on such a small boat the deeper foot-well offer more comfort in the cockpit:

Hej Björn

Är mycket intresserad av din trevliga båt. Undrar hur den kan röra sig på Nämndö och Kanholmsfjärden, som är kända för oerhört krabb sjö med plötsliga höga vågtoppar?

Vilket LYS kan det röra sig om?

Finns planer att tillverka skrovet i Aluminium?

Skulle det vara intressant tillverka i Kina? Har goda kontakter!

mvh Björn G

Hej Björn

Under segel brukar det inte vara något problem. Lite lutning innebär att skrovet blir V-bottnat. Läns går också normalt bra eftersom man rör sig med vågorna. Att gå för motor i krabb sjö blir gärna lite stökigt, som med alla flatbottnade båtar – men även det brukar lösa sig: vågor hör i våra farvatten samman med vind, och då är det trevligare att segla ;-)

LYS har jag inte en aning om. Jag känner inte till om någon av de hittills byggda (ca 35) Sharpie har tävlat.

Jag har inga planer på produktion i någon form – är helt nöjd med tillhandahålla ritningar. Men om någon vill producera är jag öppen för diskussion om villkor, samarbete etc.

Google does not translate nautical words very well... nice boat! (wonder how she sails in really bad weather?)

No, using Google can sometimes be more fun than enlightening...

But in short: in really bad weather I would rather go kayaking than sail any hard-chine, flat-panel centerboard boat ;-)

It is a boat for protected or alt least semi-protected waters, and even if she is managable in surpricingly tough conditions it is hard work and no fun.

Hello Mr. Thomasson,

you Designed a beautiful boat!

Do you plan to draw a bigger Version, about 8 metres, of this boat?

We are a very tall people. I am 200cm tall and my friend is 195 cm tall.

We want to build a sharpie the next years but have not decieded which one yet.

Best Regards

Sönke

Thank you. I have no plans for a larger Sharpie now – to much other assignments taking all of my time. Besides, I am not quite sure that a sharpie is the way to go, when headroom is high on the wish-list. 2 meter headroom in a sharpie means a very big sharpie, compared to a round-hulled keel boat, where the floor can be lowered substantially in the hull.

Thank you Mr Thomasson,

i do not dream about 2meter standing headroom in a 8 Meter Sharpie. ;-)

But just need good sitting headro0m and a long Berth about 220 metres.

I am thinking about a Princess sharpie 26 by B&B as alternative...

OK, I misunderstood. You may also look at Bruce Kirby's Norwalk Island Sharpies or Jay Benford's Dory line for roomier boats...

Hej

Fantastiska båtar!

Jag har aldrig byggt någon men jag är i byggsvängen.

Det verkar ha tagit Olle ca 5 år att bygga S/Y Kuling till en otroligt bra finish.

Gerard Goffin har ju helt klart valt ett enklare stuk och det är väl vad jag skulle sikta på om jag skulle göra ett försök nån gång. Vad tror du det kan ha tagit honom för tid att färdigställa sin?

Mvh

Jag har ingen aning om hur Goffin jobbat – fick bara en länk till dessa bilder utan några uppgifter om tid.

Olle hade andra båtprojekt parallellt, förutom ett heltidsjobb.

En enkelt byggd och utrustad Sharpie bör kunna vara segelklar på mellan 18 och 24 månaders fritidsjobb – naturligtvis beroende på byggvana, lokal och om man kan få lite hjälp med sådana moment som tar onödigt lång tid för en ensam byggare...

Hi

I am thinking on purchase the sharpie full plans, i only wanted to know if you can send me the stuff to argentina, and also if one person can fit comfortably seated inside de cabin (as if sitting in a chair).

Thank you very much

Hi Nahuel. No problem shipping to Argentina.

I have kept the deck/deck house as low as possible to increase stability and appearance, but with a low seat there is ample headroom on the berth (123 cm from floor to ceiling, or 95 cm over a 28 cm high berth surface) and on a seat opposite the galley (133 cm from floor to ceiling). Not much, but reasonably good for a very small cruiser.

Ibland har man tur! Som jag hade nu när jag sökte uppgifter om hur man bäst bygger ett tabernakel (gångjärn) till en jollemast och hittar din spännande hemsida! Mitt mastoriginal går igenom fördäcket och har mastfoten på kölen. Masten har ruttnat och istället för att laga den med en lång lask har jag börjat fundera på att ställa den i ett tabernakel på däck och som bonus få den fällbar.

Jollen är en dansk 15ft träjolle i mahogny från 1960. I juni i år är tanken att hon skall ingå i en jolleflotta av 3 båtar och seglas av medlemmar ur Dinghy Cruising Association som är inbjudna av mig för ett 5-års "reunion meeting" i skärgården norr om Västervik. De var alltså här och seglade 2009 och blev förtjusta. Den andra jollen är ett hemmabygge av engelsk modell, tvåmastad, 16ft och seglas av Peter Lord från Uppsala.

Jag är mycket intresserad av din Sharpie och du skulle kanske vara intresserad av att delta. Vi delar på matkostnaden. För övrigt fritt logi i skärgårdsstugor eller om du vill i din båt?

Hör gärna av dig och jag kollar bilderna på din tabernakelkonstruktion.

Vänliga småbåtshälsningar

Arne Rudström med hemmahamn Nävekvarn i Bråviken

Tack för inbjudan. Det hade varit trevligt, men jag har ingen segelbåt numera – har gått över helt till kajaker, och är ute mest hela sommaren, antingen på egna paddelturer, på diverse kajakträffar runt om i Skandinavien eller håller kurser i paddling, säkerhet, räddning mm.

Hej.

Jag såg ett inlägg avseende byggtiden. Mitt bygge pågick mycket riktigt under en femårsperiod. Jag började i oktober 1999 och sjösatte 16 maj 2004. Totalt la jag ner 2869 timmar i projektet och den totala kostnaden slutade på drygt 103,000 kronor, inklusive motor och segel.

