Show cart
Design & Illustration

Lite byggidéer från Bengt Ekwall

This page is currently available in Swedish only. I may find the time to translate it eventually, but in the meantime Google Translate may provide something intelligible.

Lite byggidéer från Bengt Ekwall

"Jag upplevde inte byggriggen tillräckligt styv utan skruvade billig spånskiva på båda sidorna och fick en mycket stadig lådbalk. Jag lät skivorna sticka ut några centimeter, vilket visade sig var mycket praktiskt att fästa skruvtvingarna i när virket att fästa byggspanten i skulle skruvas fast. Den plana ytan blev också platsen där verktygen kunde läggas. Att sikta in längdlinjen med en tråd som lätt rubbades kändes osäkert. Jag spände hårt en tråd över "lockets" hela längd som centrumlinjen för spanten, men för lätt att rubba ur jämviktsläget. Ett drag med svart sprayfärg över tråden och på spånskivorna satt nu en rak och orubblig spånskiveljus mittlinje mitt i färgen när tråden togs bort.

smart syftlinje
Att få stävarna stadigt på plats medan ribborna fästes underlättades genom att spara material så att ett stödben, som också fästes i spantet, blev kvar och som sågades bord innan de sista ribborna fästes.

lasersikte
Att ställa byggspanten horisontellt efter att "spantklossar" monterats, underlättades genom att ställa spanten på "ställskruvar" och använda laservattenpass.

kontrollera bredden
Skrovet fjädrade ut något men med snören och kilar, som det ju finns gott om, kunde bredden trimmas till däcket med en utmärkt precision

Prova ut sittbrunnstorlek
Många bud på hur stor sittbrunn man skall välja. Med attrapp provad jag fram hur liten som passade mig utan att göra det för svårt att komma in."

Comments

Hey Bengt!

Good to see ya man! I am in spokane.

How ya been? Cool to see ya active and canoeing.

Man you dont look any different. You still the same old Bengt!

As you know I am still in the Air Force, after almost 6 years.

If this keeps up I am going to retire pretty young.

I hope all your family is well!

Take care my friend

Howard Allen

Post a comment