Show cart
Design & Illustration

Hoten mot kajaker, paddling och allemansrätten

Det mörknar vid horisonten

Ibland kan jag få för mig att det mörknar längs horisonten, att tiden arbetar mot oss paddlare – sakta men oförtrutet. Skälen är lite olika. Ibland kan det vara trångsynt avoghet som när markägare, privata som offentliga, anser sig ha mandat att sätta allemansrätten ur spel för just sitt stycke mark. Ibland kan vi som tredje part drabbas av politiska rallarsvingar mot en oönskad utveckling.

Exempel på privat trångsynthet har jag tagit upp vid tidigare tillfällen – till exempel den ö i Bohuslän för några år sedan, från vilken en representant för ägarkollektivet försökte köra bort oss med hot och oförskämdheter.

Malmö strand

Ett exempel på det senare utspelas just nu i Malmö. Ribersborgsstranden (Ribban) är som de flesta stränder förbjudet område för båtar av alla slag, och för att förtydliga detta finns en rad gula bojar 50-60 meter ut från stranden, vilket såvitt jag vet i stort respekteras. Men så finns ett par vattenskoterfantaster i Limhamn som tagit för vana att varma sommardagar ”leka” farligt nära badande vid Västra hamnen, vilket lett till (högst berättigade) klagomål. Vi har också ondgjort oss över dessa, främst för att vi inte litar på deras sjömanskap eller deras uppmärksamhet när de dundrar förbi våra kajakerna på ganska litet avstånd.

Länsstyrelsens svar verkar bli ett totalförbud för alla typer av båtar inom 400 meter från stranden – tillstyrkt av bland annat kustbevakningen: ”De flesta klagomål gäller vattenskotrar, både för att de väsnas och kör för nära de badande framförallt vid Scaniabadet i Västra hamnen. 'Men alla typer av farkoster medför olycksrisker', säger Jan Sjölin, Kustbevakningen. Det betyder att Kustbevakningen vill förbjuda inte bara motor- och segelbåtar utan även vindsurfing och kanoter. 'Vindsurfingbrädor är hårda och vindsurfarna kan komma upp i höga hastigheter' (länk).

Grafik från Sydsvenska DagbladetDet är detta jag menar med rallarsvingar – grovt tillyxade bredspektrumlösningar på ganska snäva problem.

Vem vinner på att kajaker och surfare tvingas ut i Sundet? Knappast badarna eller de boende i Västra hamnen. Kajaker passerar stranden utanför bojarna i ungefär 7-8 km/t men har nybörjarundervisning i säkerhet och räddning vid den outnyttjade steniga strandpartiet nedanför hundrastgården där aldrig någon badar. Vindsurfarna är ute när det blåser 6-7 m/s och mer (framför allt kräver de höga farter Jan Sjölin talar om vindförhållanden som inte lockar några badare) – badarna badar när det är lugnt. Om förbudet går igenom blir det svårare att träna säkerhet och svårare att introducera nybörjare i havspaddling. För vindsurfarna är konsekvenserna ännu större – förmodligen nerläggning av verksamheten eftersom möjligheten att ta sig ut i sundet försvinner. Och vattenskoteråkarna då? Ja, de sätter sig redan idag över regler och sunt förnuft genom att fara runt bland badande nära stranden. Och polis- eller kustbevakningbåtar är ingen vanlig syn i vattnen utanför Ribban.

Varför inte fokusera på det egentliga problemet istället: förbjud vattenskotrar i det tilltänkta området. Eller dela upp sträckan precis som man gjort på land: merparten för vanligt badande, en bit för nakenbad, en bit för hundar – lägg till en liten bit för kajaker och vindsurfare. Och ingen båttrafik alls utanför den del av Bo01 som används som badplats.

Det har paddlats utanför Ribban sedan 1926 utan några olyckor mellan kajaker och badande. Kajaker blir inte farligare för att det finns några aningslösa drumlar som kör vattenskooters.

De stränder i Medellhavet eller Fjärran Östern som många flyger till lockar oftast med mångfald: bad, solande, trampbåtar, kajaker, vindsurfing i gott samförstånd - Malmö lockar med monokultur och restriktioner. Västra hamnen och Bo01 har inneburit att Malmö äntligen börjar bete sig som en kuststad. Men då och då tittar de gamla betongsossarna fram – oavsett politisk majoritet.