Precis som du, Björn, kommenterade så hade jag mycket annat på gång under denna tiden och jag tillverkade i stort sett allting själv (dock inte segel och block). Byggtiden kan alltså bli betydligt kortare om man tex köper färdiga detaljer och håller en lite enklare stil och byggkostnaden kan också bli lägre beroende på materialval och utrustning.

Kostnaderna fördelades enligt följande: Material 45%, verktyg/maskiner 10% och utrustning 45%.

Min passion var byggandet så jag la nog ner onödigt mycket tid på detaljarbete och tekniska lösningar.

Hälsningar Olle

Blev grymt sugen på att bygga en Sharpie 600. Har byggt både en stripcanadensare och en Isfjord. Verkar perfekt för skärgård med grunda vikar och skär. Och sen bara upp på en trailer till nästa ställe. Kombinera kajakens framkomlighet med segelbåtens bekvämlighet. Hoppas jag får tid och plats.

Jag har en fundering om centerbord och avdrift. Skrovformen på Sharpie 600 påminner en hel del om Sven Yrvinds YRVIND.COM. Platt botten och skarpa slag. Istället för centerbord har han satt en kant längs en bit av slaget, ut från sidan. Denna kant/fena ska då greppa tag i ytvattnet som ett hyvelblad (?) och förhindra avdrift vid kryss och sidovind. Om båten lutar tar den extra tag. Tror du en sådan lösning skulle kunna fungera på Sharpie 600 också? Skulle minska ner rörliga delar och förbättra prestandan på grunda vatten. Hur skulle motståndet i vattnet bli jämfört med centerbord? Funderar också på om man skulle lägga ett par "medar" i slitplast (typ till hundslädar) längs botten för att skydda den om man drar upp båten på en strand. Även de borde öka kursstabilitet och minska avdriften lite.

Vad tror du om mina funderingar?

MVH

Anders

Hej Anders

Längsgående kant på slaget har även Phil Bolger använt på några segelbåtar (en mycket enkel och typisk bolger-lösning – han placerar helt enkelt slagvägaren på utsidan istället för innanför bordläggningen och får dels en viss kölfunktion och samtidigt ett steg för att klättra ombord från vattnet). Men det blir inte mer än nätt och jämnt en segelbåt av det. Kryssförmågan är rudimentär och man får nog bekänna sig till det gamla brittiska tesen att: "Gentlemen never sail to weather" om man skall bli nöjd med det. För Sven Yrvinds typ av segling är det en rimlig kompromiss: man länsar och slörar med god fart och med vinden mot ligger man mer eller mindre bi på en kryssbog för att inte förlora distans och när vinden vänder länsar man vidare – och som kompensation slipper man en köl som gör båten omöjlig på grunt vatten eller komplikationen med ett rörligt centerbord.

I grundvatten är centerbordet generellt bättre. Om båten inte lutar har du ingen nytta av någon av lösningar, men vid lutning (och lutningen åstadkommer du i lätt vind genom att flytta besättningen till lä reling) kan du dra ner centerbordet delvis och få en betydligt bättre effekt än en kant på slaget.

Men Sharpien är tänkt att vara en effektiv segelbåt på alla bogar, för skärgård och kustnära vatten, utan att behöva starta motorn när vinden om kryssvinkeln går under 70 grader. Så din lösning beror helt på vilken typ av segling du har tänkt dig.

En utvändig kant på slaget skapar turbulens som bromsar och ökar också friktionen något. Ett rätt format centerbord har mindre turbulensproblem och dras normalt upp på läns för bästa prestanda.

Dina medar är en bra idé. Men det finns en ännu bättre: du kan lägga barlasten utanpå i form av en bred blylimpa under den mellersta delen av skrovet. Bly är en mjuk metall med viss stötdämpande funktion om du skulle gå en sten och skulle fungera utmärkt som slitskydd – lätt att slipa och forma vid behov.

Tack för snabbt svar. Tittade runt lite på nätet och chine runners har sina anhängare och motståndare. Får fundera vidare. Egentligen inte svårare än en större skäddabox.

Just öppet bly som slityta tror jag att jag hoppar. Bly är en giftig tungmetall. Avskrapade blyfragment i grunda marina miljöer, nej tack. Visserligen en piss i oceanen, men om man samtidigt ska återvinna glödlampor för lilla blybiten. Blyhagel är bannad i sådana miljöer av en anledning.

Ja, det är en viktig invändning, även om det seglar omkring en förskräcklig massa blykölar där ute...

Hej,

Kanske är det som att svära i kyrkan :) men jag kan ju inte låta bli att undra om någon satt en liten inombordare i den?

Jag vet inte om någon gjort det – ingen har skickat någon rapport eller bild av en sådan installation.

Men jag har själv haft funderingar på (som jag nämnt ovan) en liten inombordsmotor under ett bridgedäck i sittbrunnens förkant – kanske en elmotor kompletterad med ett par solpaneler på rufftaket, och helst en bryggplats med batteriladdning.

Just out of interest Bjorn, which design won the 1996 Classic Boat design competition?

I don't have the magazine easily available, but I think it was some handsome old-style gaff rigged racing dinghy...

A dinghy!

Instead of your gaff/lug rigged sharpie? A design that provided a cabin with overnight accommodation for two, a galley, space for a loo and a chart table?

Cannot help thinking that if you'd shown the judges a Tardis they'd have said "Love the space but it looks like a police box!"

Yes, I was a bit surpriced as well. I do not remember the competition criteria well enough to comment – but they must have offered some leeway...

Hello Björn

you have constructed a very good looking small sailboat.

But it is still way to large for me - I am building sailing models.

