Show cart
Design & Illustration

A passage through ice

A passage through ice

In the summer 2010 my nephew Edvin Buregren sailed his boat to Canada, a trip covered in his blog. It was the first step in an ambitious attempt to sail the northwest passage, from the north Atlantic to the Pacific north of Canada and Alaska. The primary goal is to raise the awareness of the effect the global warming is having in the polar ice cap. They will attempt a route further north than what has been previously possible, but that may be just open for the first time since before the last ice age, due to the receding ice. They will work together with media and organisation to help raising the awareness on what is going on and the gravity of the situation.

For this some support is needed and they have opened a site where you can contribute a small sum. Starting at $10, you can buy shares in the expedidion and have your photo on the site, the name on the site or on the rubber dingy, join them for a couple of days on the boat and many other things. The money is needed for buying satellite time to update the project blog in real time, to offset CO2 emission for the times where ice conditions forces them to use the engine, to reinforce the boat for ice passages and to get a more efficient radar than the one they used to navigate the ice fields west of Greenland last summer.

Donations are needed since this is not a large-scale scientific expedtition with a substantial budget, but three dedicated guys in a standard sailboat (a Swedish Monsun 31) trying, on a shoestring, to make a difference. Here is their presenatation: 

Read more about their planning, preparation and about the 2010 trip from Limhamn to Newfoundland.

Comments

Hear hear!

Hej, allesammans.

Kan ibland störa mig mycket på den här typen av expeditioner som skall öppna vår medvetenhet över problematiken i arktis. Min åsikt är helt rakt att vi inte skall vara där. Behövs faktiskt inte allt för mycket arbete med tankemotorn för att komma fram till den slutsatsen. Konstigt att det inte är så många andra som kommer fram till samma sak.

Håller inte med, Mikael

Det här är förmodligen grabbar som vill kombinera äventyr med att dra sitt strå till stacken för att lyfta fram en fråga som de tycker är viktig. Med tanke på den lilla negativa miljöpåverkan de har med sin seglats kommer nog resultatet bli positivt för arktis. Och personligen tycker jag det är mycket bättre att några få gör expeditioner/äventyrsresor till udda platser än att stora mängder människor flyger till Tailand för att sola.

Hej, allesammans.

Ett litet förtydligande från min sida bara. Jag anser att vi inte skall flyga överhuvudtaget. Jag anser att vi inte skall vara i områden där naturen borde få ha sin plats i fred utan mänsklig påverkan. Jag anser att vi inte skall exploatera djur bara för att vi för får njutnings skull skall kunna bära päls, äta hamburgare eller gå på cirkus. Jag anser inte att vi som bor i landet Sverige skall utnyttja arbetare i lågprisländer för att vi skall få billiga konsumtionsvaror.

Nähä. Men de här grabbarna flyger inte, de seglar. De bär inte pälsar, de äter inte hamburgare och det skulle förvåna mig mycket om cirkusar utövar någon som helst lockelse.

Däremot väljer de att segla nordvästpassagen istället för att glassa runt i Västindien eller Hawaii, bland annat för att kunna berätta om och visa vilka förödande konsekvenser just de aktiviteter du nämner får i polarområdena – något som för mig ter sig högst vällovligt med tanke på att de flesta lågpriskonsumerande, hamburgerätande, pälsbärande cirkusentusiaster aldrig kommer att kunna se detta med egna ögon.

Hej, allesammans.

Jaha... Men så bra då...

Hurra!

Det här kan jag ju bara inte hålla mig utanför :)

Mikael; jag håller med dig i dom flesta av dina åsikter. Tyngden av miljö och sociala rättvisefrågor ligger ju tunga på alla våra axlar. Ibland är det så tungt att jag bara har avsky kvar för min omvärld och mina medmänniskors oförmåga att sätta sina nöjes och konsumtionsvanor i samband med det lidande och destruktivitet som de drabbar vår planet och dess invånare med. Detta var en av dom största drivkrafterna till att jag vill ut och segla från första början. flykt..

Det bästa vore ju naturligtvis om vi alla drog oss tillbaka, slutade flyga, bränna fossila bränslen, äta kött eller gå på cirkus och aldrig skaffade mer än ett barn, men för dom flesta är det helt otänkbart. För att vilja göra skillnad och för att miljömedvetenheten skall gå från att vara ett dåligt samvete som man helst förtränger till att bli en medveten självklarhet måste frågan belysas. Det är omöjligt för människor att förändra sig om dom inte är medvetna om varför dom gör det.

Jag kan för all del se fåfängligheten i att dra på äventyr i miljöns namn och jag har inga illusioner om att vår expedition kommer att förändra någon radikalt, med jag hoppas att vi kan vara en del i ett större sammanhang som sakta men säkert förändrar och styr vår omvärlds medvetande i en bättre och mer medveten riktning.

Dessutom tror jag att det är bra att låta oljeprospekteringsindustrin få lite sällskap däruppe.

Hej, allesammans.

Min tolkning är att du är en person som gör en Al Gore. Hoppas att det inte blir för många transferresor med flyg mellan hemorten och båten. Ni kan ju alltid gå på Cirque du Soleil, klart sevärt och helt djurfritt. Lycka till !

Hörde på nyheterna att nästan varannat naturkunskapslärare i USA presenterar klimatskeptikernas idéer som en teori jämställd med FN:s slutsats att vi människor påverkar jordens klimat.

Isen i arktis smälter oerhört mycket mer av amerikanernas extrema utsläpp av koldioxid, än av några äventyrares resa för att visa vad som händer.

Om vi inte vinner kampen mot dumhet och okunskap, så ger jag inte den framtida miljön något stort hopp.

Så lycka till grabbar! Ni behövs!!

Hej, allesammans.

Den enda människan i världen jag kan ändra på är mig själv. Min åsikt är att det gäller alla andra människor också, inklusive dig Edvin Buregren. Om du nu håller med mig i de flesta av mina åsikter, måste jag säga att jag inte fattar någonting av din resa eller resonemang. Blir helt ologiskt för mig av flera skäl:

1. Du skulle inte segla i Arktis.

2. Du skulle inte använda flyg som ett av dina transportmedel.

3. Du skulle inte köra för motor på havet.

För övrigt behöver inte mina åsikter några ryggdunkare.

Kan också låta meddela att det här blir mitt absolut sista inlägg på Internet. Kanske vi syns i sommar.

Post a comment