Projekt Kosterhav

Ett annat och ännu större hot erbjuder Kosterhavets nationalpark. Ett 450 kvadratkilometer stort skärgårdsområde runt Kosteröarna och söderut blir nationalpark, vilket verkar innebära att det blir förbud att tälta och att dra upp kajaker annat än på ett par iordningsställda campingplatser på Huvudöarna. Återigen är uppsåtet gott men konsekvenserna slår hårt även mot dem som är en mycket ringa del av problemet. Självklart vill man i görligaste mån ha bort nedsmutsande verksamhet, slitage, giftiga bottenfärger, stora båtar med höga farter och få kontroll över invasionen av turister - bland annat horder av Norska båtägare som lämnar sin egen skärgård för den billigare svenska under ett par intensiva sommarmånader. Men återigen – kajaker har inga giftiga bottenfärger och väger bara några tiotals kilo, de flesta paddlare har små lättviktstält (oftast självstagande) som innebär minimal åverkan, tältar så gott som aldrig två dagar i sträck på samma ställe, alla har kök med och de allra flesta har hög moral när det gäller att med sig förpackningar och sopor tillbaka till civilisationen.

KosterhavetPå norska sidan finns förslag om att Ytre Hvaler skall få motsvarande nationalparksstatus. Då kan det bli ett 800 kvadratkilometer stort område som inte längre kan användas för normal semesterpaddling – för stort för att transportpaddla igenom.

Paddling är för mig och många av mina kollegor ett sätt att vistas i naturen på naturens egna villkor – inte störa, inte förstöra – men inte heller att betala för att trängas med en massa andra på en campingplats med affär, duschar, spritfester i granntälten och dans och underhållning på onsdags- och lördagskvällar. För mig handlar det om att bryta kontakten med ett hektisk konsumtions- och underhållningssamhälle för några dagar eller ett par veckor.

Därför blir ett Kosterhav som det hittills presenterats ett ställe jag med sorg i hjärtat stryker från min lista.

Det känns som om paddlare dåligt syns i de rapporter, utredningar mm som föregått förslaget. Det har handlat mycket om en helt annan sorts turism – definierat i termer av turistekonomisk omsättning: att konsumera turistiska varor och tjänster, delta i ett flöde av intäkter, ställa krav på serviceutbud och attraktioner mm, om stora grupper människor som klättrar runt och sliter på naturen, om stora motordrivna båtar i hög fart och liknande.

Men paddlare rör sig i små grupper, stannar aldrig länge, skadar aldrig klippor med bergkilar för förtöjning, syns inte i statistiken för övernattningar eller storköp i affärer. Det känns som om vi får hänga med på ett grovt förenklart regelverk för att vi inte passar in varken för dem som vill tjäna pengar på turister eller för dem som vill värna naturen.

Det finns självklart stora hot mot vår marina miljö: från utfiskning av havet, övergödning, oljeutsläpp från fartyg, miljögifter till båtförare med bristande marin kompetens, sjöfylleri mm – men kanotister?

Jag skulle önska en mer långtgående anpassning av regelverken. På land finns olika zoner för olika typer av fordon: motorvägar för snabb trafik, vanliga vägar och gator för motortrafik, cykelbanor för cyklister och promenadstråk för fotgängare. Varför inte göra detsamma för havsområdena: stränder för badande, övriga områden för roddbåtar och kajaker, begränsade stråk för segel- och motortrafik med hastighetsgränser i skärgårdar och fri fart utomskärs?

Åtgärder efter behov istället för breda förenklade lösningar.

Uppdatering

Så här i efterhand kan jag konstatera att den lokala demokratin tycks fungera rätt bra i Sverige. I Malmö backade länsstyrelsen efter en kritisk remissrunda och förbjuder bara motordrivna farkoster utanför stranden, och i Bohuslän kommer det även i framtiden att vara tillåter att campa i allemansrättens anda inom nationalparken, och kajaker får dras upp under förutsättning att man inte stör badande (se Helenas kommentar nedan).

Comments

Ja Björn, det är bara att sorgset instämma i dina funderingar. Hade besök för ngt år sen av en norrman som förskräckte mig med åsikten att EU kommer att ta bort den allemansrätt vi har både i Norge och Sverige.

Snöskotrarna i fjällen blir starkare och fler. Samerna har alltid med sig skidor, såna breda och långa som jag alltid kört med av trä. Turisterna har det inte och när de kör sönder främre skidan på åkdonet förväntar de sig att Fjällräddningen ska rycka ut...

