Show cart
Design & Illustration

Euro Paddle Pass

EPP

The new competence classing system for Europe have been published in part. It covers six color-graded levels: white, yellow, green, blue, red and black (the first, white, is an optional discovery level, with very little "competence" involved) and will in time cover all paddling disciplines.

Available now are:

  • General Information on the EPP Awards
  • Level 1 and 2 (All disciplines)
  • White Water Kayak (Levels 3-5)
  • Canoe (Levels 3-5)
  • Sea Kayak (Levels 3-5)
  • Nordic Sea Kayak (Levels 3-5) - somewhat curiosly this seems to be about Scandinavian K1-trainer class

Descriptions of the instructor levels are missing - an agreements on this has not been reached yet. Missing are also descriptions of marathon, sprint, multisport etc.

Someone notice a similarity to the BCU system? Not surpricing since the BCU have been an important advisor for this project.

Here is the link to the EPP site. There you will find most about the system, the disciplines and the levels. It is a work-in-progress though. Some parts are missing, a few links does not lead to the expected etc. And the site is a formidable horror from a designers view – not many of the outdated obsolete practices from the early primitive web pages are missing - not one of this centurys advances have been employed. I am in shock!

Nevertheless it will be interesting to see what impact this will have and how it will be used.

Comments

Känner inte till BCU's system, men jag tycker det påminner lite om PADI, certifikat och loggbok... jag har en sådan loggbok i nån gammal låda någonstans.

Intressant.

/Niklas

måste få undra vad de är tillför och vem de är tänkt till? om de inte innefattar någon form av instruktörs certifiering vad och vem certifieras då enligt detta och som frågat varför?

har hört om BCU väldigt kort men har inte förståelse nog för att se parraleller eller så...

Tanken är att, precis som PADI inom dykning, synkronisera utbildning och kompetenskriterier så att till exempel en nivå-två-utbildning inom havskajak ser likadan ut var i Europa man än går kursen. Det kommer också att ge kajakuthyrare lite större möjlighet att ställa lite krav på sina kunder: att inte släppa iväg nivå-ett-kunder i hyrda kajaker i nivå-fyra-forsar. Likaså kan kunskapsföretag bättre definiera förkunskaper som krävs för att gå en viss kurs och därmed höja kvaliteten, eventföretag kan bättre definiera kraven på att följa med på turer etc.

BCU (British Canoe Union - Englands Kanotförbund) har varit föregångare för att systematisera paddlingsutbildningen, både för vanliga paddlare och för instruktörer, efter sådana här tankar. ACA (American Canoe Association) och NIL (Nordisk instruktörslicens) har hängt på med liknande system, men med viss lokal anpassning, liksom flera andra länder.

Instruktörscertifiering kommer - regelsystemen publiceras efterhand som överenskommelserna blir klara. Men man kan nog räkna med att det färdiga förlaget kommer att ligga väldigt nära BCU även här.

då är jag med tackr för föklaringen...

de låter faktskt mycket förnuftigt

När de började 2004 var målet bland annat att få fart på en allt fetare befolkning. Det är därför EU bidrar med pengar. SKF har varit involverade varav "nordiska havskajaker" finns. Vet inte vad de andra nordiska förbunden har bidragit med.

http://www.eu-sports-office.org/en/?categories_id=2&topics_id=15&articles_id=647

Precis som Björn skriver är det dels ett affärstillfälle samt en avlastning för uthyrare. De som hyr och har "körkort" minskar risken för negativ publicitet i form av olyckor. Kanske inte gäller de som har ganska skyddade vatten i jämförelse med de vid atlankusten.

Post a comment