Show cart
Design & Illustration

Kränga väder?

republikan med dunkla motiv...I det stora landet i väster har en republikansk senator vid namn Rick Santorum lagt fram ett lagförslag som går ut på att förbjuda den nationella vädertjänsten att tillhandahålla väderprognoser och sjörapporter kostnadsfritt via media till konsumenter, eftersom det snedvrider konkurrensen. Den gode senatorn föreslår i sin republikanska allvishet att den nationella vädertjänsten bara skall tillåtas leverera sitt material till de privata vädertjänster (t ex Surfline, AccuWeather and The Weather Channel) vars affärsidé det är att ta betalt för sina prognoser, så att de utan otillbörlig konkurrens skall kunna sälja tjänsten vidare till slutkonsumenten.

Man tar sig för pannan! Först skall dessa hårt prövade amerikaner via skattemedel finansiera en nationell vädertjänst som utfärdar prognoser –– för att sedan tvingas köpa tillbaka dessa från privata entreprenörer. Undrar var senatorns kampanjbidrag kommer från (senatorn kommer för övrigt från Pennsylvania, en stat utan kust).

Låt oss hoppas att detta är alltför korkat för att dyka upp i den svenska debatten - med eller utan EU-hjälp...

Comments

Björn! Ingenting borde förundra oss längre. Kan fransmän köpa upp vattenresurserna i Afrika för att sedan sälja buteljerat vatten som de påstår är bättre, skulle det här säkert kunna bli verklighet i vårt land också. Hysch! Inte värt att prata mer om detta. Beträffande väder vet jag med säkerhet att om det regnar om vintern, termometern blir minus och vinden kommer från nordost - tja, då blir det snö på Österlen.

/hälsn Henri

Post a comment