Show cart
Design & Illustration

Black Pearl – Daniel Helgesson

Black Pearl – Daniel Helgesson

En ny Black Pearl i sjön, lite senare än planerat – ibland kommer det saker emellan. Som kanske syns är det i "mina" farvatten: Salviken mellan Vikhög ovch Barsebäck.

Daniel låter meddela att: "...den går som ett spjut, och inbjuder till mer rollövning. Fick snöpligt göra en bail & re-entry istället för min tänkta roll. Så - room for improvement. Och nu vet jag hur man poppar en tuillik upp & ner under vatten."

Den ruttnande tången ser kanske inte så inbjudande ut, men den är ett mjukt och repfritt underlag att sjösätta från – och utanför är det vit sandbotten som lyser turkos i middagssol. Fem meter mellan bilen och vattnet är inte heller så dumt.

Comments

Och dessutom _strålande_ exempel på svensk konstruktions- och ingenjörskonst i såväl för- som bakgrund...

Det strålande exemplet i bakgrunden är nog lite mer långlivat till sin strålande karaktär ;-)

Post a comment