Show cart
Design & Illustration

En fundering om spammare

De skumraskfigurer som fördunklar internettillvaron med spam tycks ha en rätt märklig människosyn - att döma av vad mitt flitiga städprogram just nu trycker ner i papperskorgen verkar de tro att jag är hysteriskt intresserad av billiga Rolexkopior och lågprisviagra, köper penisförstoringar på nätet åtminstone ett par gånger om året, älskar att ruinera mig på bluffaktier med fåniga namn, ivrigt väntar på chansen att få försäkra bilen i Uzbekistan och dreglar över möjligheten att ”sanera” lån och skulder med hjälp av namnlösa postboxföretag i Västindien. Det har dock lugnat sig lite med erbjudandena om att mot generös ersättning hjälpa Ugandiska före detta förvaltningschefer att smuggla ut sina kvarglömda miljarder.

Hur mår personer som tjänar sina pengar på sådant? Hur kommer de att ha trivts med sig själva när det börjar bli dags att ta ner skylten? Arma människor – get a life!

Comments

Björn!

Din beskrivning stämmer på pricken med vad som landar i spam-map också.

Häls/Jan

Ja, vad säger man om scumbags like that...

Internet är både av ondo och av godo

Spam suger

Sidor som din, Björn, gör internet till en fantastisk värld och jag tror att i slutänden vinner det goda över det onda, så kämpa på!!

/Robert

Almunge - Uppsala

Jag tror att alla måste hjälpa till att kämpa för att behålla ett fritt internet. Hoten är många och högst påtagliga. På ena sidan de merkantila krafter på ömse sidor om den diffusa linjen mot ren kriminalitet som oförtrutet gnor för att förvandla all mänsklig kultur till reklam - på den andra en ohelig allians av reaktionära mörkmän som lobbar envist för att kunna begränsa informationen till sådant som passar deras egna små inskränkta agendor, och religiösa fundamentalister som tror sig veta bäst vad vilken information vi andra kan tillåtas ta del av. Och i mitten en förvirrad skock av intenetoperatörer som ägnar sig åt självcensur för att slippa påtvingad censur och en och annan Don Quixote som springer runt och gastar på förbud, begränsningar, inskränkningar, avlyssning, svartlistning utan att riktigt veta vems skitgöra han eller hon utför eller vem syften som gynnas.

Frihet och demokrati måste dessvärre försvaras och återerövras oupphörligen, generation för generation...

Penisförstoringar... med fyra barn och tolv lika välartade barnbarn har jag väl uppfyllt Gamla testamentets uppfordrande krav på att befolka världen. Den där tiden är nog förbi, jag överlåter min själ till det gudliga samt filosoferna. För att motverka världens dumheter rekommenderar jag alltid Voltaire - "Candide" t ex (den bästa av världar) som ett av mina läsande barnbarn förkunnade var den bästa bok hon läst hitintills. För att upptäcka dumheterna i omgivningen plus de styrandes egendomliga uppfattning vad skolan ska ha för uppgift rekommenderar jag dessutom Samuel Butlers "Erewhon" en omskrivning för det fiktiva landets namn - Ingenstans eller No Where. Där kan man finna upphovet till allt ont i nutiden, inklusive Uganda-pengar och Viagratabletter som bara har färgen lika originalet. För att verkligen få frid i själen och uppfatta de dagliga, lantliga sysslorna som viktigare än internet, radio och TV vill jag uppmana läsarna av Björns eminenta site - Vergilius´ "Georgica - Sånger om lantbruket".

Som motvikt mot den värld, som ständigt vill bedragas!

Får jag då på tal om forntida sanningssägare inflika att Senecas "Om livets korthet" är högst modern och upplyftande i sin beskrivning av dessa, då som nu, lika förtappade...

Candide - uppriktig, sannfärdig, renhet, av franskans candeur lika med oskuldsfullhet, med rent sinne. Seneca kunde inte sagt det bättre. Bättre ett kort men rent liv än ett långt fyllt med en massa... ja, ni vet.

Post a comment