Min sista långa fjälltur en vårvinter är för åtskilliga år sen. Pulka och tält. Nu känner jag till fjällen mellan Kebnekajse och Abisko bra, så jag har alltid kunnat vika av till delar där (då) inga skotrar körde. Hur det är i dag vet jag inte.

Hört i Kvikkjokk en vårvinter - en radda snöskotrar från en s k klubb: "Nä gubbar, nu stann´ vi int´ förrn vi kommit till Sulitelma". 10 mil alltså.

Naturligtvis gillar vi naturskyddet. De flesta besökare är anständiga, det ser jag på Stenshuvud och runt däromkring. Italiska alperna - Gran Paradiso - förskräckte mig med sin ohämmade nedskräpning: krossat glas, papper och plast och muggar. Usch!

Men som du säger, var finns det renodlade förnuftet i tankegången med förbud? Jag känner mina pappenheimare väl. Man gör inga undantag för då kommer nästa grupp att protestera och nästa och nästa. Det blir en rundgång som ingen myndighet vill uppleva.

Kajakist, omgjorda dig!

http://www.o.lst.se/NR/rdonlyres/5FB23FC2-68C5-427E-BF7C-19587CADB9F9/70048/Kosterhavetremiss070413.pdf

Är en länk till länsstyrelsens remissförslag om ärendet och där står det TYVÄRR att du nog kommer få rätt Björn. Finns det några påföljder som man bör känna till om man nu ändå (hemska tanke) skulle tälta i området, paddla verkar man kunna göra men bara om man landstiger och tältar på rätt ställe (med risk för annat folk i närheten som stör).

Jag förstår att du blir ledsen men som tröst är åtminstonde detta ett lite bättre skäl än det med vattenskotrarna, där är det skit som skapas av dårar som inte lärt sig hyfs.

Men man kan passa på och gästa området i två sommrar först:

"Om förslaget vinner gehör hos kommunerna och övriga intressenter planerar Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att genomföra en invigning av Kosterhavets nationalpark i början av september 2009."

Klipp från remissen

Med risk för att svära i kyrkan: Visst tillhör paddlare en typ av turister som gör ganska liten skada i egenskap av brist på hästkrafter, petroleum och deplacement. Men det är inte samma sak som att de inte gör någon skada. Jag har vid ett flertal tillfället sett mig tvungen att ikläda mig rollen av surgubbe och be paddlare att söka sig en annan lägerplats. Detta då de parkerat tältet just där småtärnan häckade och inte brytt sig om eller uppfattat varningslätena. Eller den gången när några paddlare faktiskt lyckades spoliera häckningen för storlommen i närheten av min farbrors stuga. Fiskgjuse är en annan fågelart som också är sårbar för störningar under häckningstid. Alla paddlare är tyvärr inte så duktiga som man kunde önska när det gäller att veta vilken påverkan som man själv har på naturen. Med tanke på hur utsatta miljöerna i havsbandet är så kan det faktiskt vara befogat att en del av den naturtypen skyddas av rätt hårda restriktioner.

Ja självklart finns det en hel del som inte klarar av den frihet under ansvar som vårt friluftsliv till stor del bygger på. Men det finns också en skillnad mellan att beivra ett brott och att stänga dörren för alla. Samma resonemang förs inte sällan inom andra områden. En påtänd yngling kör ihjäl sig mot ett träd, och genast hörs rop om att fälla alla livsfarliga träd i närheten av vägar.

Det finns sedan länge ett tämligen välfungerande skydd för incidenter av den typ du beskriver (som också fått mig att agera surgubbe vid flera tillfällen): nämligen fågel- och sälskyddsområden. Vidare finns vedertagna system för utestänga båttrafik: markering med gula bojar. Det görs runt känsliga anläggningar som kärnkraftverk och militära installationer mm och skulle gå att använda lokalt där det behövs av andra skyddsskäl.

Men det är en så förföriskt enkel (och ur ett uppifrånperspektiv lockande – inte bara av omtanke om naturen) lösning att samla in alla turister till ett fåtal kommersiella anläggningar.

Det finns en obehaglig föraning om en djupgående förändring i grundsynen på vårt förhållande till naturen – där man inte längre förväntas vara en del av naturen utan bara ta del av den från iordninggjorda utsiktsplatser och promenadstråk – där majoriteten inte längre kan ges förtroendet att vistas i naturen under längre tid, utan helst bör transporteras ut under kontrollerade former med upplevelsearrangörer för att betitta naturen och sedan forslas tillbaka till kulturtillvaron innan kvällen. Och naturligtvis betala för upplevelsen. Vi är naturligtvis inte där än, men jag ser järtecken i skyn.

