Show cart
Design & Illustration

Build a better kayak than you can buy

On choosing, building and using canoes, kayaks, paddles and small boats

Choosing is about dimensions, characteristics, performance, equipment and other things that influences the choice of a kayak or canoe to buy or build.

Building is information on the building method, a complete online building manual for kayaks canoes and paddles, and facts on materials.

Paddling contains advice on paddling techniques, safety in kayaks and canoes, as well as online classes on navigation, meteorology, touring and maritime common sense.

Reading is articles on the history and geography of kayaks, canoes and paddles, a commented list of related books, links etc.

The latest news and launching reports

Nya läsupplevelser

Other Minds och Metazoa, av Peter Godfrey-Smith

Jag har läst två böcker av Peter Godfrey-Smith, en australiensisk professor i vetenskapsfilosof och historia. 

I den första, Other Minds, djupdyker han (bokstavligen) i utvecklingen av medveten intelligens hos andra varelser. Som för de flesta andra egenskaper är intelligens inte en linjärt accelererande kurva från en knappt märkbar start till vår egen intelligens. Tvärtom har intelligens ”uppfunnits” flera gånger genom historien och tar sig olika uttryck vid olika tillfällen (kreationisterna och intelligent-design-gänget kommer inte att gilla boken ;-). Allt började i haven, för att långt senare fortsätta upp på land.

En stor del av boken handlar om bläckfiskars mycket spännande nervsystem. Det är cirkulärt organiserat (demokratiskt) i motsats till vårt hierarkiska (toppstyrt), vilket ger en hel del spännande funktionella skillnader – åtta tentakler som är så fulla av neuroner att de i praktiken kan tänka själva – och inte minst, ett ibland häpnadsväckande intelligent och kreativt beteende hos djur som ofta inte blir mer än ett par år gamla, lever ensamma, med mycket lite socialt sammanhang. Bläckfiskar i akvarier lär känna sina skötare, gör raider till andra akvarier för mat, kan släcka lampor genom att spruta vatten på dem och gör våghalsiga rymningar. 

I den andra, Metazoa, funderar han vidare på när i historien ett medvetande utvecklades, det vill säga när en organism kunde sägas vara medveten om sig själv som skild från sin omgivning och sina artfränder och därför medvetet kunde hantera sin situation. På samma sätt som med intelligens, uppstod detta medvetandet i olika utvecklingslinjer vid olika tillfällen och med olika resultat. Han dyker ner till primitiva organismer, svampar, koralldjur, maskar och följer hur medvetandet etablerades; ögon som följer omgivningen och organismer som gör medvetna val för att undkomma fara, hitta mat med mera. Genom historien med svampar, koraller, räkor, bläckfiskar, fiskar och vidare upp på land med insekter, reptiler, fåglar och primater, och med en prosa som är spännande, medryckande och vetenskapligt filosofisk, berättar Peter Godfrey-Smith deras historia som en viktig pusselbit i den ständigt aktuella filosofiska frågeställningen: vad är ett medvetande. 

Böckerna har varit en stor läsupplevelse, lika rika som livet självt.

Read full post

Nanoq – Jan Sörfeldt

Från den flitigt använda snickarboden (Frej och Smart, Frej, Black Pearl, Nanoq) hos hos Jan Sörfeldt har det kommit två nya Na… Read full post

The first official Swedish championship in Greenland kayak rolling – and a spectacular record

This weekend the first official Swedish championship in Greenland kayak rolling was held in Stockholm on a wonderful late summe… Read full post

Frej – Håkan Duhlbo

Hej Björn Här kommer en bild på Frej som jag byggde i vintras och sjösatte i början av sommaren. Det är mitt första kajakbygge… Read full post

Updated product images

I found a fun little script that I am using for the product images for kayaks and canoes. It with a slider you can chose smooth… Read full post

More news and launchings…

Launchings

  1. Nanoq – Jan Sörfeldt
  2. Frej – Håkan Duhlbo
  3. Frej XS – Mike Keeler
  4. A new Spray in Canada – Mark Trevorrow
  5. BLack Pearl – Inge Fristad
  6. Nanoq – Naomi McKay
  7. Spray – Björn Andersson
  8. Panthera i produktion!
  9. Nanoq – Valter Vilör
  10. Frej – Celso Mera

Latest comments