Show cart
Design & Illustration

Återkallade paddelflottörer i USA

U.S. Consumer Product Safety Commission, Office of Information and Public Affairs Washington, DC 20207 återkallar i samråd med tillverkaren och med omedelbar verkan 1000 paddelflottörer av märket NRS på grund av drunkningsrisk.

Är det måhända ett inlägg i debatten om prylbaserad vs kompetensbaserad säkerhet? Nej, det var elakt. Jag tar tillbaka…

Comments

Logikbaserad säkerhet: Om man går och köper en paddelflottör så är det för att man har funderat på att utsätta sig för drunkningsrisk. Det är lätt att förstå att själva drunkningsrisken alltså består av i att man inte har en paddelflottör. Så nu efter återkallandet av 1000 flottörer har ju drunkningsrisken drastiskt minskat ...hos tillverkaren.

Jag hyser sedan länge en i mitt tycke välgrundad misstänksamhet vad gäller statistik. Inte bara när det gäller paddelflottörer, utan även det på senare tid uppblommade s k "klimathotet". Parametrarna när det gäller det senare överträffar förstås det förra. Men komplexiteten vad gäller klimatet gör nog att folk snart slutar bekymra sig. Ska det gå åt h-e så kan det väl göra det till musik - d v s mullrande motorer. Senaste istiden var för ca 10-12 000 år sen och att tro att jorden är ett stabilt klot som t o m i gången tid växlade sina magnetiska poler är lika tossigt som att tro att en ev paddelflottör räddar mig i sjönöd. Alternativet är att stanna i land. Och den ångest som uppstiger genom alla meddelanden kan läggas i en redan fylld papperskorg.

Om någon ev förstår det här, som jag knappt själv förstår, rekommenderar jag ett värdefullt pris. En fin, handgjord paddel av Björn t ex. Vad gäller mig själv har all s k klimatångest nu försvunnit. Särskilt sedan gårdagens långa och härliga paddeltur! Och mötet med en välbekant paddlare i en statistiskt väl förekommande Lisa. D v s det första jag såg var de vita bladen på paddeln. På avstånd såg jag inte paddlarens kropp utan bara de växelvisa bladen. Jag undrade vad det var för konstiga fiskmåsar som fladdrade över vattenytan...

Jag tror jag anar vad du menar, men eftersom jag redan har en bra paddel så avstår jag från att göra anspråk på något pris ;-). För övrigt är mina paddlar sällan fina men ofta ganska funktionella. Men tack ändå.

Som komplement till din misstro mot statistik vill jag anföra en djup misstro mot komplcerade tekniska lösningar på enkla problem – för att citera Max Frisch: "”Teknologi handlar om att inrätta livet så att man slipper uppleva det.”

Egentligen är det väldigt enkelt (ja inte klimatfrågan alltså!): Säkerhet i kajak är bra utrustning, använd med omdöme och kunskap.

Tack för raderna, Björn. Vad jag glömde att påminna ev läsare om, är att världshaven rymmer den största mängden koldioxid. En ny värmande El Niño och våra paddelvatten utsöndrar det alla avskyr i dag. Men utan koldioxiden inga skogar - det växer så det knakar enligt min svåger som en gång var en långsamt gående och knäande jägmästare bl a uppe i Lappmarken.

1989 stod skidliftarna lika stilla som vintern 2007 uppe i Åre. Här i Skåne hade vi då den varmaste vinter som uppmätts någonsin! Då hette just boven "den lille".

Bovarna är nog utbytbara...

Just nu kämpar jag med Tom Yosts egendomliga plywoodspant. Jag tror inte jag gjort koincidenterna fel, men herregud, i det där tilltänkta fartyget kommer jag aldrig att rymmas! Jag har låtit förnuftet råda och använt mig av de mått jag vet passar mig. Jag har mejlat till honom och fått ett trevligt svar - men inte särskilt upplysande.

Den som vill se vidundret färdigt och i rum sjö kan slå in Bryan Hansel som blixtrande snabbt byggt en Nikumi baidarka. Man får leta sig fram till rätt site.

Post a comment