So my question is: Is it possible (and allowed by you) to use the pictures on your website for the construction of a sailing model. Scale would probably around 1:20, as I am a great fan of the so called Footy boats (length one foot).

It is not easy to find such a nice looking boat with a gaff rig, which I would like to use.

Thank you with Greetings from Germany

Frank

Hello Frank

Yes you are welcome to use whatever information you can find on my site, and if there are things you need explained in more detail, please mail me.

I would of course appreciate a photo or two of the finished model ;-)

Hi, what a beautiful boat. I've been thinking hard on these line for a long time now, designing my own following principles set down by Micheal Storer and his Goat Island Skiff before it occured to me that I had designed a sharpie!

All my design considerations are the same as you explain particularly regarding ease of handling both onshore and afloat but mine is much more dinghy like and of a lighter "butt joint" construction .

I am lucky to have a mooring in Falmouth and currently sail an old Damio 24. But its only used 4 or 5 times a year and costs a fortune to store and maintain. You have now got me thinking that your boat will show all the Cornish Shrimpers a thing or two!

Hugh

Bjorn,

Any thoughts to a lug rig with a jib? I have desperately fallen in love with the French Luggers and their square meters of Canvass, there is something about the looks of them that seems perfect.. but a regular lug rig looks.. incomplete with a jib in comparison.

sorry.. without a Jib. I need to proof read better

Art, the two-masted lug rig is an old favorite for small coastal craft; luggers, beach boats, drifters, fifies, jolly boats, whale boats etc. My first experience with these were the old Swedish naval whaleboats, which sported a rig not unlike my sharpie, but with lower and wider sails. I was impressed with the simplicity of the standing lug: self-tacking and without booms over the cockpit.

Les bisquines are very beautiful, but they are big heavy ships in need of that incredible amount of canvas, while the Sharpie 600 is a light easily driven boat.

Some of the small luggers carried a jib on a long sprit. That could of course be added to my sharpie as well, but it would be quite unusable close-hauled, since you cannot get enough tension on the luff with unstayed masts, and running it would be shadowed by the mainsail. On a reach in light winds you may get advantages from a jib, but also making the boat a little more hard-mouthed. I doubt it would be worth the trouble, from an efficiency point of view.

Здравствуйте Бьёрн. Очень интересный проект. Но можно ли его изменить так, чтобы кокпит стал длиннее, а каюта короче? В соотношении примерно как у Atkin в его шхуне Florence Oakland http://www.atkinboatplans.com/Sail/FlorenceOakland.html. Спасибо.

Yes, it is an easily achieved adjustment. If you want to use the Sharpie merely as a daysailor, you can cut the cabin short, just as on the Florence Oakland, and extent the cockpit and cockpit benches all the way to the new aft bulkhead.

(Google translate: "Да, это легко достигается регулировка. Если вы хотите использовать Шулера лишь как daysailer, вы можете вырезать кабину Короче говоря, так же, как на Флоренции Окленде, и степень кабины и кабины скамейки весь путь к новой кормовой переборки..")

Could you kindly provide the measurements in English, alongside your Metric ones for those of us too old to go back to school here in the States? Also, are the plans written/drawn in English measurements or only Metric? Thnaks for creating a beautiful design! Where did the plans go in the USA for the Sharpie 600?

Metrics are English all over the world nowadays – except perhaps in the US ;-)

The plans are in English and metrics, and there are a lot of handy unit-converters on the web.

Of the 30 plus Sharpies yet built or under construction, only one is in the US, in PA.

Looks awesome, I was wondering if you detail a hollow birdsmouth mast(stave sizes and taper)

on the plans. I just got back from checking out a Norwalk Island 23 and think your boat is much closer to what I want to sail.

Thanks Patrick, stave sizes and spar shapes are shown the usual way, along with a few short notes on how to use them. Here is a detail from the lug version.

Great thanks

How much are the plans if I send you this USA money, and do they come as paper in slow mail.

According to any one of all the exchange services available on the internet € 240 is about $ 260.

And the plans come as six DIN A1-size papers in slow mail (takes about 10-12 days to the US).

Place the order here on the site and pay online (Paypal does the monetary exchange) or with an attached invoice. Don't forget to indicate which rig option you want (use the comment box).

Ordered the lug rig today

I happened to notice – even if it is 11 PM on my longitude now ;-)

I'll ship the plans on Monday. Thanks...

Great, thanks, I imagine we will be talking more in the future.

You are welcome – and the plans are on their way ;-)

Hi Björn, good morning from Spain. The lenght ( 600 cm. ) is L.W.L. or total? It´s very important for me. Here in Spain, vessel <6 meters L.W.L. don´t pass periodics inspections ( every 5 years ), so you pay only once with register and the first ITB ( Vessels Technical Inspection ).

Regards.

600 cm is total hull length, LOA, (rudder not included).

LWL is approx 505 cm, but this can vary a little depending on the weight of the boat (which in turn depends on chosen material, outfitting, building skills etc).

Hej jag har blivit inspirerad av din Sharpie har tänkt att bygga mig en egen men måste göra färdigt andra projekt först. Men nu undra jag hur den är att segla, du skriver att den snabb för att inte vara beroende av motor så när börjar man reva och vilken vind börjar man få bra fart.

För 30-40 år sedan kunde man ofta läsa i reklamen att segelbåten X kunde bära fullt ställ ända upp i 16-18 m/s – vilket då skulle invagga den ovane båtköparen i trygghet. Vana seglare (som naturligtvis inte var de tilltänkta köparna) hade inga problem att räkna ut att i trevligt segelväder kring 5-6-7 m/s rörde båten sig knappt och motorn startades. När den gravt underriggade båten äntligen började segla på riktigt blåste det så mycket att besättningen flydde in i närmaste hamn.

