Show cart
Design & Illustration

Baidarkabygge i norr...

Baidarka skin-on-frame

Jag brukar säga att jag bygger quick-and-dirty - snabbt byggda (räknat i arbetstimmar, dock inte alltid i linjär tid) prototypbyggen.

Men vad är väl ett quick-and-dirty-bygge mot ett äkta norrländskt hippsomhapp-bygge?

Så benämner Pelle Angvert sin halvvägs komna baidarka, som på grund av byggarens vankelmod genomgår en omgång demontering/remontering, därmed visande byggmetodens flexibilitet - och därav hippsomhappet. Mer om detta i Pelles fotodagbok från bygget...

Comments

There are no comments yet.

Post a comment