Show cart
Design & Illustration

Goda råd till vinterpaddlare

Den här videosnutten innehåller nyttig info om överlevnad i kallt vatten: www.exn.ca/video/?Video=exn20020325-icewater.asx (tips från Qajaqusa)

Comments

Mycket bra information som alla borde se!

Intressant att ta del av. Ger filmen en för lugnande tro att man kan klara sig ett bra tag? Jag kan inte minnas att de sas något om vad han hade för typ av kläder på sig och hur det påverkar överlevnadschanserna.

Här är två artiklar som diskuterar bl a klädselns betydelse för överlevnadschanserna: http://www.wildernessconnection.com/cold2.htm (http://www.wildernessconnection.com/cold2.htm) och http://www.wildernessconnection.com/coldinjr.htm (http://www.wildernessconnection.com/coldinjr.htm).

Mer om vinterpaddling och nedkylning: http://www.thomassondesign.com/doc/langfard8.php (http://www.thomassondesign.com/doc/langfard8.php),

http://www.paddlingsnyaadress.com/paddlarvaard/avkylning.htm (http://www.paddlingsnyaadress.com/paddlarvaard/avkylning.htm),

hem.passagen.se/tjornkajak/kallt.html (http://hem.passagen.se/tjornkajak/kallt.html)

Jag tyckte det såg ut som om han hade Kokatats torrdräkt på sig. Om ja så ökar det naturligtvis tiden innan nedkylningen blir livshotande rätt avsevärt.

Det finns en artikel av badaren själv ute på nätet (kunde dock inte hitta den just nu) där han redogör för omständigheterna kring och slutsatserna av badet. En av punkterna var att han bar sådan klädsel som en skid- eller skridskoåkare rimligen bör ha - dvs varken våt- eller torrdräkt. Med vinterdykutrustning hade testet varit helt värdelöst.

Komplettering en timme senare: Hittade den gode professorns egen hemsida: http://www.umanitoba.ca/faculties/physed/research/people/giesbrecht.shtml

Här finns lite mer material.

Post a comment