Show cart
Design & Illustration

Oh, give me the sea

What a luck that the sea offers other possibilities than land. Otherwise it might have ended like this

Comments

I kommentaren till den ryska trafikkarusellen efterlystes eller föreslogs en korsning som skulle vara "so confusing and bizarre..."

M. C. Escher har redan löst den uppgiften med sina myror på möbiusbandet.

http://www.moillusions.com/2006/10/eschers-moebius-ring-with-ants.html

Det finns nog även i Sverige en och annan trafikplats där man undrar om inte Escher eller Reutersvärd haft ett finger med i spelet – Segerondellen vid Malmös norra infart är en…

Post a comment