Show cart
Design & Illustration

K2 för Blå Bandet

För några veckor sedan fick jag ett samtal som ledde fram till en ny K2:a. Två paddlare som var intresserad av att bygga en tvåa för att en snabb Blå-Bandetpaddling (Strömstad-Haparanda). Lite diskussion kring förutsättningarna ledde till att de ville ha mer lastkapacitet än Nomad/2 men mer snabbhet än Thule/2. Samtidigt gillade de min Norton till egenskaper och utseende. Så det hela slutade med ett löfte att skissa på en Norton-tvåa speciellt för det här ändamålet.

Och här är resultatet:

Ny Nortontvåa

En K2 är speciell jämfört med K1:or i flera avseenden. Om man behåller proportionerna blir lastkapacitet per paddlare åtskilligt mindre – en stor nackdel för en expeditionskajak. Visserligen kan man spara en hel del volym i packningen genom att vissa prylar delas: tält, köksutrustning etc, men det måste finnas plats för en hel del mat och dryck, för att inte behöva landa för proviantering alltför ofta. Båda paddlarna har friluftsbakgrund och är vana att resa lätt. Med dessa förutsättningar blev kajaken 7 meter lång och 58 cm bred. Djupgåendet med full last är 14 cm, lastkapaciteten 245 kg till ritningens vattenlinje (med stor marginal för tillfällig "överlastning") och kajaken totala volym är 575 liter. Våta ytan är 3,1 m2.

Nortons rätlinjiga utseende fick också modifieras. Relingen har fått ett markerat språng för att stävhöjden skall ge torr gång i vågor men ändå var låg nog midskepps för att medge bekväm paddling. Däckslinjen är "vågig" för att ge höjd framför sittbrunnen, men vara låg nog för rollbarhet i akterkanten. För att öka packvolymen är akterdäcket aningen lyft jämfört med höjden akter om sittbrunnen. Eftersom det är två vana paddlare som skall använda den sitter sittbrunnarna ganska nära varandra – ingen packlucka mellan. Det innebär bättre gång i sjö, men också att motoriken måste synkas för att inte paddlarna skall slå ihop.

Kajaken är ritad för roder, och har därför ganska stor kursstabilitet. Fokus ligger på hög marschfart under långa etapper. Stabiliteten är inte hög, men ändå så att någorlunda vana paddlare kan koncentera sig helt på paddlingen – det är inget tävlingsredskap utan en långfärdskajak för effektivt avslappnad långdistanspaddling.

Om allt fungerar som det är tänkt kan det bli ett Blå Band redan i sommar, med en plan B för 2009. Bygget startar omgående.

Fotnot

Namnet Norton kommer ursprungligen från de kajaker som byggdes förr runt Norton Sound på Alaskas nordvästra kust. Min Norton var från början inspirerad av profilen på dessa kajaken - men efter en hel del jobb vid ritbordet och i hydrodynamiska simuleringsprogram blev likheterna allt mindre. Men den nya tvåan krävs nog rätt mycket fantasi för att spåra någon som helst släktskap.

Här är en klassisk Norton Soundkajak:

Kajak från Norton Sound

Comments

Hej Björn!

Jag är en havs o tävlingskanotist från Gbg Näsets Paddlarklubb och GKF. Jag har själv funderat på ett liknande koncept...snabb långfärd två. Jag gillar din design men undrar om sitbrunnarna inte sitter för tätt? Har du kollat hur nära brunnarna sitter på en tävlings K2 tex .. det är så nära att man ibland nuddar frampaddlarens flytväst. Har en Struer Regina som vi kör långlopp med typ Göta Kanal.

Vad är måttet mellan sitsarna i din design?

Mv Stefan Brännö

Det är säkert en riktigt iakttagelse. Måttet från akterkant på den aktra sittbrunnen till akterkant på den förliga är ca 145 cm (eftersom sittbrunnsstorleken varierar är detta ett bättre mått än mellanrummet), vilket stämmer rätt bra med äldre tävlingsakajaker och en hel del långfärdskajaker (Laxen t ex). Många har större avstånd: Anita och P&H Triton k2 ca 158 cm. Störst avstånd (bortsett från de K2:or som har en extralucka mellan sittbrunnarna) har nya tävlingskajaker: Struer Force2 ca 170 cm. Jag hittar i hastigheten inget mått på just Regina/Macker. Är det möjligen så att vingpaddelteknik tvingat isär sittbrunnarna? Eller att ökad längd gjort det möjligt att öka avståndet utan alltför stora nackdelar med tyngdfördelning?

Att ha sittbrunnarna ganska tätt ger bättre gång i vågor genom mindre tyngd i ändskeppen. På tävlingskajaker ökas avståndet genom att den förliga sittbrunnen flyttas fram, på tvåmansbaidarkor genom att den aktra flyttas bakåt - beroende på olika volymfördelning i skroven och olika användning.

Post a comment