Och Henris: "Kajakist, omgjorda dig". Javisst så känns det, men vart ställa kosan? Det är inte precis gott om paddelvatten med Bohusläns kvaliteer...

Igår var jag ute och paddlade i rätt bullrande vågor i min Igdlorssuit. Ah, så bra den är! Jag satt och tänkte på det du skrev Björn och tittade ut över MITT paradis. Här finns inga öar, folk gillar inte denna tomhet som bara rymmer horisont och vatten och där allt går ihop. Här paddlar ingen - utom jag förstås. NATURLIGTVIS är jag försiktig där jag VET att fåglarna häckar. Bl a ett svanpar vid ingången till fiskaren Mats lilla hamn nära Stenshuvud. MEN kajaken sliter upp några skvalpande vågor jämfört med motoriserade båtar med fören pekande mot skyn, raseribåtarna alltså. Varför måste det gå så förtvivlat fort?

Här en naturbild, det är en del år sen: Jag går på högslätten precis norr om Tarfala. Plötsligt springer en fjällpipare upp (ah, denna ödsliga sång!) och haltande och flaxande tar den sig i motsatt riktning för att lura med mig. Samerna kallar den lahool. Jag vet det där så jag följer den 200 meter varifrån jag kom. Den tittar hela tiden på mig bakifrån. När jag är tillräcklligt långt borta från boet (som ligger direkt och torftigt på marken) flyger den i ett huj tillbaka till äggen. Jag gör en ordentlig sväng på min väg tillbaka.

Vad vi behöver är kunskap. Kartor som utpekar skyddsområden bör verkligen respekteras. Vi ska inte vara marodörer, finessen med paddlandet är inte avverkade distansminuter utan denna fantastiska känsla av att komma nära naturen och FÖRSTÅ DEN!

Allemansrätten betyder inte att det är fritt fram hur som helst. Herregud, det här fick jag ju lära mig i min gamla folkskola och det är ju eoner sen!

Jag måste lägga till en sak. Första gången jag gick i Sarek var sommaren 1970. En alldeles överväldigande upplevelse av natur. Hambergs stuga på Pårtetjokko såg vi också. Vi mötte två andra vandrare med samma kurs. 15 år senare går jag med min äldre bror och allt är förändrat efter ihärdigt skrivande i böcker och annat om Sarek. Hela stigen över Pårekslätten var kantad av stenar där folk försökt göra lägereldar. I Njåtsosvagge försökte några galningar ta sig över en bullrande jokk (som var närmast torrlagd 1970) med hjälp av rep och frysande iklädda kalsonger. En rullande sten där i forsarna....

Det de inte ville höra av oss var att man helt enkelt var tvungen att göra en brant stigning på 250 m ca där jokken började och var stegsmal. Hur det gick för dem vet jag inte, men vi gjorde så och kom hem välbehållna.

Samerna gör inga eldar med stenar. De gör sin brasa direkt på marken, lämnar inga rester och heller inga märken, helt enkelt för att naturen tar ganska snart över och döljer svärtan. Har man aldrig gjort upp eld hemma ska man nog glömma det i vildmarken.

Det är riktigt som sägs: snart har vi platser där människor lotsas runt i långa led, allt är

föredömligt fixat så att inte ansträngningen blir för stor. De upplevelser jag haft av tysta fjäll vintertid t ex kanske aldrig mer går att uppleva. Nu ska alla färdas på rad och eftersom människor växer upp i städer med parker har de inte längre den intuitiva känsla för väder som man får som barn. Faktiskt bor fler människor i städer i världen i dag än på landet.

Varför måste allting vara så spektakulärt? Nyss stod jag och beundrade Vårfrudagslöken i min trädgård och jag har fått in grässtjärnblomman - Stellaris graminae - runt tårpilen. Den har jag alltid velat få in - det är bara att låta bli att klippa gräs.

Mesta naturminnet för längesen är en fotvandring i spanska Sierra Nevada - min övergång av Rio Estrella har funnits länge i mitt minne. Ngt vackrare har jag nog aldrig sett - och denna tystnad och denna växtlighet!

