Show cart
Design & Illustration

Black Pearl, bygge

Lyfte ut kajaken ur den trånga källaren för att kunna backa ett par steg och få lite perspektiv på linjer och konturer.

I lifted the kayak out from the cramped basement workshop, backed a few steps to get a better view of the lines.

Utomhus för första gången Lyfte ut kajaken ur den trånga källaren för att kunna backa ett par steg och få lite perspektiv på linjer och konturer. Ser OK ut även om kajaken inte riktigt ser ut att höra hemma på en höstgräsmatta med blöta höstlöv. Skall också kolla om lastutrymmena (handskfack vore kanske en mera passande benämning på den här storleken av utrymmen) är täta inför helgens övningar. Gummilinorna på däck är än så länga bara tillfälliga - har inte bestämt än om jag skall ha gummilinor eller en traditionella linor med slides - beslagen i däck är utformade för att klara båda systemen.

Utomhus för första gångenUtomhus för första gångenUtomhus för första gången

Tack, precis vad jag önskat mig - en egen sittbrunn Den svarta färgen är vald dels efter inspiration från de grönländska rollkajakerna, dels från den japanska Qaanaaq, som jag hänvisade till tidigare bland nyheterna, och sist men inte minst från våra två svarta katter. Den ene annekterade omgående sittbrunnen.

Här finns resultatet från stämpelklockan.

 

Föregående byggrapport

 

English summaryI lifted the kayak out from my cramped basement workshop, backed a few steps to get a better view of the lines. Looks quite OK even on a lawn with autumn leaves. I also need to check if that hatches and bulkheads are tight in preparation for the pool testing coming weekend. The elastic cords on the deck are temporary - I have not yet decided whether to use elastic cords or more traditional straps and sliders.
The kayak is flat black, with inspiration from the Greenland rolling kayaks and from the Japanese Qaanaaq. Paws up also from our two black cats - one of them immediately felt at home in the cockpit.

Comments

There are no comments yet.

Post a comment