Show cart
Design & Illustration

Kanadensarpaddlars utseende och historia

This page is currently available in Swedish only. I may find the time to translate it eventually, but in the meantime Google Translate may provide something intelligible.

Historiska kanotpaddlar är oftast lövformade med smala skaft. Sådana paddlar har hittats i primitiva kulturer runt hela jorden - vid Hjortspringbåten från Danmark, från Polynesien och Kanada.

Dessa paddlar fann sin form tidigt och dramatiska förändringar och förbättringar saknas – utvecklingen och regional anpassning har främst bestått av relativt små skillnader i bladform och skaftets och handtagets utseende.

Jag har inte lyckats hitta så mycket material om den tidiga utvecklingen. Illustrationerna nedan är tolkningar av främst Edwin Tappan Adneys dokumentation av näverkanoter (The Bark Canoes And Skin Boats Of North America, Smithsonian Institute Press 1983).

Öppna en karta som visar de olika kandensarnas

En tidig illustration av en kanadensarpaddel
En tidig illustration (1600-tal) av en kandensarpaddel. Proportionerna är förmodligen fel då tecknaren kanske inte varit van att göra vetenskapliga iaktagelser och illustrationer.

En havspaddel från 1749
Paddeln ovan hör sannolikt till en havskanot från MicMac-indianerna på Kanadas ostkust. Den följde med en kanot till England 1749.

Paddel från en havsgående fiskekanot från Passamaquoddy
Paddel från en Penobscot-kanot från tidigt 1800-tal, avsedd för havsfiske och jakt.

Malecite-paddlar
Paddlarna ovan hör till olika Malecitekanoter under 1800-talet. De båda översta är från Passamaquoddy och 1849, den nedre från St John och 1888. Mittenpaddeln är i ceder, de båda andra i lönn.

Abnaki-paddel
Paddeln hör till en St Francis-Abnaki-kanot – en kanottyp som försvann ur historien omkring 1890.

Beothuk-paddel
Den här paddeln användes till Beothuk-indianernas havsgående kanoter, och försvann också under senare delen av 1800-talet.

Nascapee-Cree-paddel
Eastern-Cree-paddel från Labrador och sent 1800-tal.

Western-Cree-paddel
De här paddlarna hör till Western-Cree-indianernas jakt- och transportkanoter. Den övre är en manspaddel, den undre en kvinnopaddel. Äldre Cree-paddlar (mitten av 1800-talet) var ofta dekorerade med rött pigment som på bilden.

Kutenai-paddel
Paddeln hör till Kutenai-folkets märkliga ”sturgeon-nose-canoes” från Kanadas västkust (British Columbia), bland de mera primitiva av de kanadensiska näverkanoterna.

Moderna paddlar

Moderna paddlar följer i stort samma mönster. Det finns i huvudsak tre bladformer: uttersvans, bäversvans och den rakkantade, som brukar kallas voyageur, traveller eller något liknande – och två handtag: Northwoods och klassiskt.

Bäversvans med northwoodshandtag
Exempel på en bäversvans med northwoodshandtag.

Bäversvans med klassiskt handtag
Exempel på en bäversvans med klassiskt handtag.

Voyageur med klassiskt handtag
Exempel på en voyageur med klassiskt handtag.

Uttersvans med klassiskt handtag
Exempel på en uttersvans med klassiskt handtag.

« Previous page 1 2 3 4 Next page »

Comments

There are no comments yet.

Post a comment