I motsats till detta har Sharpien rejält med segelyta för att nå skrovfart även i lätt vind. Och nackdelen är förstås att den måste revas tämligen tidigt för att behålla fart, manöverförmåga och, inte minst, komfort. Därför är de rekommenderade riggarna enkla att reva och är ritade för att inte ställa till med några problem även vid oväntade byar: gaffelriggen genom att masten är låg och loggertriggen genom att masten flexar.

Några nyckeltal som ofta används för att antyda fartpotential är SA/SW, l/d, och SA/d.

Den första är segelyta genom skrovets våta yta. Med 21 m2 segelyta och våt yta (inklusive centerbord och roder) på ca 8,8 m2, ger det ett SA/SW på ca 2,4 (över 2 räknas som snabbseglare. Drar man upp centerbordet på en länsbog, hamnar SA/SW på ca 3, vilken är ett rent kappseglingsvärde. Men den kantiga skrovformen hindrar förstås otillbörligt mycket hybris ;-)

Nästa är längden genom deplacementet. Vattenlinjelängden är ca 5,5 m (varierar med fart och lutning) och deplacementet har jag uppskattat till ca 0,9-1 ton (med två-tre personer och semesterpackning). Detta ger ett l/d på ungefär 5,5-6 (över 5 räknas som snabbt).

Det sista är segelytan genom deplacementet, vilket blir ca 21 med samma förutsättningar. Här brukar man ange 15 som en lägsta gräns om båten skall kännas snabb. Extrema prestandabåtar brukar hamna mellan 25 och 30.

Med en grov generalisering skulle jag föreslå att om man känner en svag vind kommer Sharpien att röra sig fullt tillräckligt för att det inte skall kännas frestande med åror eller motor – om man inte har bråttom av skäl som inte har med seglingen att göra. Sedan känns det ganska bra att börja minska segelytan när man kan göra det utan att förlora fart. Det är bekvämast så och båten är mer lättmanövrerad än om den pressas – det kan inträffa någonstans vid 7-8 m/s beroende på den personliga attityden till seglingen.

Tänkvärd är också den gamla visdomen att på kryss tål båten mer än besättningen – på läns tål besättningen mer än båten.

Kanske kan någon av de som har mer aktuell seglingsvana i Sharpien än jag komplettera med egna insikter.

Det låter som denna båt passar mig perfekt åter kommer med beställning närmare sommaren.

Finns det någon mer som har byggt denna båt som kan ge tips och bilder under projektet. Även segling erfarenhet av båten

Bjorn, have you considered a cat ketch rig with sprits? Mainsail might step slightly aft of the lug version but forward of hatch at station (? sorry can't read it), and mizzen might be best incorporated in rear of bridge deck at station (? replaces grating shown on drawings, reducing cockpit volume too). Bit like the NIS boats/B&B etc (only prettier :). Also do you have a way of locking down the centreboard? Looking forward to some more sailing reports! Cheers

I considered a lot of different rig alternatives when drawing the Sharpies. Both the lug and gaff were chosen for a number of reasons, of which my experience with gaffers and luggers were most important. But I also wanted a traditional appeal to match the little boat's lines. The chosen rigs are also efficient with a lot of sail area on relatively short masts, which suits a boat without a heavy keel. A fully battened sail (a modern take on the gaff) achieves the same thing but needs a taller mast.

But the NIS (full-length batten sails on traditional booms) and B&B (Bolger-style leg o'mutton fully battened sails on sprit booms) rigs would do just as fine on my Sharpie. With the masts unstayed and flexible, the disadvantage compared to my choices is hardly noticeable.

I have no plans (nor time) to offer rig alternatives now, but it is a reasonably simple task for a determined builder to do it: just keep the sail area and it's lateral and vertical position approx the same.

There is no way of locking the centerboard indicated on the drawings. I have not seen this as a problem. Boats like this are simply not fast enough for the centerboard to lift. Of course, it might happen occasionally during short surfs off the wind, but why would anyone surf off the wind with the centerboard down? Since this is a cruiser that is supposed to spend most of the time in archipelagoes or close to the shore it is more important that the board can lift if you hit bottom or a rock.

Many thanks for your comprehensive & quick response. Just by way of further explanation, I wondered if, in the unlikely event that one was caught out in a channel (say, the Whitsunday Passage?) by some unexpected weather, a locking centreboard might add an extra margin of safety. Mostly of course one would leave it unlocked (Hill Inlet?! :) Beautiful piece of design too Bjorn, you chose your rigs well.

Thanks Terry. I see the construction methods and details on my plans more as suggestions for those who do not have the experience to do it in their own way.

A centerboard lock would be easy to invent or improvise if conditions should make it worthwhile.

Bjorn,

Have been looking at the 600 for my first building project. Looking for a nice trailerable boat for the shallow waters of the James River in Virginia. I am a tall guy, (2m). How long is the v-berth?

Do you offer study plans?

Thanks,

James

James,

The berth is 196 and will be 200 if you put your head close to the hull and your feet close to the center of the V-berth ;-)

Or you can move the forward bulkhead a couple of inches – of course, at the expense of some locker volume. Theoretically, you could also move the aft bulkhead, but I don't think the galley area should be any smaller than on the plans.

You might also stretch the design some 1-2% to get a little more space (relatively easily done by multiplying all fore-n-aft dimensions by that figure).

I don't have study plans, but if you email me I can reply with copies of the drawings attached.

Hey there, I am pondering building a little camper/cruiser and the your sharpie has made the short list (Bolger's Chebacco being the other option). If a sleeping platform were added in the cockpit to cover the foot well would it be suitable for the kids to sleep in under a boom tent?

...not only for kids ;-) With a footwell cover, you'll get a king size bed at 230x160 cm. Even without a cover, you'll have two cots 230x50 cm. And if you leave the forward part of the footwell (the grating over the drain well on the drawings) open to not block the passage from the cabin, you have a sleeping area of 190x160cm.

