Show cart
Design & Illustration

Grönlandspaddel = vingpaddel?

Det har gjorts en intressant beräkning av grönlandspaddelns hydrodynamiska egenskaper. Michael Daly i USA har skapat en matematisk modell av paddelns form, rörelse och fart under ett vanligt paddeltag och stoppat i denna i ett aerodynamsikt beräkningsprogram. Resultaten pekar på att grönlandspaddeln fungerar som en vingprofil med lyftkraft under första delen av paddeltaget, för att sedan övergå till att bli ett passivt mothåll under senare delen. Vingeffekten tillskrivs ca 16% av den totala kraftöverföringen till vattnet. Resonemanget med beräkningarna och diagram finns i sin helhet på: www.greatlakeskayaker.ca/LiftvsDrag.html (intresset för rapporten har varit stort - ibland är den svår att öppna).

Det finns en hel del förenklingar i resonemanget - en del av dem diskuterar Michael Daly själv i rapporten - men för den som känt en grönlandspaddel "flyga" genom vattnet känns tanken inte orimlig. Följ den fortsatta diskussionen på Qajaqusas diskussionsforum.

Comments

Länken till hemsidan verkar inte fungera!

Nej, den diskussionstråden verkar inte gå att hitta längre.

Post a comment