Show cart
Design & Illustration

Spring, all of a sudden!

Kjell solar...

Suddenly it is 20 degrees (C) and in the garden everything happens at once. You can almost hear how the plants break through and turn towards the sun. There were garden work that had to be done, and a pair of shorts were more than enough to keep warm.

Kjell, the nine months old red cat, is having the time of his life. A lot of drowsy flies, bumble bees and beetles to catch. It doesn´t help trying to fly high above him - goalkeeper talent Kjell lets nothing pass that moves.

Högtflygande Kjell

Comments

Nere i Peru fick vi lära oss Inkans solhälsning. Solen var ju deras allra högsta gudomlighet.

Och som i många andra samhällen så hölls katten oxå för något utöver det vanliga.

Den nedre fina bilden på Kjell illustrerar en fin solhälsning, och vilka varelser kan till fullo njuta av solen som just katter.

Tack för den bilden!

Ja, det är kanske det han gör, Kjell – en ovanligt dynamisk solhälsning ;-)

Eller kanske ett soloffer, även om just den humlan kom undan, om jag minns rätt.

Kjell är för övrigt inte det enda hotet mot skånska vallhumlor i våra trakter just nu. Nere vid Höje Å smyger ett gäng engelska fältbiologer runt med håvar för att hämta hundra vallhumledrottningar till England. De skall ersätta de som dukat under när deras habitat – blomsterängar med vitplister, rödklöver mm – rationaliserats bort till förmån för mer kostnadseffektiv markanvändning.

Förra årets "skörd" hade man visst lite otur med, men i år har man enligt uppgift varit mer ambitiös med återställandet av riktiga humlehabitat och hoppas på mer tur med vädret.

Hundra drottningar lär motsvara ungefär en procent av det skånska beståndet, och en lyckad återinplantering gagnar såklart arten globalt. Enligt Richard Dawkins med "The Selfish Gene" sker all biologisk utveckling utslutande på genernas villkor för att maximera dessas möjligheterna till spridning, och den är inte individrelaterad utan kopplad till populationen som helhet – sålunda står de engelska fältbiologerna i humlegenernas tjänst i detta ärende – även om deras uttalade syfte är att säkra pollinering i engelska trädgårdar och jordbruk för framtiden.

Det finns ju en del att fundera på i sammanhanget (kanske snarare o-sammanhanget). Kostnadseffektiv pollinering = humlor och bin vad kostar alternativet?

Förstörda habitat - Markanvändning Anläggandet av kvkm-stora golfbanor, på brukningsbar åker/vall-mark, med extrema monokulturer. (jfr Kerstin Ekmans Vinter-program för några år sedan). Där "jordbrukarna" på sin höjd sprätter små jordkokor omkring sig.

Eller där det, för kortsiktiga vinsters och i markägarnas frihet, kalhuggs och nyckelbiotoper ödeläggs för att så småningom kanske återplanteras och effektivt läggas locket på för mångfalden i minst 70 år.

Inka-indianerna hade tre ledord att hålla sig i, Arbetsamhet, Kunskap och Kärlek. Med de tre orden byggde de ett imperium som var större än romarriket. Å dom slog inte ihjäl så värst många för att åstadkomma det. Sen efter drygt hundra år kom spanjorerna och betedde sig.

Talet tre går igen i symbolspråket, inkorna hade ju inget skriftspråk, triangeln, tre trappsteg, tre världar mm. I soloffret offrades tre utvalda coca-blad eller tre majskorn eller tre ......

Det görs även numera som en liten del av fokuseringen inför någon uppgift eller som ett tack för att nåt gick bra. Inte alls olikt nutida, exvis idrottares procedurer före o efter, eller vanliga eftertankar och koncentrationer/fokuseringar.

Kärleksbegreppet innefattade att leva i harmoni/balans med naturen, i vilken människorna självklart ingår.

Hej ! Såg bilden redan när du la ut den och har fått många ohämmade skratt till den. Helt fantastisk bild och texten är perfekt. Inga problem att vinna pris för denna fantastiska och humoristiska bild. Lev väl och allt gott till dig och din fantastiska hemsida.

Aum shanti !

Post a comment