Show cart
Design & Illustration

Bättre sent än aldrig…

I efterdyningarna av hårddiskkraschen hamnade jag på efterkälken med uppdateringarna på sajten. Så här kommer lite bortglömt.

Paddelklinik hos Petrus i Tranås:

Petrus kajakverkstad
I Petrus kajakverkstad finns alltid nya kajaker på gång – de flesta för uthyrning

Klart för praktiska övningar
Teoripasset på förmiddagen avklarat, lunchen aväten och dags att gå i kajakerna för eftemiddagspasset ute i Sommen – lite mer spännande än tänkt, eftersom det blåste upp på Sommen. Under eftermiddagens demonstration och instruktion blev det därför lite kapsejsningar här och där i gruppen, och följaktligen blev det mer övning i kamraträddning än på de planerade manövreringsmomenten. Avslutningen med rollövningar gick dock som förväntat – tre-fyra mer eller mindre ovana paddlare satte sina första rollar.

På väg ut i Sommen
Söndagen användes till en tur i Sommens skärgård – vackert och trivsamt.

Skär och holmar i Sommen
Jon i en Isfjord i Sommens norra skärgård.

Utsikt från Svalberget mitt i Sommen
Utsikt på Svalberget en bit ut i Sommen. Någonstans längst bort mot horisonten ligger Malexander.

Dött träd på SvalbergetEtt dött träd på Svalbergets tvärbranta östsida – spiralvridet efter solen. Nedanför branten är det bråddjupt och sönderbrutet och med möjlighet till lite kul rockhopping i ostlig vind. Överhuvud taget är de stora vattenytorna och den varierade skärgården mycket trevlig och omväxlande - ett gott alternativ till våra kuster. Rent sötvatten är inte heller så dumt – inget vattenförråd behövas packas med – det räcker med en kåsa. Medaljens baksida är att det behövs näsklämma för att rolla, annars orsakar osmotiskt tryck obehag i näsans slemhinnor – men det är ju ett problem som alla paddlare öster om Utlängan drabbas av.


Petrus himself sjösätter
Sjösättning vid Svalbergets nordspets. Petrus med en Isfjord.

näckrosor i en lugn vik
En annan sida av Sommen – näckrosor och vass.

Dalsland: Även Kanotmaraton fick sin dos av blåst. Både Ulf och jag (och andra) fick ägna en del tid åt att plocka upp ofrivilligt badande kanotister längs banan – det vill säga, sådana som slog runt långt från land, långt från arrangörernas följebåtar och visade påtaglig oförmåga att själv klara sitt predikament.

De första två milen gick i kraftig motvind vilket för de flesta innebar sämre tid än förra året. Den medvind som många sedan hoppades på för slutsträckorna (och som optimistiskt utlovades av loppets kommentator vid starten) blev sidvind i de sista milen över Lelången. Eftersom jag inte hann få min nya (och förhoppningsvis snabbare) kajak klar, fick det bli Njord i år igen. Tiden blev 6.48:07 (jämfört med 6.39.15 2004 och 6.28.47 i fjol). Försämringen får nog bara delvis skyllas på motvinden, men desto mer på dåliga förberedelser under en säsong med ovanligt lite långpaddling.

Arrangemanget var som vanligt mycket välskött – ingenting att klaga på där (se även Ulfs rapport).

Comments

There are no comments yet.

Post a comment