A boom tent can be rigged from the gaff or lug sprit (best in a simple boom crutch)

Good to know, I will have to talk to my wife about what we want to do. You don't offer study plans correct?

Hey, I was looking for more construction pictures, and this link showed up... pretty sure someone posted the full plans. Were I you I would request that they remove it. https://www.scribd.com/doc/129319216/Sharpie-600-pdf#logout

Also, whats the outboard arrangement like?

Hi Bjorn,

A very attractive small day-sailer.

Some comments:

1. The gaff is peaked so high it is now pretty much a gunter rig. Workboats used the lug - either fixed or dipping - because it was economical, the mast was short, as was the gaff and the CofE was low. I can see this rig catching every small breeze on a river (it reminds me of the old Thames A-Raters) and in sheltered waters but I would not venture further than that without at least two deep reefs in the main. And flexing in gusts? Maybe the gaff would feather the top part of the sail but the mast bend? I hope not. It is not a Finn racing dinghy.

2. Offset centreboard. What's the problem? It doesn't matter where the board is situated, as long as there is one - ask anyone who has sailed a Thames barge or Dutch botter. I built a Phil Bolger 24ft schooner (also a sharpie) which had an offset daggerboard. Never noticed any difference on either tack. And your arrangement keeps the interior clear - very important in such a small boat.

3. I've done enough rowing, thanks. Is there an outboard well aka the Drascombe Lugger?

4. The major criticism. Plans, Table of Offsets? That is so last century. Why not cutting files, so every part in plywood can be accurately profiled? The builder then has assembly and epoxy filleting only to do. And the fits are better than any builder will manage with his jigsaw. Have a look at our Workstar 17/5.4m (on the webpage), all put together using profiled parts, tabs and wedges. You Licence Fee would cover: the cutting files, construction drawings, assembly instructions, fitting out ideas maybe?

Any competent CAD/CAM designer could do this for you, if you cannot do it yourself - but I suspect you can.

All our work boats are built from kits of profiled material.

Kind regards, Chris Smith, MD, Pacific Workboats cc

And the mizzen is offset too? What's the problem with that?It will work just as well as a C/L mast. People are soo conventional!

Hi Chris

Thank you for the comments, and I am glad you like the little cruiser - but,

1. I don't agree with you on the gaff. On the contrary; looking at small sloops or cutters, historic or contemporary, the Sharpie fits in somewhere in the middle regarding gaff angles. More horizontal gaffs are used primarily on larger craft with big topsails. This is a gaff, in contrast to a Gunther sprit, that is essentially an extension of the mast.

My Sharpie has a relatively large sail area, which means you rarely need to start up an engine. The downside is of course that you need to reef early in a rising wind - which I prefer to motoring in the very light winds, where sailing in a flat-bottom, hard-chined, boxy boat will be a delight and not an ordeal.

And of course, the tabernacled gaff mast with shrouds and stay doesn't flex! But the unstayed lug mast does.

2. There is no problem with an offset centerboard, which I try to explain on the sharpie-page. The same goes for the offset mizzen mast. The only potential problem is the clash with old traditions (even if those sometimes are not as traditional as some chose to believe - which I also mention the page).

3. Rowing isn't a bad alternative since it is a relatively light boat with a healthy sail area that pushes her along faster than rowing even in very light winds. But there are suggestions for an OB either on the transom or in a well, or a small electric motor under a bridge-deck (but not detailed instructions on the plans).

4. My business is plans, not kits. Furthermore, a lot of small things on the plans are suggested, not dictated, and the builder who wishes to do so and have the experience can adjust, change or invent after his or her ideas and experience. The few builders who might feel at a loss without the insert-tab-A-into-slot-A type of instructions will find that I am happy to discuss or advice on anything throughout the building process.

Hi Ben

Thank for pointing out the parasitizing of my website - imagine some clown stealing an entire website page, with headings, photos, formatting, and publishing it on a clueless share-site where you have to subscribe to read what is free on my site!

For engine alternatives I have suggested:

1. A cutout in the stern for a long rig OB, or

2. an OB well in one of the corners for a standard OB, or

3. a small electric motor under a short bridge deck, or

4. oars! This is a light boat with a lot of sail area and rowing would be needed in dead calm only.

These options are not included in the plans but I am happy to discuss and advice if needed.

And it is correct that I don't have any proper study plans, but if you send an email I will answer with printable (desktop printer size) images of the six drawings. Specify if you want the lugger or gaffer.

H Bjorn,

My comment was that with the gaff peaked so high, the rig was close to a gunter. I learnt to sail aeons ago in a lug rigged dinghy and the gaff was at a much lower angle. But I like what you have drawn - and I agree with your philosophy of having lots of sail for light airs, even if you are reefing early in stronger winds.

Is the whole hull glassed? That strikes me as unnecessary. With a 2 x 12mm bottom (very heavy, but I suspect for ballast?) even two layers of glass will add nothing to the strength of the boat. The glass will provide abrasion resistance if you are consistently going up sandy or stony beaches, nothing more.

You are effectively selling a kit. By the time the builder has laid out all the parts and then cut them, he has a kit, from which to build the boat. So, why not leap over all the laying out and start off with the kit? The problem with most amateur boat building is that it takes too long and, not infrequently gets abandoned (and lot of plans are sold and the boat(s) never built - I have a drawer full myself. One day!) Tab A into Slot B works very well. The boat needs no jig or building frame, pulls itself together and with no twist. And the boat gets built quickly - and most amateur builders are building because they want to get afloat asap, not because they are in love with building boats.

Hi Chris

The fiberglass doesn't contribute much to the structural integrity of the hull but reduces upkeep significantly – being a tougher and longer-lasting finish than paint.

But there are options for the hull: from fully glassed inside and out to just glassing the joints, from joining the plywood with wooden stringers to using epoxy fillets and fiberglass etc.

