Visa varukorgen
Design & Illustration

Prismatisk koefficient

Kajaker med fylliga stävar har högre toppfart men går inte lika mjukt i sjögång.

Prismatisk koefficient (PC) eller volymfördelningskoefficient är nära relaterad till bredd och skrovform och anger hur volymen är fördelad i båten. (Matematiskt är PC förhållandet mellan båtens undervattensvolym och volymen av den kropp som uppstår om nollspantets undervattensarea multipliceras med vattenlinjelängden.) Kajaker ligger oftast mellan 0,50 och 0,60.

Pc – definition

Betydelsen av PC är ungefär den, att kajaker med högt PC, d.v.s. stor volym i stävarna tenderar att knuffa bog- och häckvåg längre ut mot stävarna och får alltså en högre teoretisk toppfart.

Men det kan naturligtvis överdrivas. Alltför stor volym i stävarna drar upp en stor bogvåg – då har kajaken förvandlats till en pråm. För lite volym i stävarna å andra sidan drar upp en stor och kraftkrävande häckvåg samtidigt som farten sjunker på grund av att bog- och häckvåg kommer närmare varandra. diagram: volymfördelningskurva Nollspantet (det till ytan största spantet - oftast det som sitter i mitten eller strax bakom sittbrunnen) på en låg-PC-båt kommer också att vara större för samma volym och måste därför flytta mer vatten en längre sträcka för att komma fram.

Om man låter volymfördelningen följa en cosinuskurva får man en optimal vattenströmning runt skrovet (från -180° till +180 ger PC 0,50 och 150° - +150° ger PC ca 0,55 o.s.v.)

För varje fart finns ett lämpligt pc, som ger mest effektivitet, d.v.s. där en given ansträngning resulterar i flest kilometer. diagram; fart/pc Tabellen här visar detta för ett skrov med 5 m vattenlinje. Varje kajak har alltså en ekonomisk fart. Ligger den högt som på t.ex. Nomad, Njord, Panthera, Frej, Spindrift, Spray m.fl kan en van paddlare hålla en hög marschfart med relativt liten ansträngning medan en ovan paddlare med dålig kondition, som inte orkar hålla kajaken i ekonomisk fart inte kommer att kunna dra nytta av fartresurserna. Kajaker med grönländskt ursprung som Black Pearl eller Hunter har generellt lägre ekonomisk fart, vilket beror på att fart inte var en prioriterad egenskap på Grönland. En låg-pc-kajak är oftast mer lättpaddlad i marschfart men med en  lång vattenlinje kan den även ha en bra toppfart.

Om att ändra mått i ritningen

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar