Show cart
Design & Illustration

Offensive rolling

English summary A posting about rolling as an offensive move. In some conditions a roll can succeed where normal paddle strokes may fail. One of these is when beating out from a shore through heavy surf. Instead of trying to push through and risk being swept back on the beach or even flipped backwards, a roll into the breaker achieves two things: it presents a half submerged kayak bottom to the wave instead of the upright paddler being slammed in the chest, and when upside down the upper body anchors the paddler in the water, so that he or she looses no ground. After the wave you roll up and continue paddling. A slow continuos roll is usually well timed to the wave passing (in Justine Curgenvens ";This is the Sea", Ralph Johnson demonstrates this usage of a roll - stressing when talking about it, that it is just a demo, and of course not needed on such a tiny wave).

Through the surf

Another situation is when paddling with the waves coming in at your left or right side and one suddenly breakes. Instead of being swept along on a high brace you could capsize on the lee side and perform a slow roll up behind the wave, again taking the full force of the wave on the kayak bottom with the upper body as a sea anchor and avoid losing ground or being thrown off course. Since the water moves in circles in a wave front, you hardly need to do much of a roll - often it is enough to wait for the wave to bring you upright again (which of course those who haven´t tried won´t believe).

Comments

läste artikeln nyss och kom att fundera på vilka andra alternativ som finns för att ta sig ut förbi ett grunt område nära stranden var större vågor kan tänkas bryta. för andra sätt än att rolla under dem bör väl finnas även om de då inte kanske är lika effektiva och energi sparande.

Ja, rollar gör man normalt bara om vågorna är så stora att det är risk för baklängesvolter eller att svepas med tillbaka till stranden (eller naturligvis för skojs skull) - och det finns mycket få stränder i Sverige som är utsatta för sådan surf att det verkligen behövs.

Annars är det bara att ta sig över eller dyka genom vågen framåtböjd (för att flytta fram tyngdpunkten och minska konfrontationsytan) och med paddeln längs med kajaksidan (för att slippa få tänder utslagna när vågen får tag i paddelbladen).

Någon som kan komplettera med ytterligare synpunkter eller råd?

på så vis.

men fungerar det att gå igenom vågen frontalt även om den skulle bli så stor att den bryter. som ex så pass stroa vågor som man hittar i australien och eller i usa/florida. m.m?

tänkte om vågen är så stor att risken finns för bakåt voltande. finns där då inget annar sätt än att rolla igenom? eller man måste i så fall gå igenom vågen frontalt och göra sig så liten som det bara dår där av?

så man kan i så fall vid paddling på ställen i världen var stora brytande vågor förekommer nära land, antingen rolla igenom eller hällre vänta ut vågorna och hoppas på en mindre som man kan sa sig över och komma förbi just de partiet var vågorna bryter?

Ofta finns längs en strand partier med lägre vågor - till exempel djupare rännor mellan sandrevlar där vattnet strömmar utåt (på engelska kallad rip). Studerar man vågsystemen en stund ser man ofta dessa partier, där man kan slå sig ut med hjälp av vattenströmmen och relativt beskedliga vågor. I en vik eller bukt finns rip:en ofta längs kanterna. På en öppen strand kan det vara var som helst beroende på hur botten ser ut.

Post a comment