Show cart
Design & Illustration

Den förträffliga stormrollen

stormroll

För ungefär ett år sedan lyckades jag för första gången få till något som liknar en grönländsk stormroll, och konstaterade att Maligiaq Padilla (enligt John Heath i videon ”Rolling with Maligiaq”) betraktar den som sin favoritroll. Anledningen förstod jag inte – varför favorisera en lite besvärligare roll framför den säkra, eleganta och energisnåla standardrollen?

Nu känner jag mig säker även med stormrollen och har börjat inse hur bra den verkligen är.

Det har blivit den roll jag oftast tar till.

Vad är då en stormroll och vad är fördelarna. Med reservation för att jag fortfarande är nybörjare med grönländska rollar och bara har en begränsad insikt, så uppfattar jag det så här.

Stormrollen (videosnutt från qajaq.se) innebär att man behåller normal fattning på paddeln (inget krav dock, den som vill flyttar ut paddeln), rollar ner framåtlutad, sveper paddeln över 90 grader och kommer upp framåtlutad.

Fördelarna är flera:

  1. Man rör inte överkroppen – till skillnad från standardrollen, där man för överkroppen från fördäcket till akterdäcket under vatten, vilket tar lite tid och kraft, och akterlig sveproll (reverse sweep roll) där man för överkroppen från akterdäcket till fördäcket.
  2. Paddeln rör sig knappt 90 grader. Med normalfattning blir det väldigt liten yta som behövs – kan vara en fördel i turbulent vatten, liksom om det finns hinder (grenar, linor, tång, andra kajaker och paddlar nära) i vattnet.
  3. Man kommer upp framåtlutad med paddeln i läge för lågt stöd. Med standardrollen kommar man upp upp bakåtlutad och har svårt att ta snabba stödtag innan man rest sig upp och fått ner paddeln till ett lågt stöd (i och för sig inget stort problem – man reser sig upp under rollens slutfas).
  4. Håller man paddeln med normalfattning är den hela tiden klar för stödtag på båda sidor.

 

Sålunda lite mer avmätt motorik, mindre yviga rörelse med överkropp, armar och paddel än vid andra rollar, men lite mer kraft i slutfasen för att komma upp. Inte så dumt...

Comments

skulle du vid denna insikt säga att stormrollen därmed är mer pålitlig, mer lämpad som förstahandsroll och därmed bättre att lära sig som första roll?

hur går det med havs racern föresten? har inte hört något om den på ett bra tag nu

Nej, börja med standardrollen – den är den lättare att lära och en pålitlig roll som är bra att ha som backup när det av någon anledning strular till sig.

Havsracern har varit bortprioriterad ett bra tag – för mycket annat att göra. Men den kommer. När jag har något att berätta kommer rapporter igen.

Post a comment