Show cart
Design & Illustration

Search tool-link collection-blogroll

SKOOGLE A new and ambitious link collection/blogroll/search tool with focus on kayak and paddling, the Skoogle (Sea Kayaking gOOGLE) is based in England but initiator "Grazie" links to blogs, sites, resources in all of Europe, with ambitions for the world. The interactive map is a nice version of a map search - somewhat sparse yet outside the primary areas, but developing...

Comments

43 cm över masik! Inte blir det mycket man kan stoppa i en sån baidarka. Fast den var ju vådligt snygg, det medger jag. Själv inser jag efter mycken trial and error att mitt "paddelspann" mår bäst av 54-55 cm/masik. I det ingår även ett vettigt djup så jag kan ta med mig utrustning på färden. Allra bäst känner jag mig i min Ammagssalik-kopia. Förvisso tung, men så skönt den går i vågorna.

Nyss var jag ute och fotograferade den s k trädgården. På fem dagar lyckades ett antal mannar fixa grävning, 400 m slangdragning, förflyttning av gammal panna och inforsling av den nya, fylla på köldmedlet och få det hela igång. Bye, bye med oljan och in med markvärmen. Det fungerar redan excellent. Dessutom finns leverantören alldeles i närheten.

Efter grävningen har den snälle grävaren plattat till marken som hungrar efter gräs. Men vi blev av med en massa björnbärsrevor... Nu ska bara den gamla oljetanken desarmeras och två nya vattenburna element komma till i källaren.

Efter alla år i diverse hus - inte källare, inte vind. Helst någonting plåtklätt och med aluminiumspröjsar i fönstren. Max höjd till taket som bör vara platt 2 20m.

Ja, det var riktigt skönt att slänga ut oljepanna och tank - borde ha gjort det för flera år sedan! Jag kan också se lockelsen med dina husideal - ganska lätt från min utsiktpunkt i ett snart hundra år gammalt tvåvåningshus med stor källare, stor vind (brant takvinkel), massor av stora gamla träfönster med 2 mm glas och nästan 3 m i tak i bottenvåningen.

Post a comment