Show cart
Design & Illustration

Wooden Pearl

Jim Ansund´s Wooden Pearl

Hello Björn.

Just want to you to know that my "Wooden Pearl" is launched and paddled (weight 12,4 kg without the deck hardware). She feels like a thoroughbred compared to my Nomad. Very stimulating. Handrolls do not work yet, but I have full confidence in my "bombproof" paddle rolls. How many BP:s are built in Sweden and the world?

Thanks for advice and support during the building process!
Regards Jim Ansund

Comments

Hej Jim

Tack för bild och rapport.

Så här ser en snabb räkning ut:

Sverige: 53, Norge: 10 (inkl 2 till Svalbard), Danmark: 8, Finland, USA: 7, Holland: 3, Tyskland, Israel: 2, Island, Belgien, Frankrike, Spanien, Estland och Kanada: 1

Totalt 98 byggda Black Pearl.

A quick count:

Sweden: 53, Norway: 10 (incl 2 to Svalbard), Denmark: 8, Finland, USA: 7, Holland: 3, Germany, Israel: 2, Iceland, Belgium, France, Spain, Estonia och Canada: 1

Totalling 98 BP:s

12,4 kg!

Säg den glädje som varar. Min pärlas 13,5 känns med ens otympligt. Tusan också!

/mvh David

Pst David! Du har ju skott och luckor - lite vätgas i stuvfacken...

98 Black Pearl alltså - det var ju tämligen exakta siffror det... Har du statistik på dina andra modeller också? Hur många Kavat har byggts tillexempel? Är det den ritningen du har sålt flest av genom åren?

Statistiken är inte lika detaljerad som för BP, men sedan starten i augusti -95 leder Kavat stort: 1216 ritningar, ca 40 % av alla kajakritningar - beroende dels på att det är den mest populära modellen och dels på att varit med längst av alla. Tvåan Isfjord ligger långt efter med 272 (sedan starten juli -98)

Under 2007 säljer jag fortfarande flest Kavater (40 st hittills) men försprånget minskar: tvåa ligger nu Black Pearl (24 st) - därefter i fallande siffror: Isfjord, Njord, Nomad, Thule, Smart, Hunter, Najad etc.

Det skulle inte förvåna mig om Black Pearl går om Kavat när 2007 års siffror summeras, efter de strålande recensioner och den uppmärksamhet den fått senaste tiden, främst i USA.

Bland kanadensarna leder Sport (178 st sedan starten i september -99), följd av Caribou, Singoalla, Fors och Swift.

Post a comment