Hej Bjørn. Jeg har nærmest fået indtryk af at det i indsøer og vandløb, ihvertfald i sydlige Sverige, mere er reglen end undtagelsen at allemandsretten sættes ud af kraft. Jeg har fuld forståelse for skær og fugleøer i stærkt besøgte paddelvand i sydsverige er forbudte at betræde, men hvorfor i alverden skal stort set alle søer og vandløb have en allemandsret der begrænser sig til "iordningstälda övernatningsplatser"? Eftersom mine kanoturer handler om en kombination af padle / fiske væljer jeg vattendrag med interessant fiske. Åsnen, Helge å (övre) og Fegen er alle steder som har mange besøgende i sommermånederne, men når jeg og min kompis er på tur irriteres vi af at skulle indkøbe campingpas for 100kr i døgnet og overnatte på disse ofte forfærdeligt grimme og dårligt velholdte pladser. At 80% af gæsterne kommer og holder drukfester kører store motorbåde er ikke noget jeg bifalder og jeg vil som sådan ikke kollektivbestraffas med disse.

Det begynder faktisk at være ondt om pladser hvor der både er smuk natur og godt fiske, hvor man kan benytte sig af en egentlig allemandsret og virke i naturen på dennes premisser. -Dete r jo ikke kanotfolket som er problemet. De kunne jo forbyde motordrift istället. Eller stoppe satsningerne på gruppturismen istedet. Så ville der kun være små grupper tilbage somikke ville smadre naturen. Ideen med naturoplevelser er vel denne totale frihed (under ansvar!) og ikke en form med brugerbetaling og anviste pladser. -Så kunne jeg jo lige så godt købe en husvagn og bo på camping?!?

Siden hen bliver oplevelsen ikke bedre af at når man kommer frem fredag aften må vente til næste dag kl 10:00 på at försäljningen åbner, så man ikke er vandet før kl 11 når man havde håbet på at paddle ud tidlig morgen 6:30

Fiskekort er en annan sak. Her får jeg noget igen i form affiskevård. Betaler jeg for overnatningen støttter jeg ikke naturen men en form for naturoplevelse jeg ingen interesse har i at støtte. Lad dog gruppturisterne betale for overnatningspladserne via kanothyran elelr annat, og låt os som vil campa i naturen gøre det.

Min kompis jag fisker med er fra norra Finland og plejer at foreslå at vi helt och hållet strunter i reglerne og camper endå. -Men det ødelægger lidt oplevelsen at vide at man forbryder sig mod reglerne.

Ellers kunne man vel forbyde den etablerede turistnäringen i de mest eksploraterade sjöerne. Jo besvärligere og mindre faciliteteret et område er desto färre fjolser kommer der også. Vist naturen er for os alle. Men det regulerede og iordningställda tursimen går jo direkte imod naturen, så hvorfor skal vi straffes og ikke dem der er årsagen til problemet.

Hej Björn!

En glädjande nyhet: demokratin verkar fungera här uppe i norra Bohuslän!

I förslag enligt remissen 2007-04-13 för inrättandet av Kosters Nationalpark stod:

Det är förbjudet att tälta eller göra upp eld utanför anvisade platser.

Samt:

Det är förbjudet att dra upp båtar på sandstränder.

Reviderat förslag april 2008:

Det är förbjudet att tälta mer än två dygn på samma plats och att göra upp eld utanför anvisade platser. På Nord- och Sydkoster är det dock förbjudet att tälta inom nationalparken.

Samt:

Det är förbjudet att dra upp båtar på eller ankra vid sandstränder. Kanoter och kajaker får dras upp på sandstränder om de placeras så att badstränder inte blockeras.

Alltså blir det vad jag kan förstå (och efter att bara ha läst delar av det reviderade förslaget) egentligen ingen skillnad mot förut. Annat än för de grupper (med paddlare) som, företrädesvis under juli, ockuperar stora områden med sina tält under nästan en veckas tid, och vilkas sätt att utöva friluftsliv rimmar illa med det som i alla fall jag tycker är ett hänsynsfullt beteende. (Jodå, de finns!)

För övrigt finns hela det nya Nationalparksförslaget på Strömstad kommuns hemsida (www.stromstad.se) sedan i morse. Är man riktigt intresserad är det en öppen hearing om Kosterparken på Stadshuset i Strömstad ikväll kl. 18.30. Dit ska jag, efter att ha lusläst förslaget! & efter en liten lunchtur ut på Kosterfjorden för att fira i det vackra vädret!

HURRA!

Vänligen

/helena, mycket glad & lättad Tjärnöbo & paddlare

Post a comment