The heavy bottom has a dual function: ballast as you suspect, but also because this kind of boat lends itself to sitting on the bottom in tidal waters or to be beached – the rudder and centerboard swing up easily when hitting the bottom or rocks.

I have over the years noted a slight difference in attitude between my customers in Europe and the US. The European amateur builders seem slightly more confident and competent (buy the plans and a year later email some photos of the finished boat), while many American builders have more need for advice and instructions and ask questions that sometimes surprise me. So, over there I think that kits might have a better market than around here...

Good day!

On the 3D picture of bulkheads assembly, I've noticed that stem and first bulkhead connected to the rest of the construction with just a stringers. Is it normal for hull construction strength? Or maybe there is some more carcass parts, that is not shown on this picture?

Thanks.

Vlad, this is a simplified image to explain the construction method. Building the sharpie you would use a lot more small pieces of plywood and wood – or (which I prefer), epoxy-glass fillets, giving a cleaner and more easily maintained interior.

Hej Björn.

Din sharpie skulle vara ett roligt och spännande projekt att testa. Vet du vad den kostar att bygga, mellan tummen och pekfingret ungefär?

Det är väldigt svårt att ange en siffra, eftersom det beror på många val under byggets gång; kvalitet på plywood, ambitionen med epoxy/glasfiber etc, balansen mellan köpt och egentillverkade detaljer mm – och mina ursprungliga kalkyler (50 000 kr) är 15 år gamla och jag räknade med att sy seglen själv.

Med en grov uppskattning skulle hamna kring 100 000 kr för en sjösatt, segelklar Sharpie, enkelt utrustad enligt ritningen och där du inte shoppat upp dig på dyra köpeprylar.

Jag har precis börjat köpa in material innan jag skall dra igång mitt bygge på riktigt.

När jag läst igenom Olle Jepssons beskrivning tolkar jag det som att han bara kört epoxi/glasfibre på utsidan av båten, stämmer det? Eller är tanken att det även ska vara glasfiber invändigt? Eller är det bara epoxi?

Vore ytterst tacksam för ett litet klargörande :)

Philip, i ett plywoodbygge är glasfiberlaminatet främst till för att skydda träet och för att ge en stabil yta för lackning/målning. Epoxy är ett av de tätaste plastmaterial som finns och skyddar träet mycket bättre än lacker.

Glasfiber på utsidan gör mest nytta, men även insidan utsätts för fukt – det skvätter in vatten, regnar in genom en öppen rufflucka, kondens i fuktigt väder etc. Därför rekommenderar jag laminering av alla plywoodytor i en båt – men det är såklart också en kostnadsfråga.

Risken för skador hänger också samman med kvaliteten på plywooden. Marinplywood är väldigt dyr, vilket motiveras av att allt trä är högklasiigt och att det inte finns några håliheter inne i plywooden. Billigare plywood har ofta lågkvalitetsträ som fyllnad i mellanskikten och det kan finnas större eller mindre glipor, som kan bli startpunkt för fuktskador och röta.

Ju enklare plywood, desto viktigare att kapsla in den på alla ytor med glasfiber/epoxy.

Professionella båtbyggare laminerar inte sällan alla plywoodakivor innan delarna skärs ut. Det ger fördelar, dels genom att det är lätt att få bra finish på hela skivor än på utsågade delar och dels genom att mycket tid sparas. Ett sätt att göra detta på är att laminera skivorna och stapla dem på varandra med plastfolie mellan och pressa ihop hela traven på en gång. Resultatet är färdiglaminerade skivor mef närmast perfekt finish. Men för amatörbyggare är oftast kostnaden för slöseri med glasfiber/epoxy ett större problem än några timmars extra jobb.

En annan fördel med att laminera innan man sågar är att plywooden inte flisar sig. Det blir jämna fina snitt.

Jag har nu påbörjat själva bygget... Riktigt roligt må jag säga.

Alla skott är urkapade och det börjar vara dags att montera själva grundstommen.

Försöker av den anledningen planera lite för kommande steg och har stött på ytterligare en grej jag inte riktigt förstår:

Är tanken att endast sätta bly på de ställen som visas i ritningen, eller skall det sitta symetriskt på båda sidor om centerlinjen?

Huvudsakliga syftet till min fråga är nämligen att jag försöker räkna ut ungefär hur mycket bly jag kommer behöva.

Har du någon ungefärlig uppskattning?

Placeringen och dimensioner enligt ritningsblad 6 (skall förstås sitta symmetriskt på båda sidor om centerlinjen) ger ca 200 kg barlast, som sedan kan behöva justeras beroende på om du använder centerbord av järn (22 mm tjocka blyplattor) eller trä (25 mm tjocklek), och beroende på hur mycket batterikapacitet (och -vikt) du anser dig behöva.

Nice boat. My congratulations

¿Do the plans include the full project for CE mark purposes? . In my country is needed a full project according CE regulations to obtain flag and register.

Thanks for your attention.

CE-certification is the responsibility of manufacturers, producing and selling boats, primarily in the EU.

This site and the comments here are about building a kayak, canoe or boat for your own use – which is an entirely different scenario.

I see Bjorn, but, sorry, even for home builders it is required full project signed by naval architect to pass final inspection to obtain register and flag.

Thank you.

Wish to add : Here in Spain.....

Wish to add : Here in Spain for Sharpie 600.....

There must be some misunderstanding here. CE-certification is for boats being sold on a market, and it's the responsibility of the producer/importer/seller to apply for certification for products being marketed.

Furthermore, as I read the directive, a craft built for own use is excluded.

I can't, of course, provide a CE-cert for a boat being built by some else.

Yes, you are right, sorry.

CE certification not compulsory for homebuilders, but full project is required for register and flag.

