Show cart
Design & Illustration

Isfjord i Dalarna

Magnus Jonssons Isfjord

Det kom ett mail och några bilder från Magnus Jonsson i Falun:

Närbild av sittbrunnen"300 timmars arbete är tillända och familjen har begåvats med ännu ett skötebarn. Bygget har varit en fantastisk resa med timmar av "hantverksmeditation" och kreativa tankar kring konstruktions lösningar och estetiska frågeställningar. Vy akterifrånEfter endast 1 timme i kajaken kan jag konstatera att alla förväntningar vad gäller manöverbarhet och sjöegenskaper vekar vara uppfyllda. Den justerbara skeddan förändrar egenskaperna radikalt och jag ser fram emot att få pröva henne i lite vågor och sjö. (Under förutsättning att jag får låna henne av ägarinnan) Som en försenad morsdags present överlämnades kajaken i går till min fru Maria! Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till Rickard Kohlström som varit ett ovärderligt "bollplank" under bygget. Ett tack till dej Björn för snabba svar på mail vid några tillfällen under bygget är också på sin plats.

Med förhoppning om en lång och fin sommar".

Comments

There are no comments yet.

Post a comment