Thanks so much ,

I am an Englishman and not so fussy - in fact in British traditional working boats assymmetry was typical in placement of the mizzen, bowsprit and especially lee boards as in the magnificent Thames sailing barge that sailed remarkably well with 2 lee boards on either side of the hull only one of which was lowered at a time, port or starboard, depending on the tack.

Symmetry is for milksops. Assymmery has its own special beauty if your mind isn't in a rut.

Glad to hear, Jim ;-)

I think of the American Concord transcendentalist writer Ralph Waldo Emerson who said: "a foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen and philosophers and divines." – and one might add, little boatbuilders and sailors.

https://www.cmdboats.com/mist.htm

Hi dear Mr. Thomasson

I think someone took inspiration from your jewel

kind regards

Gianni

In my small website I have put connections to your project, I ask your permission to keep them or tell me if I have to remove them.

Your projects are very beautiful.

Thank you

https://gbsailboat.oneminutesite.it/

see "Sharpie 600 Björn Thomasson - The design of a poem"

Hi Gianni

If any influence, it would more likely be the other way around – Karl Stambaugh designed his Mist a few years before I drew up my Sharpie. But I don't think there is a need to look for such direct influence. Both our boats are merely developed interpretations of a boat type that was quite common in the 50s, when marine plywood became available for boat building – and those, in turn, were simplifications of earlier boats from Alden, Williams, Warner, Giles et al – and nowadays often with a bit of Bolger thrown in for inspired use of sheet panel construction.

And you are, of course, welcome to link to my site, and also, if you would like, use material (images, text) from it.

Molte grazie. L'amore per il tuo progetto mi ha tratto in inganno senza pensare ad un origine comune dagli Sharpie originali.

What a beautiful boat . Have been looking to build a weekend boat and the Sharpie 600 ticks all the boxes for me. I served my apprenticeship as a boat builder, building fireballs, firefly,merlin rocket and Flying Dutchman. For the last 30 years I have been building super yachts with GRP. My shed has now been extended read to build a sharpie. When I have the money I will be ordering your plans. Brilliant web site.

Graeme Ambrose

Thanks, Graeme! I am excited to think about what a builder with your qualifications might do with my design ;-)

Hi Björn. I am building the CLC pocketship in Aluminum at the moment.

I am thinking about the Sharpie as my next one. What are your thoughts about building the sharpie in aluminum?

I see no problems with that, though I can't assist you with material dimensions and such practical issues – no experience ;-)

Hi,

I am curious about the sailing characteristics of the Lug Rigged sharpie.

What winds an swell can it handle?

Also interested in experciences with building the Lug Version.

I hope one of the 20+ lug-sharpie builders around the world might offer a comment on the sailing qualities and building project. My view wouldn't add much, since it can be found in the text above and, of course, is quite biased ;-)

Gillar denna båt

en fundering dock - går den att förlänga den som dina kanoter? Jag tror du skriver i byggbeskrivningen för kanotbygge att du rekommenderar att man max förlänger med 10 procent. Gäller det även för sharpie 600?

Det går bra att förlänga men det blir mer komplicerat än för en kajak, där det bara handlar om att ändra spantavstånd.

Sharpien är byggd med plywoodpaneler somm passas in i varandra och dessa måste ritas om med de nya måtten. Likaså måste förmodligen rigg, segelyta och långskeppsbalans kalkyleras/justeras, och placeringen av mast/master kan påverka inredning och placeringen av däcksbalkar etc.

Tjena! Har du någon gång funderat på att rita en motorbåt med deplacementskrov som kan byggas med den här tekniken? Typ en mini trawler på ca 7 m antingen med utombordare eller inombordare. Motorbåtar som är billiga i drift finns det ju inte direkt gott om numera.

Tack för en av internets absolut bästa och mest informativa hemsidor.

Nej, några sådana funderingar har jag inte haft, i alla fall inga som hållit i sig tillräckligt länge för att hamna på ritbordet. Nu har jag inte tid att ägna mig åt ett nytt designområde med nya krav på beräkningar och kunskapsunderlag.

Men jag har genom åren sett en hel del trevliga förslag från t ex Phil Bolger, Karl Stambaugh, Jay Benford, Sam Devlin m fl – små trawlers, coasters, tugs och liknande i olika storlekar från 14 ft och uppåt...

Just ordered the plans for the gaff rigged version. Hope to start building very soon. Only problem - my workshop is 5.90m. long !! Shouldn't be a problem.

I am english but live in France. I would be very happy to keep in touch with anyone (english or french speaking) who is building at the moment.

I am an amateur but this is not my first build.

Hello Miles,

The hull, including a protruding stem piece is 606 cm long on the drawings, so if you can't extend the workshop or fit the boat on a diagonal, you may have to shorten the hull slightly – which isn't hard to do but takes an hour to recalculate the horizontal measurements before cutting the panels.

I built a small boat in a short garage some years ago and extended it by nailing a board (OSB) over the opened doors and covering the extension with a tarp.

I'll have a look in my customer's file for builders that might be building or have recently finished a Sharpie.

Hi Bjorn,

Thanks for your reply. Is the recalculation of the horizontal measurements easy to do ? Is it simply a matter of reducing them by 2 or 3% or is there more to it than that ?

I'm planning to build on a low trailer so that I can push the stern back to the end wall when not working on that part. I would then be able to shut the workshop doors for security. Would the slight reduction in length affect other things - like sail area, etc

Thankyou, Miles.

A percentage calculation is OK, but I am lazy so when a recalculation is needed I take the original measurement, multiply it with the new LOA, and divide it by the original LOA (which of course is a simplified form of percentage calculation).

I built the canoe yawl the same way; wheels on one end of the strongback, handles on the other, and wheeled it in and out of the garage depending on the weather and the task at hand.

A small LOA reduction doesn't need to involve the sail area, but of course the mainmast position (measurement from the stem or stern) to keep the balance of the craft.

Thanks very much. Will let you know what I decide - reduce the length or extend the workshop.

Eagerly waiting for the plans to arrive !

Bonjour, j'aime beaucoup votre Sharpie 600. Pensez-vous qu'il serait possible de le faire entrer dans un container de 20 pieds ? Quel est la hauteur du mat du lougre ? Merci pour vos réponses. Gilles

Bonjour Gillis

Mon français est peut-être assez bon pour commander une bière ou un repas, mais pas pour discuter des finesses des bateaux, alors j'ai dû utiliser Google. J'espère que c'est compréhensible ;-)

La coque est un peu plus longue (606 cm, y compris le tige extérieure) que l'intérieur d'un container de 20 pieds (590 cm). Mais vous pouvez réduire la longueur hors tout en multipliant toutes les mesures longitudinales par 3 %. Avec un tel ajustement, il n'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit au niveau du gréement.

Le mât principal est trop long pour tenir dans un conteneur (694 cm).

/Björn

I use also Google for understand :-) Thanks for your answer !

I just have a couple of questions regarding the lug rigged Sharpie 600.

How much ballast is required, I have approximately 250 kg. of lead, would this be sufficient?

If one can utilize strip planking rather than plywood, are those scantlings given on the plans?

Is lofting required?

Thanks

Arne

The suggested ballast weight is approx 200 kg. Indicated in the plans are four lead plates attached on the inside of the plywood bottom between the bulkheads (I pour molten lead on a piece of particle board with wooden battens as a frame). If electricity is installed, and perhaps an engine, some lead can be replaced with one or two lead batteries.

Strip construction is a good alternative (no scantlings given though), but use the same dimensions as for the plywood sheets plus fiberglass cloth on both sides. The bottom may be constructed with 28 mm floorboards, to give good protection in a tidal mooring or if running aground, its weight replacing some of the lead.

No lofting is required for the hard chine plywood box type of hull, where the bulkheads are the stations, drawn directly on the bulkhead material from the table of offsets.

Bonjour. Have you provided space for anchor storage?

The drawings don't specify how to arrange an anchor box, but the space forward of the main mast can be utilised for stowage – and if used for an anchor it can drain through the topside.

Hi Bjorn,

Is it possible to get the plans as a .STEP file?

Also, the build photos referred to by in the link, Bernard Goffin's , are no longer available because of the demise of Adobe Flash. Is it possible to make them available in another format, please?

Thanks,

Paul

Hi Paul

I am sorry but it is no to both questions. For the first, I don't have the means to provide .STEP files. What I can do is provide the drawings as pdf vector files that might with a little effort be converted to a suitable 3D-format. For the other question I have not been able to contact Bernard Goffin som some time, and have therefore removed the link. But I have added a link to another French professional builder of the Sharpie.

Hej

Det var en mäkta fin båt du ritat!

Har du funderat på att komplettera loggert-riggen med ett peke och fock?

Jag har sett en del Tasmanska båtar med detta upplägg, och det skulle ge både den i mitt tycke snyggare loggert-riggen med sin "bumkin" och ett vackert waterstag...:)

Vet du om det finns någon båt i Stockholmsområdet man kan få slänga ett getöga på?

Om du vill kunna erbjuda step-filer eller DWF för CNC, skulle jag kunna hjälpa dig med det, jobbar med alla möjliga ritningsformat till vardags.

Tack Henrik

Någon fock har jag inte funderat på för Sharpien, dels eftersom jag tycker sådan hör mer hemma på de lite större loggertarna; Bisquines och Cornish luggers och liknande och dels för att det blir en väldigt lång och ohanterlig båt i hamnar och i skärgårdar –och onödigt bökigt om man måste hissa upp peket som på holländska botters. Men för den som vill är det rätt lätt att lägga till en: ett peke och en liten relativt låg fock och en aning större mesan för att kompensera – kanske också minska storen en aning (lite lägre) för att inte behöva reva alltför tidigt.

Maila mig, så ska jag se om jag kan hitta en loggertsharpie i din närhet.

DWF-filer kunde möjligen vara intressant, men min erfarenhet från diverse kajakprojekt är att det alltför ofta uppstår småproblem med passformen, och att det därför krävs ett provbygge och efterföljande justeringar innan det fungerar – vilket känns lite ohanterligt med tanke på att allt utom sidopanalerna är enkla tvådimensionella plywoodbitar, enkla att rita upp och såga ut, och sidopanalerna hänger man på, ritar av och sågar ut.

Men är du intresserad är det fritt fram att ta fram körbara filer för all bitarna, provbygga en sharpie, kolla/justera och sedan sälja dessa filer. Jag förmedlar gärna ut dem i samband med ritningsbeställningar.

Hi Björn,

Long time no see! Not much chance either since I don't paddle anymore due to a pituitary tumor.

I love the sharpie with that high aspect standing lug. Looks way better than the gaff and points higher as well I'd guess. I just wonder if I'd care for the loose foot with the sheetblock whipping about over the cockpit....

Cheers, maybe we'll meet again someday. In the meantime, Happy paddling,

Dick van Zanten

Sorry to hear about the diagnosis, but nice to hear from you again. Though it has been many years since we met at the Stocken kayak meeting, I still remember when you got a top speed I hardly thought possible out of the Black Pearl!

I agree about the sheet block. But it's like a classic dilemma (Scylla or Charybdis), though with a modern lightweight block, it might be a better option compared to being hit with the gaff boom, acting like a baseball bat while gybing ;-)

Besides, the only persons standing in the cockpit are the helmsman, temporarily in tricky waters and then at a safe distance from the block, and the cook and navigator popping the head up in the hatch, again at a safe distance from the block (but of course not the sail). So, getting hit by the block poses a risk mainly if someone stands up in the middle of the cockpit while gybing, a practice that has to be advised against ;-)

Skriv en kommentar